Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerini etkileyebilecek, davranışlarını istenilen yönde değiştirmelerini sağlayabilecek şekilde tasarlanması ve sunulmasıdır. Firmalar reklam tasarımlarını, reklam ajanslarına yaptırmaktadırlar. Reklam ajansları ise reklamcılıkla ilgili bütün konularda, mecralarda, kullanılması gereken bütün disiplinleri bilen, uygulama konusunda uzmanlaşmış kuruluşlar olmaktadır. Firmalar, reklamla ilgili kararları belirli nedenlerle yapmaya karar vermektedirler. Bunlar genellikle, benzer ürün ve hizmetle rekabet edebilmek, yeni ürün veya hizmetinin tanıtımını yapmak ve bunlara yönelik tüketici kitlesini oluşturabilmek, büyük çapta bir marka haline gelebilmek, Pazar payını büyütebilmek, satış miktarını arttırmak v.b. nedenler olmaktadır. Reklam ajansları, firmaların hedefledikleri noktaya gelebilmesini sağlamak için, reklamı ve reklamda kullanılacak olan her şeyi bu amaca ulaşmalarını sağlayacak şekilde oluşturmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde birbirinden farklı reklam tasarımları yapılmakta ve hedef kitlelere sunulmaktadır. Bilindiği gibi reklam, insanların pek çok yönünü kullanarak onları etki altına almaya çalışmakta ve davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadır. İnsanların psikolojik, sosyolojik, ekonomik yönlerini, etkileşimlerini yıllardır araştırmakta ve bu konuda sonuçlar üretmektedir. Reklam kampanyaları düzenlenirken, hem insanlara yönelik reklamın kendi başına yaptığı analizler hem de bu disiplinlerin ortaya çıkardığı verilerden faydalanmaktadır. Hal öyle olunca reklam tasarımları, çok dikkatli yapılmadığında, tüketicilere verilen pek çok mesaj yanlış anlaşılmalara sebep olabilmektedir. Bu noktada tüketicilere gönderilen mesajlar, tüketicilerin, çeşitli gruplarının yanlış davranışları geliştirmelerine sebep olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde ekonomik sistem geliştikçe ve bu sistemin içindeki firmalar çoğaldıkça, birbirine benzer ürün ve hizmetler de aynı oranda, hatta çok daha fazla artmıştır. Bütün firmalar, şu ya da o reklam mecrasını kullanarak, bütün bu ürün ve hizmetlerin reklamlarını yapmakta ve tüketici kitlesini oluşturmak için hedef kitleye seslenmektedir. Sektörlerin birçoğunda oluşan rekabet ortamları, kızıştıkça, reklamlarda ortaya çıkan yaratıcılık insanı şaşırtacak derecelere ulaşmakta. Reklamın bütün mecralarıyla ilgili, her gün yeni bir şeyler, farklı bir şeyler ortaya çıkıyor ve insanın dikkatini çekiyor. Özellikle internet ortamlarının reklam alanında kullanılmaya başlanmasıyla, firmaların rekabeti ve reklam ajanslarının, bu ortama uygun yaratıcı reklam tasarım çalışmaları hızla devam ediyor. Reklamcılık dünyası, hem firmaların rekabeti hem de bu alanda yapılan reklam tasarımları anlamında oldukça hareketli, renkli ve heyecan verici hale gelmiştir.


Devamı için tıklayınız ...

