Haber Kategorisindeki Bloglar

Pazarlama, kişi veya firmaların kendi amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlama adına, ürün veya hizmetlerin, düşüncelerin üretilmesini, fiyatlarının belirlenmesini, dağıtımını ve satış faaliyetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını içeren faaliyet sürecine verilen isimdir. Değişim esnasında, taraflardan biri amaçladığı karşılığı alabilmek için inceleme yapar, plan oluşturur. Kişi veya örgütün bu anlamda planlamalarını uygulamaya koymasına pazarlama yönetimi denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, pazarlama yönetimi, etkili bir değişimin yapılabilmesi için, pazarlama faaliyetlerinin planlanması, planın uygulamaya konulması ve kontrol edilme süreçlerinden oluşmaktadır. Pazarlamanın özellikleri içerisinde şu tip özellikler yer almaktadır; değişimi kolaylaştırmaya yönelik olması, insan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması, değişen çevre koşullarında da yapılabiliyor olması, kişiler veya örgütler tarafından yapılıyor olmasıdır. İnsanların bazı temel doygunluklarından yoksun olduklarını hissetmeleri ihtiyacı doğurmaktadır yani ihtiyaç olmaktadır. Pazarlama eylemlerini oluşturan özellikler ise; satış görevlilerinin seçilmesi, işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi, bu alan için yapılan reklamların etkisinin ölçülmesi, reklam verilen mecraların seçilmesi ve reklamların yayınlanmasının sağlanması, reklam mesajlarının ve görüntülerinin oluşturulması v.b şekilde devam etmektedir. Pazarlama yönetimi, kaç pazara girilecekse ona göre strateji geliştirmektedir. Bu anlamda pazarlama, eylemlerini şu şekilde oluşturmaktadır. Pazarı bölümlemekte ve hedef pazarı seçmektedir. Tüketicilerin davranışlarını inceleyerek, Pazar fırsatlarını değerlendirmekte ve denemeler yapmaktadır. İşletmeler genellikle, Pazar yönlü yapılanmaktadırlar. İşletmelerin Pazar yönlü olmalarına neden olan durumlar ise; pazarlama maliyetlerinin yüksek olması, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değişmesi, yeni pazarlara girmenin zorunlu hale gelmesi ve rekabet ortamlarının şiddetlenmesi olmaktadır. Pazarlama eylemlerinin yönetilmesinde benimsenen pazarlama yönetimi kavramları da, topluma, üretime, ürüne, satışa, pazara yönelik olan gibi, özelliklerin her biri, ayrı ayrı pazarlama yönetim biçimlerini içermektedir ve pazarlama yönetimi olmaktadır. Yukarıda, pazarın bölümlendiğinden bahsetmiştik, bu noktada Pazar bölümlemenin yararları olmaktadır. Pazarın ihtiyaçlarının saptanmasını sağlamakta ve pazarlamanın bilinçli ve etkili olmasını, yeni fırsatların ele geçmesini, pazarlama karmalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu noktada yapılan pazarlama bölümlemeleri bazı belli ilkelere sahiptir. Her Pazar bölümünde, alıcıların ortak ihtiyaçları tespit edilmektedir. Sosyal ve yasal engeller olmadığı ve her bölümün ölçülebilir olması gerekmektedir. Ayrıca her bölüme belirli dağıtım kanallarıyla ulaşılabilmelidir. Yukarıda bahsedilen eylem ve tanımlamaların hepsi ve daha fazlası, pazarlama yönetimidir.


Devamı için tıklayınız ...

Yeditepe Üni. İletişim Böl. Öğr. Üyelerinden Doç.Dr. Can Bilgili, Türkiye reklamlar ile promosyona 2 milyar dolar yatırım yaparken, İngiltere'nin 20 milyar dolar, ABD'nin ise 360 milyar dolar kadar yatırım yaptığını söyledi.

Uluslar arası Promosyon Ürünleri Fuarının 25.'sinin için yapılan toplantı Antalya. Sheraton Voyger otelde yapılan toplantıda, Promotürk Derneği Başkanı Esad Ahmet Özdem konuştu, buna göre, Promotürk deneğinin Avrupa'da Türkiye'den daha çok bilindiğini, hem Anadolu hem de KKTC'yi karış karış gezip, tanıtım yapacaklarını, turizm alanıyla ilgili ne tür pormosyonel çalışmaların yapılabileceğini araştıracaklarını söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

BKM'nin ortağı olan Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, sanayi bakanlığının reklam yasaklarıyla ilgili sorun yaşadığını, Sanayi Bakanı Nihat Ergün'e söyledi. Erdoğan'ın sorun ile ilgili şikâyeti reklam yasakları konusunda yapılan uygulama sorunlarıyla ilgili çalışmanın başlatılmasını sağladı. Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Türk Girişimcilerinin yaptığı toplantıya katılmak üzere Hollanda'da olan Bakan Ergün, gazetecilerle sohbet toplantısında, Türkiye'nin reklam yasakları uygulamalarında sorun olduğunu, daha önceki günlerde Yılmaz Erdoğan'ın onu ziyaret ettiğini ifade etti.


