Bir pazarlamacı, pazarını ve rekabet ortamlarını çok iyi tanımak zorundadır. Yani pazarda yeterli hizmetlerin verilemediği alanları seçerek, bu alanların, pazarlayacağı ürün veya hizmet için yeterli olup olmadığına karar vermelidir. Pazarın taleplerini öğrenmesi, daha iyi bir satış stratejisini oluşturmasını kolaylaştıracaktır. Pazarlamacının gelir ve giderlerini karşılayabileceği Pazar payının ne olması gerektiğine karar vermesi önemlidir. Eğer pazarda yeterli hizmetlerin verilmediği alanlar, kendisinin hedeflediği amaçları gerçekleştirmek için yeterli değilse, farklı çözüm yollarını bulması gerekmektedir. Gene aynı şekilde, pazarlayacağı ürün ve hizmetler, belirlemiş olduğu Pazar alanında, diğer firmaların ürün ve hizmetleriyle rekabet edebilecek özelliklere sahipler mi? Bu ürün ve hizmetlerin zayıf kalan yönleri var mı? Bu zayıf kalan yönlere yatırım yapabilecek durumda mı gibi soruların cevapları ilerleyebileceği yolların netleşmesini sağlayacaktır. İyi bir pazarlamacı müşterisini yakından tanımak, onu anlamak zorundadır. Müşterisi kim, ne istiyor, neler onun motive olmasını sağlar… Bunlar pazarlamacı için önemli tanımlamalardır. Etkili pazarlama yapmasını sağlar. İyi bir pazarlamacı, ihtiyaçlar ile istekleri birbirinden ayrıt edebilmelidir. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyleri değil, istediklerini almayı tercih etmektedirler. Bu noktada; pazarlamacı müşterisiyle ilgili; benzer ürün ve hizmetleri nereden, nasıl almaktadır. Bir şeyleri satın alırken, bu alım olayını etkileyen birileri etrafında bulunmakta mıdır? Müşterinin alışkanları nelerdir? Gibi soruların cevaplarını bulduğunda, satışı nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini daha kolay tespit edebilmektedir. Bir pazarlamacı kendisinin hakim olabileceği bir Pazar alanında çalışmak durumundadır. Eğer hakim olamayacağı veya orada olması gerekenden daha fazla bir yükle boğuşmak zorunda kalacağı bir alanı seçerse, başarısız olma ihtimali yüksektir. Fakat hakimiyetini sağlayabileceği küçük bir alanda çalışmalarını sürdürüp, daha sonra farklı bir alana geçmesi daha sağlıklı olmaktadır. Pazarlamacı, müşterilerine sunacağı bir mesaja sahip olmalıdır. Bu mesaj hem müşterinin kendisine soracağı sorulara cevap niteliğinde, hem de yaptığı bütün pazarlama olayını açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Pazarlamacıların bu tip mesajları oluşturma biçimleri, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına karşılık olabilecek, onları tatmin edip, müşteri olmayı isteyebilecekleri şekilde olmalıdır. Pazarlamacı, doğru ortam – Pazar – doğru hedef kitle – doğru mesajla eşleşmelidir. Bunların birbirine uygun ve uyumlu olması, pazarlama olayının başarılı olmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, pazarlamacı satış ve pazarlama hedeflerini belirlemelidir. Bu hedeflerin, mantıklı, ölçülebilir, gerçekçi olması gerekmektedir. Pazarlama bütçesi de önemli bir noktada durmaktadır. Bütçenin belirlenmesi, pazarlamacının hedeflerini ciddiye almasını ve belirlediği bütçeye ulaşabilmek için, bütün imkanlarını kullanmak için, araştırma yapmasını, gereken çalışma ve gözlemleri daha bir dikkat ve özenle yapmasını kolaylaştıran etkenlerdendir.

Arşiv

Etiketler