Pazarlama mesleği; ürünlerin sınıflandırılmasını, standartlaştırılmasını ve pazarlanmasını, satışı ve satın alınmasını, nakliyesini ve depolanmasını sağlayan teknik ve faaliyetleri konularında, kişilerin uzmanlaşması ve bu uzmanlıklarını uygulamalara dökmeleri anlamındadır. Pazarlama uzmanları kurum, kuruluşlarda çalışabilirken, bireysel olarak ta bu işi yapabilmektedir. Genellikle piyasada satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı, müşteri temsilcisi, pazarlamacı olarak anılmakta ve bu isimler altında çalışmaktadırlar. Bu uzmanların kimi, bu alanda eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olurken, kimisi de piyasa deneyimleriyle uzmanlaşmış olmaktadır. Yüksek öğrenim kurumlarında, pazarlama alanında verilen temel dersler, istatistik, matematik, maliye, iktisat, hukuk, bilgisayar gibi dersler olmaktadır. Bunların yanında, reklamcılık, kalite kontrolü ve standardizasyon, pazarlama araştırmaları verilmektedir. Ana dersleri arasında da pazarlama iletişimi ve bütün öğeleri verilmektedir. Halkla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji v.b. dersler de verilmekte ve pazarlama iletişiminin ihtiyaç duyabileceği bütün bilimsel disiplinlerle ilgili bilgilerin tam olarak verilmesi sağlanmaktadır. Yüksek öğrenim kurumları, pazarlama mesleği ile ilgili gereken tüm ayrıntılara girmekte ve eğitimin nitelikli olmasını sağlamaktadır. Bu alanda, ürün bilgisi, satış bilgisi, Pazar, şirket bilgisi, personel konferansı, gösteri düzenleme, rol yapma, satış işlem ve davranışları, müşteri ihtiyaçlarının farkında olmak, beden dilini kavrayabilmek, satış hacmi, satış oranı, bölgesel net kar oranı, bölgesel Pazar payı v.b. pek çok konuda uzmanlaşmalarını sağlamaktadır. Bunların uygulamalarına yönelik programları geliştirmekte ve öğrencilerinin katılımını sağlamaktadır. Bunların dışında piyasada edindiği deneyimlerinden kaynaklı uzmanlaşmış kişiler de bulunmaktadır. Yıllarca bir firmanın içerisinde çalışarak veya serbest pazarlama faaliyetlerini, yıllarca sürdürerek bu alanların hepsini bilen ve buna göre başarılı olabilen kişiler olmaktadır. Pazarlamacılar firmaların, kurum ve kuruluşların itici motorlarıdır. Kuruluşların Pazar paylarını arttıran veya geliştiren, firma ürün ve hizmetlerinin satış oranlarını belirleyen, ekonomik sektörlerin değişimlerinden sorumlu kişiler olmaktadır. Reklamcılık sektöründe reklam tasarımlarının amaçlarını burada, bu bireyler taşımaktadır. Bir reklam neyi hedefliyorsa, pazarlamacının de hedefleri arasında olmaktadır. Onlar da firmalarının satış oranlarını, arttırmayı, Pazar paylarını genişletmeyi, marka bilinirliğini arttırmayı istemektedirler. Yalnız, pazarlamacıların reklamlardan farkları bulunmaktadır. Onlar genellikle doğrudan pazarlama yaparlar, viral pazarlama veya yüz yüze pazarlama onların kullandığı teknikler arasında yer almaktadır.

Arşiv

Etiketler