Devamı için tıklayınız ...

Açık hava tanıtım mecralarından en çok kullanılan araçlardır. Billboard'lar hem ayaklı hem de uygun görülen yerlere ayaksız olarak, monte edilerek farklı farklı alanlarda kullanılmaktadır. Duvar tasarımları alanında, duvara monte edilmektedir. Yan duvarları geniş olan taşıtlara monte edilmektedir. İş yerlerinin önüne, yanlarına, çevrelerine ayaklı olarak monte edilmektedir. Firmaların bulunduğu bölgenin, uygun görülen sokak aralarına, şehir merkezlerine girerken, karayollarının uygun görülen noktalarına yerleştirilmektedir. Şehir merkezlerinde, AVM'lerin önlerinde, yanlarında, yakın bölgelerinde kullanılmaktadır. Bunlar, sadece dışarıda yani bir açık hava mecrası olarak kullanılmamaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ortamında da kullanılabilmektedir. Bu araçlara yönelik tasarımlar, çoğunlukla, firmaların öncesinde yaptıkları ve kampanyalarında kullandığı en etkili tasarımı yansıtırlar. Burada kullanılan tasarımlar, firmanın, televizyon reklam filminin görüntülerinden biri veya etkili olduğu görülen, kitle tarafından benimsenmiş bir tasarımı olmaktadır. Ama tek başına kendine özgü tasarlanmış olanlar da yoğunlukla kullanılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo araçlarının işitsel olması, bu alan için tasarlanan tanıtımların işini biraz zorlaştırmaktadır. Bu çalışmaların etkisinin arttırılması için, diğer mecralarda kullanılan unsurların pek çoğu, bu alanda kullanılamamaktadır. Radyolarda ne imaj, ne fotoğraf ne de hareketli görüntü kullanılamıyor. Radyo reklamlarında sesler, efektler, müzik ve cıngıl kullanılabiliyor. Bu mecranın tasarımlarında, bu dört özelliğin birbirinden farklı işlevleri, bunların kullanılma biçimleri, ayrıca bilgi metinlerinin hikâyeleştirilerek kullanılması önem kazanmaktadır. Radyo tanıtımlarında, diğer mecralarda olduğu gibi pek çok unsurun kullanılamıyor olması, bazı dezavantajları getirirken, kendine özgü avantajları da bulunmaktadır. Seslerin kullanım biçimleri, radyo çalışmalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Burada hem normal insanların sesleri hem de ünlü simaların sesleri veya ünlü sesler kullanılmaktadır. Radyo reklamlarında kullanılan seslerin özellikleri, tasarımların temalarına uygun olarak kullanılmaktadır. Seslerin, coşku, dram, heyecan, sevinç v.b. duyguları yansıtabilme durumu, kişilerin ses özellikleriyle ilgilidir.


Devamı için tıklayınız ...

Dijital reklamcılık alanında Türkiye, Güney Asya ülkeleri, Latin Amerika Microsoft için yüksek potansiyel olmaktadır. microsoft'un gündeminde ise online video işleri bulunuyor.

Bu aralar Fransa'da yapılan "Uluslararası Cannes Lions Festivali" bünyesinde konuşan Microsoft'a ait müşteriler il online iş alanı Başkan Yardımcısı Daren Huston, gelişim sürecinde olan ülkelerin ilerideki 4-5 senede önemli bir büyüme potansiyeli taşıdıklarını söyledi. Huston, bunların arasında Türkiye'de bulunmakta.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama, firmaların belirli kazançlar doğrultusunda, tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen, ürün-hizmet-fiyat-tutundurma planlamalarının yönetim ve denetim çabalarının bütününe denilmektedir. Pazarlama insanların gereksinimlerini karşılamak için, onların değişimlerini takip ederek, gelişimlerine göre ürün ve hizmet oluşturmakta ve hedef tüketiciye ulaştırmaktadır. Pazarlama, üretimden önce başlayan, üretim süresince devam eden ve satış sonrasında da süren faaliyetlerin bütününü ifade etmektedir. Pazarlamada tüketici, tam merkez noktada durmaktadır. Pazarlamacının amacı, tüketicinin veya müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, kar etmektir. Burada müşterilerin beklentileri, istekleri önemli olmaktadır. Eskiden pazarlama alanında tüketicilerin talepleri, önemsenmeyen bir yapı göstermekteydi. Üreticiler, tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerinin kendilerininkine çok benzediğini, hepsinin satın alma davranışlarının aynı olduğunu söylerlerdi. Eskiden olan, üreticinin istediği ürünü, istediği yerde, istediği koşullarda, tüketicilerin beklentilerini hesaba katmadan fiyatlandırma hakkına olduğu yaklaşım değişmiş, yerini Bugünkü çağdaş pazarlama uygulamalarına bırakmıştır. Buna göre çağdaş pazarlama uygulamalarında gerçekleştirilen faaliyetler şöyle olmaktadır. tüketicilerin satın alma davranışlarının takip edilmesini öngörmektedir. Yani; ürünleri neden, nereden ve hangi zamanlarda, hangi saatlerde ve ne kadar sıklıkta satın aldığı öğrenilmektedir. Tüketici beklentilerinin önünde, ürün ve hizmetler geliştirilmektedir. Satışların artması için çabalar sarf edilmekte ve etkin bir pazarlama iletişimi sağlanmaktadır. Yani satışların artması için, promosyon, hediye v.b. ödüller verilmektedir. ürün ve hizmetlerin, rakiplerin ürünleri bazında farklı olması sağlanmaktadır. Etkin bir pazarlama karması oluşturulmakta, yani hedef kitleye; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma faaliyetleriyle birlikte ulaşmasını sağlamaktadır. pazarlama iletişimi birden fazla öğeden oluşmaktadır. Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler; Reklam - halkla ilişkiler - satış geliştirme - satış personeli ve kişisel satış - ürünün ambalajı, stili, rengi – marka – satış noktalarının yeri ve niteliği – müşteri hizmetleri – satış sonrası hizmetler – doğrudan pazarlama – pazarlama araştırmaları – yeni ürün geliştirme gibi konulardan oluşmaktadır. Bütün bu öğeler, kendi içlerinde de alanları ve pazarlama davranış kalıplarını içermektedir. Günümüzde pazarlama alanları, teknolojik gelişimlerle birlikte, yönlerini değiştirmeye başlamışlardır. Özelikle internetin gelişimiyle birlikte, yeni pazarlama yöntemleri bu alanda yoğunlaşmaya başlamıştır. Pazarlamanın bütün öğeleri, teknolojik gelişimlere göre uyarlanmakta ve yeni yeni faaliyet alanları belirlenmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Belirlenen son rakamlar Facebook'un 500 binden fazla kullanıcısı bulunmakta, bu durum reklam ve pazarlamacıları oldukça çok çekmeye başladı. Facebook'u en fazla kullanan firmalar arasında Starbucks, ve Procter & Gamble Co. Dikkat çekmekte. Firma geçen sene, karşılaştığı reklam ilgisi yüzünden, bu departmanda çalışan personelini iki katına çıkarmıştı.