Bir pazarlamacı, pazarını ve rekabet ortamlarını çok iyi tanımak zorundadır. Yani pazarda yeterli hizmetlerin verilemediği alanları seçerek, bu alanların, pazarlayacağı ürün veya hizmet için yeterli olup olmadığına karar vermelidir. Pazarın taleplerini öğrenmesi, daha iyi bir satış stratejisini oluşturmasını kolaylaştıracaktır. Pazarlamacının gelir ve giderlerini karşılayabileceği Pazar payının ne olması gerektiğine karar vermesi önemlidir. Eğer pazarda yeterli hizmetlerin verilmediği alanlar, kendisinin hedeflediği amaçları gerçekleştirmek için yeterli değilse, farklı çözüm yollarını bulması gerekmektedir. Gene aynı şekilde, pazarlayacağı ürün ve hizmetler, belirlemiş olduğu Pazar alanında, diğer firmaların ürün ve hizmetleriyle rekabet edebilecek özelliklere sahipler mi? Bu ürün ve hizmetlerin zayıf kalan yönleri var mı? Bu zayıf kalan yönlere yatırım yapabilecek durumda mı gibi soruların cevapları ilerleyebileceği yolların netleşmesini sağlayacaktır. İyi bir pazarlamacı müşterisini yakından tanımak, onu anlamak zorundadır. Müşterisi kim, ne istiyor, neler onun motive olmasını sağlar… Bunlar pazarlamacı için önemli tanımlamalardır. Etkili pazarlama yapmasını sağlar. İyi bir pazarlamacı, ihtiyaçlar ile istekleri birbirinden ayrıt edebilmelidir. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyleri değil, istediklerini almayı tercih etmektedirler. Bu noktada; pazarlamacı müşterisiyle ilgili; benzer ürün ve hizmetleri nereden, nasıl almaktadır. Bir şeyleri satın alırken, bu alım olayını etkileyen birileri etrafında bulunmakta mıdır? Müşterinin alışkanları nelerdir? Gibi soruların cevaplarını bulduğunda, satışı nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini daha kolay tespit edebilmektedir. Bir pazarlamacı kendisinin hakim olabileceği bir Pazar alanında çalışmak durumundadır. Eğer hakim olamayacağı veya orada olması gerekenden daha fazla bir yükle boğuşmak zorunda kalacağı bir alanı seçerse, başarısız olma ihtimali yüksektir. Fakat hakimiyetini sağlayabileceği küçük bir alanda çalışmalarını sürdürüp, daha sonra farklı bir alana geçmesi daha sağlıklı olmaktadır. Pazarlamacı, müşterilerine sunacağı bir mesaja sahip olmalıdır. Bu mesaj hem müşterinin kendisine soracağı sorulara cevap niteliğinde, hem de yaptığı bütün pazarlama olayını açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Pazarlamacıların bu tip mesajları oluşturma biçimleri, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına karşılık olabilecek, onları tatmin edip, müşteri olmayı isteyebilecekleri şekilde olmalıdır. Pazarlamacı, doğru ortam – Pazar – doğru hedef kitle – doğru mesajla eşleşmelidir. Bunların birbirine uygun ve uyumlu olması, pazarlama olayının başarılı olmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, pazarlamacı satış ve pazarlama hedeflerini belirlemelidir. Bu hedeflerin, mantıklı, ölçülebilir, gerçekçi olması gerekmektedir. Pazarlama bütçesi de önemli bir noktada durmaktadır. Bütçenin belirlenmesi, pazarlamacının hedeflerini ciddiye almasını ve belirlediği bütçeye ulaşabilmek için, bütün imkanlarını kullanmak için, araştırma yapmasını, gereken çalışma ve gözlemleri daha bir dikkat ve özenle yapmasını kolaylaştıran etkenlerdendir.


Devamı için tıklayınız ...

