Günümüzde birbirinden farklı reklam tasarımları yapılmakta ve hedef kitlelere sunulmaktadır. Bilindiği gibi reklam, insanların pek çok yönünü kullanarak onları etki altına almaya çalışmakta ve davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadır. İnsanların psikolojik, sosyolojik, ekonomik yönlerini, etkileşimlerini yıllardır araştırmakta ve bu konuda sonuçlar üretmektedir. Reklam kampanyaları düzenlenirken, hem insanlara yönelik reklamın kendi başına yaptığı analizler hem de bu disiplinlerin ortaya çıkardığı verilerden faydalanmaktadır. Hal öyle olunca reklam tasarımları, çok dikkatli yapılmadığında, tüketicilere verilen pek çok mesaj yanlış anlaşılmalara sebep olabilmektedir. Bu noktada tüketicilere gönderilen mesajlar, tüketicilerin, çeşitli gruplarının yanlış davranışları geliştirmelerine sebep olmaktadır.

Bilindiği gibi reklam tasarımları algılara da mesajlar iletmektedir. İnsanların algıları da cinsiyete, yaşa, kültürel çevreye, eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. her ne kadar reklam ajansları, reklamın mesajlarının doğru oluşturulabilmesi için, gereken tüm malzemeleri, mimikleri, davranışları kullanmış olsalar da, bazen istenilmeyen algılar ortaya çıkmaktadır.

Reklam tasarımlarının, şiddet, kötü alışkanlıkları destekleme, insanların gelişimlerine ters etki yaratacak her hangi bir mesaj veya toplumun ahlak, kültür ve geleneklerine aykırı olabilecek mesajları vermesi, eleştiri konularının başında gelmektedir. Bu şekilde tasarlanan reklam, hem reklamın uygulama esaslarına aykırı olmakta hem de toplumun farklı kesimlerini yanlış yönlendirmektedir. Bu durumu reklamcılar dernekleri, reklam kurulları eleştirmekte ve reklamın mesajlarının, daha sonra doğru tasarlanabilmesi için incelemeye almaktadır. Bu durum, hem bu tip kurumlar tarafından eleştirilmekte hem de toplumun farklı kesimleri tarafından da eleştiri almaktadır. Bilindiği gibi, toplumun genç kesimleri, çocuk yaşta olanlar, kadınlar ve erkekler reklam mesajlarını kendilerine göre yorumlamaktadırlar. Kişilerin reklam mesajlarını yorumlaması, kendi yapılanmaları ve bilinçleri düzeyinde yapılmaktadır. Ayrıca yaşları küçük olanların algıları farklı olmakta ve diğerlerinden farklı düzeylerde etkilenmektedirler.

Bütün bu durumlar eleştirilere maruz olmaktadır. Eleştirilen reklamlar da aslında, daha çok konuşulmakta ve reklamda geçen ürün, hizmet veya marka daha çok bilinmektedir. Fakat burada ortaya çıkan bilinç, firmaların hedefledikleri imaja, misyona uygun düşmemektedir. Reklamın hatalı mesajları hedef kitleye yansıtması, markaya zarar vermekte ve tüketicilerin güvenlerini sarsmaktadır. Ayrıca toplumun farklı kesimlerinin, markaya karşı olumsuz düşünceler geliştirmesine, marka ürün veya hizmetle ilgili davranışlarını firmaya zarar verecek şekilde geliştirmelerine neden olmaktadır. Reklamla ilgili eleştiriler web sitelerinde tüketici yorumlarında, forumlarda yapılmakta veya gazetelerde haber olarak gündeme gelmektedir.

 

Arşiv

Etiketler