Sosyal site Facebook geçen sene kazancının 800 milyon doları bulması bekleniyor. Sosyal sitenin direktörü Marc Andreessen, geçen temmuz'da bu dönem için 500 milyon dolarlık bir kazanç beklediğini belirtmişti. Facebook için hazırlanan Comscore verilerinin göstergelerine göre, logo, yazı, fotoğrafların olduğu “display” reklam segmentinde ABD'de geçen senenin ilk bölümünde %16 ile ilk sıradaydı.


Devamı için tıklayınız ...

Kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı herkesi ilgilendiren durumlar vardır. Tanıtımlarda başkalarının yaşantısı, mutluluğu, sağlığı, karşılaştığı fırsatlar, yaşam standartları, huzuru bunların izlenmesine, bunlar hakkında ilgi ve sempati veya nefret duyulmasına yol açar. Tanıtımın insanların ilgisini çekmesi, zaman, yakınlık, önemlilik durumlarına yöneliktir. İnsanların meslekleri, yaşama bakış açıları, alt yapılanmaları, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri birbirinden farklıdır. Ama olması gerektiği gibi tasarlanmış gazete reklamlarında, insanın ilgisini çeken bir yön bulunur. Evet, kimi daha çok çeker, kimi daha az çeker, ama mutlakta tanıtımın içinde bir nokta ilgi çeker. Ajanslar, toplumsal kültürlerin, toplumsal yapılarının, insan psikolojisinin, beklentilerinin çözümlenmiş ve artık bilinir olmasıyla, tanıtımlarında insanın duyularına hitap ederek etkili olabileceklerini bilir noktasındadır. Tasarımlarının hepsinde, mutlaka insanların herhangi bir duyusuna ilişkin mesajlar iletmektedir. Aynı mantıkla tasarlanan gazete reklamları da ilgi çekmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

 İzleyici kitlesinin genel anlamda tek bir tanımı bulunmamaktadır. Sektör, hitap edeceği, izleyici kitlesini, yani tüketicilerinin özelliklerini belirleme ihtiyacı içinde olan bir sektördür. Aynı şekilde televizyon kanalları da, kendi program akışlarının izlenebilmesi için, aynı ihtiyaç içerisindedir. Bu noktada sektör, ilk zamanlarda, kanalların bu konudaki çalışmalarını yani seyircileri tanımlama çabalarını yakından takip etmiştir. İlk zamanlarda, her kanal kendi çıkarlarına ve hedeflerine göre farklı farklı seyirci tanımı yapmıştır. Dolayısıyla, kişilerin istek ve gereksinimleri konusunda, farklı tanımlar ortaya çıkmış ve birbirinden farklı tanımların yapılması da televizyon ve insan arasındaki ilişkinin karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. Son noktada, televizyon kanalları, bütün insanlara hitap edebilmenin önünü açabilmek için, İzleyici kitlelerinin bütün istek ve gereksinimlerini içine alan, bir model tanımın yapılmasına ihtiyaç duymuşlar ve birbirinden çok farklı isteklerin arasında, bir tür iletişim ağının kurulmasını sağlamak istemişlerdi.


Devamı için tıklayınız ...