Türkiye de iki sene önce reklam satışlarını medyanet yapmaya başlamıştı.22 Haziranda Facebook'un özel davetine katılan Medyanet, Facebook kurucusu aynı zamanda CEO'su Mark Zuckerberg ile tanışma ve gelecekle ilgili düşüncelerini öğrenme fırsatı buldu. Dünya çapında 500 milyon civarında kullanıcısı olan Facebook'un amacının ileride bu sayıyı ikiye çıkarmak olduğunu. Japonya, Kore, Çin pazarlarında hala etkili olamayan sosyal sitenin, bu pazarlarda etkili olmaya başlamasıyla, bu sayıyı elde edebileceğine inanıyor.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama mesleği; ürünlerin sınıflandırılmasını, standartlaştırılmasını ve pazarlanmasını, satışı ve satın alınmasını, nakliyesini ve depolanmasını sağlayan teknik ve faaliyetleri konularında, kişilerin uzmanlaşması ve bu uzmanlıklarını uygulamalara dökmeleri anlamındadır. Pazarlama uzmanları kurum, kuruluşlarda çalışabilirken, bireysel olarak ta bu işi yapabilmektedir. Genellikle piyasada satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı, müşteri temsilcisi, pazarlamacı olarak anılmakta ve bu isimler altında çalışmaktadırlar. Bu uzmanların kimi, bu alanda eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olurken, kimisi de piyasa deneyimleriyle uzmanlaşmış olmaktadır. Yüksek öğrenim kurumlarında, pazarlama alanında verilen temel dersler, istatistik, matematik, maliye, iktisat, hukuk, bilgisayar gibi dersler olmaktadır. Bunların yanında, reklamcılık, kalite kontrolü ve standardizasyon, pazarlama araştırmaları verilmektedir. Ana dersleri arasında da pazarlama iletişimi ve bütün öğeleri verilmektedir. Halkla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji v.b. dersler de verilmekte ve pazarlama iletişiminin ihtiyaç duyabileceği bütün bilimsel disiplinlerle ilgili bilgilerin tam olarak verilmesi sağlanmaktadır. Yüksek öğrenim kurumları, pazarlama mesleği ile ilgili gereken tüm ayrıntılara girmekte ve eğitimin nitelikli olmasını sağlamaktadır. Bu alanda, ürün bilgisi, satış bilgisi, Pazar, şirket bilgisi, personel konferansı, gösteri düzenleme, rol yapma, satış işlem ve davranışları, müşteri ihtiyaçlarının farkında olmak, beden dilini kavrayabilmek, satış hacmi, satış oranı, bölgesel net kar oranı, bölgesel Pazar payı v.b. pek çok konuda uzmanlaşmalarını sağlamaktadır. Bunların uygulamalarına yönelik programları geliştirmekte ve öğrencilerinin katılımını sağlamaktadır. Bunların dışında piyasada edindiği deneyimlerinden kaynaklı uzmanlaşmış kişiler de bulunmaktadır. Yıllarca bir firmanın içerisinde çalışarak veya serbest pazarlama faaliyetlerini, yıllarca sürdürerek bu alanların hepsini bilen ve buna göre başarılı olabilen kişiler olmaktadır. Pazarlamacılar firmaların, kurum ve kuruluşların itici motorlarıdır. Kuruluşların Pazar paylarını arttıran veya geliştiren, firma ürün ve hizmetlerinin satış oranlarını belirleyen, ekonomik sektörlerin değişimlerinden sorumlu kişiler olmaktadır. Reklamcılık sektöründe reklam tasarımlarının amaçlarını burada, bu bireyler taşımaktadır. Bir reklam neyi hedefliyorsa, pazarlamacının de hedefleri arasında olmaktadır. Onlar da firmalarının satış oranlarını, arttırmayı, Pazar paylarını genişletmeyi, marka bilinirliğini arttırmayı istemektedirler. Yalnız, pazarlamacıların reklamlardan farkları bulunmaktadır. Onlar genellikle doğrudan pazarlama yaparlar, viral pazarlama veya yüz yüze pazarlama onların kullandığı teknikler arasında yer almaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivalinin 57.'si 49 ödülü ülkemize getirdi. Festivali milliyetin temsil ettiği festivale sekiz bin katılımcı kayıt yaptırdı. İstanbul 2010 “Avrupa Kültür Başkenti” temasıyla açılan stant yüzü aşkın Türk katılımcıyı ağırladı. Ayrıca ülkemizi tanıttı.

Geçen sene ekonomik krizin etkisinde kalan Cannes Lions, bu sene yoğun ilgi gördü. 5 ayrı kıtadan sekiz bin katılımcı festivali izledi. 24 bin eser yarıştı. Türkiye bu festivalde 41 41 finalist sertifikası, bir altın ve sekiz aslan kazandı. Festival yarım yüzyıldır değerini ve prestijini korumaya devam etti. Bu sene festivale katılım gösteren reklam verenlerin artış göstermesi, krizin etkilerinin sarıldığı ve reklam veren firmaların geleceğe daha sağlıklı baktıklarını gösterdi. Bu durumla ilgili yorum yapan Cannes Lions CEO'su Philip Thomas; reklam sektörünün dünya çapında yaptığı tek organizasyon budur, bunu kaçırmak pazarlama anlamında yapılan en mühim tartışmaları da kaçırmak anlamına gelir dedi. Bu yüzden eskiden sadece reklam ajanslarının katıldığı festivale, bugün reklam veren firmalar da geliyor diye de ekledi.


