Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerini etkileyebilecek, davranışlarını istenilen yönde değiştirmelerini sağlayabilecek şekilde tasarlanması ve sunulmasıdır. Firmalar reklam tasarımlarını, reklam ajanslarına yaptırmaktadırlar. Reklam ajansları ise reklamcılıkla ilgili bütün konularda, mecralarda, kullanılması gereken bütün disiplinleri bilen, uygulama konusunda uzmanlaşmış kuruluşlar olmaktadır. Firmalar, reklamla ilgili kararları belirli nedenlerle yapmaya karar vermektedirler. Bunlar genellikle, benzer ürün ve hizmetle rekabet edebilmek, yeni ürün veya hizmetinin tanıtımını yapmak ve bunlara yönelik tüketici kitlesini oluşturabilmek, büyük çapta bir marka haline gelebilmek, Pazar payını büyütebilmek, satış miktarını arttırmak v.b. nedenler olmaktadır. Reklam ajansları, firmaların hedefledikleri noktaya gelebilmesini sağlamak için, reklamı ve reklamda kullanılacak olan her şeyi bu amaca ulaşmalarını sağlayacak şekilde oluşturmaktadır.

Firmalar, reklama karar verdiklerinde, reklam ajansını seçmektedir. Belirledikleri reklam ajansına; hedeflerini, misyon ve vizyonunu, reklam tasarımında kullanılmasını istedikleri, doneleri (yani fotoğrafları, resimleri, sloganlar v.b.) vermektedir. Reklam ajansı, reklam veren firmadan aldığı bilgileri, reklam için analiz çalışmalarıyla desteklemekte ve elindeki verilere, bir de toplumun etkilerini, tepkilerini, etkilendikleri noktaları, istedikleri ürün ve hizmet yapısını eklemektedir. Reklam veren firma ile birlikte, kullanılacak reklam mecrasını seçmektedirler. Reklam veren firmanın, reklama ayırdığı bütçeye bağlı olarak bu seçim yapılmaktadır. Yani reklam filmi mi, radyo reklamı mı, gazete veya dergi reklamı mı, Açıkhava reklam araçlarının hangisi veya açık hava reklamı yapılacak mı gibi soruların cevapları reklam mecrasını belirlemektedir.

İlgili reklam mecrası seçildikten sonra, reklam tasarlanmaya başlamaktadır. Reklam ajansı, yukarıda hem firma sunumundan elde ettiği verileri, toplum analizlerini, bilimsel disiplinlerin verileri ışığında işlemeye başlamaktadır. Araştırmalar zaten, insanların nelerden etkilendikleri, ne istedikleri, özlemleri, beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Reklam ajansı bu noktada, onların bu beklentileri ve istekleri doğrultusunda, onları şaşırtacak, farklı, yaratıcı, yenilikçi reklamı tasarlamakta ve belirlenen mecralarda uygulamaya koymaktadır. Kimi zaman, insanların etkilendikleri ünlü bir simanın ağzıyla reklam mesajlarını iletmekte kimi zaman, güzel bir müzik, zekice seçilmiş spotlar, çarpıcı efektler, etki gücü yüksek mimik, çarpıcı fiziksel güzellik, konusu çok iyi seçilmiş bir fotoğraf v.b. yüzlerce şeyi kullanarak insanların dikkatini çekmektedir.

Reklam ajansları, reklam mesajlarının istenilen amacı gerçekleştirebileceği şekilde tasarlamakta ve mesajların yan anlamlarını, hangi insan grubunun hangi etkileri alabileceğini, bütün mesaj ihtimallerini hesaplayarak tasarlamaktadır. Reklam filmi için yapım firmalarıyla, baskılı reklam için gazete veya dergilerle, açık hava reklam araçları için açık hava reklam ajanslarıyla görüşmeleri yapmakta ve yaptıkları reklam tasarımlarının uygulanmasını sağlamaktadır. Reklam ajansı, bütün bu süreci takip ederken, reklam analiz araştırmalarını da sürdürmektedir. Reklam tasarımına başlamadan önce, yayın aşamasında ve yayın aşaması bittikten sonra, hedef kitlenin reklama karşı olan tepkilerini ölçmekte ve başarılı olup olmadığına karar vermektedir.  

Arşiv

Etiketler