Devamı için tıklayınız ...

Kristal Elma Reklam Ödülleri “Elma dersem çık!” sloganıyla duyurusunu yaptı. 30 haziran akşamı yapılacak olan enfes gecede, ödüller sahiplerini bulacak. Suada'da düzenlenecek olan ve 1500 geçen sayıda katılımcının ağırlanacağı gecede bütün reklam sektörü bir arada olacak. Türk reklam dünyasının Oscar'ı olarak tanınan Kristal Elma Ödül Töreninin yapılacağı gecede Baba Zula'nın sahne alması bekleniyor.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı, sektörün bel kemiğini oluşturan kuruluştur. Bu tip ajansların kuruluşu, herkes tarafından yapılabilir. Ama burada önemli olan, reklamcılık alanında uzmanlaşmış, bu sektörde iş yapabilecek, yaratıcı çalışmalara imza atabilecek kişilerin kurması gerektiğidir. Bir sanat yönetmeni, bir grafik tasarımcı, bir metin yazarı veya bu alanda gereken kadroları oluşturabileceğine, tanıtım alanında uzmanlaşmış insanları bir araya getirebileceğine inanan kişilerin, bu tip ajansları kurması gerekmektedir. Reklam ajansı kuruluşları, normal limited şirket kuruluşlarıyla aynı olarak yapılmaktadır. Bir tek muhasebe anlamında birkaç farkları bulunmaktadır. Normal bir şirket kuruluşu ise yani şahıs firmalarının kuruluş aşamaları sırasıyla aşağıdaki şekilde yapılmaktadır; imza tescil beyannamesi, imza sirküsü, ikametgâh ilmühabere, nüfus cüzdanının muhtarlık suretinin olması gerekmektedir. Daha sonra şirketin tescil edilmesi gerekmektedir. Burada dilekçe ekinde çeşitli belgeler istenmektedir. Bu eklerdeki belgelerle başvuru yapılmalıdır. Gene aynı şekilde vergi hesap numarasının alınması, burada da dilekçe ekinde belgeler isteniyor ve onların da teslim edilmesi zorunludur. Vergi numarası için ajans ya da tanıtım kuruluşu hangi bölgede kurulacaksa oranın vergi dairesine başvurması zorunluluklardan biridir.


Devamı için tıklayınız ...

Modern veya tam hizmet reklam ajanslarında, reklamın çeşitli alanlarının işlerini yürüten ekipler bulunmaktadır. Bir reklam kampanya sürecinin tam olarak yürütülmesini sağlayan bu birimler; en üstten aşağı doğru, ajans yöneticileri, creative direktör, art direktör veya sanat yönetmeni, reklam metin yazarı, grafik tasarım birimi, halkla ilişkiler birimi, planlama birimi, satın alma birimi, müşteri temsilcileri birimi, muhasebe ve sekreterlik olmaktadır. Bazı tam hizmet reklam ajanslarında ayrıca, piyasa analiz birimi yani PR bulunmaktadır. Bunlardan sanat yönetmenleri diğer isimleriyle art direktörler, metin yazarlarıyla birlikte çalışmaktadırlar. Bir reklam fikrinin oluşumunda, reklam metin yazarı, reklamın metinini yazan kişidir. Sanat yönetmeni ise, yazılan reklamın sanat yönünü belirleyen daha doğrusu, reklam fikrinin görsel yönüyle ilgilenen kişi olmaktadır. Reklam filminde kullanılması düşünülen, fotoğraf, resim, oyuncu, yer, malzemelerinin genel görünüşleri, duruşları, ifadeleri, yansıttıkları mesajların doğru yapılmasını sağlayan ve bu konuda fikir üreten kişilerdir. Reklam filmlerinde kullanılması gereken müziklerin seçilmesinde, uygun seslerin kullanılmasında etkin rol üstlenmektedirler. Bunların dışında, reklamın ana temasının bulunmasında da katkı sağlayabilmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...