Haber Kategorisindeki Bloglar

Gazete reklamlarının tüketicilere ulaşmada daha etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü gazete reklamları, gazeteleriyle bütünleşmiş okurlara ulaştırılmaktadır. Gazete okurları, tarihten bu yana gazeteleriyle bütünleşmiş olmaktadır. Kimi okurlar, gazetelerinin içeriklerini, haberlerini hatta en dip köşedeki yazıları bile okumaktadır. Bu tip okurlar, yaşam tarzlarını da gazetelerinin misyonlarına göre yapılandırmakta ve kendi kültürlerini ona göre düzenlemektedirler. Bu tip gazetelere verilen, markaların bunlara aynı değerleri yüklemekte ve incelemektedirler. Firmalar, gazetelere çeşitli türlerde tasarım verebilmektedirler. Bunlar ticari ilanlar, sosyal ilanlar ve seri ilanlar olmaktadır. Firmaların ticari ilanları özellikle, marka, ürün ve hizmetlerini kapsamaktadır. Firmalar, ticari ilanları, gazetelerin ana sayfası haricinde, istedikleri herhangi bir sayfaya verebilmektedirler. Bu tip ilanlar, firmaların istedikleri ölçülerde yayınlanabilirken, genel olarak tam saya, yarım sayfa ve çeyrek sayfa olarak verilmektedir. Gazeteler, bu tip ilanları, tasarımların renk sayısına ve ebatlarına, kullanılmak istenilen sayfanın özelliğine göre sütun/santim olarak ücretlendirmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Özellikle uzman reklamcıların elinden çıkan reklam projeleri, oldukça başarılı olmakta ve ses getirmektedir. Reklam profesyonellerinin özellikle bağımsız çalışanları, kendi kariyerlerinde ilerleyebilmek için reklam ajanslarının yaptıkları projelerden daha etkili projeler yapmaya çalışmaktadırlar. Bireysel bir reklam uzmanı olmaları, çevrelerini saran, reklam ajanslarındaki ekiplerin olmaması bunu gerektirmektedir. Profesyonel reklam projeleri, strateji olarak reklam ajanslarının izlediklerine benzer olarak yapılmaktadır. Fakat onlardan daha yaratıcı, daha etkili unsurlar içermektedir. Bu tip projeler, reklam uzmanları tarafından yapılmaktadır. Uzmanlar hem eğitim olarak reklamla ilgili bölümlerden mezun olmuş olmakta hem de uzun yıllar reklam sektöründe çalışmış olmaktadır. Reklam uzmanları, sektörel deneyimlerinde, firmaların ihtiyaçlarını, amaçlarına ulaşması için yapılması gerekenleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş bulunmaktadır. Reklam veren firmaları amaçlarına ulaştırmak için, önce firmayı, markalarını, ürün ve hizmetlerini inceleyen reklam uzmanları, firmanın amaçlarına ulaşması için yapılacak stratejik planlamada zayıf kalabilecek yönlerini, eksik veya olumsuz yönlerinin düzeltilmesi, yeniden yapılandırılması için önerilerde bulunmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Radyolar, dinleyicilerle birebir ilişki kurmaktadır. Onlarla her program türünde etkileşim halinde olmakta ve gün içerisinde dinlenmektedir. Diğer mecralarda yapılan tanıtımların tüketicilere ulaşması, ancak tüketicilerin o tip mecraları takip ettiği zamanlarda mümkün olabilmektedir. Fakat radyo reklamlarında durum böyle olmamakta ve günün her saatinde, dinleyicilere firmaların çalışmalarını iletmektedir. Bu araç, tüketicileri günlük işleyişin içinde, yani tüketicilerin günlük hengâmesinin içinde yakalamaktadır. Trafikte, iş yerinde, alışverişte, tatilde, evde ve her yerde bulabilmektedir. Radyo mecrasının bu özelliği, bu tip işlerin uygulandığı hiçbir mecrada bulunmayan bir özelliktir. Dinleyiciler radyolarını sevmekte ve orada dinledikleri tasarımlara dikkat etmektedirler. Bu medya aracının işitsel olması, bazı yönden dezavantajlar sağlasa da, çok önemli bir özelliği bulunmaktadır. Dinleyiciler, radyo reklamlarını dinlerken konsantrasyonlarını dağıtan, başka bir etkileyici unsur bulunmamaktadır. Bu durum ise mesajların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar, reklama karar verdikleri zaman, hangi özelliklere sahip kitleyi hedefleyerek tasarım yapacağını tespit etmek zorundadır. Çünkü hedefin ve özelliklerinin belirlenmiş olması, haklarında fikirlerin bulunması, reklam tasarımlarında işlenmesi gereken konuları da belirlemektedir. Bu her ne kadar basit bir konu gibi görünmekteyse de aslında çok zor ve bu tip bilgilerin elde edilmesi, uzun süren analiz ve araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu tip araştırmalar ise, hem toplumsal analiz raporlarından hem de bilimsel disiplinlerin verilerinden elde edilmektedir. Bilimsel disiplinlerden psikoloji, her ne kadar genel anlamda insan psikolojisini, onların yaşamları boyunca etkilendikleri olayları, baskılandıkları durumları, çeşitli davranışlarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurları gün ışığına çıkarmakta ise de, sonuçta hedef tüketici kesimi de aynı etkileri genel olarak yaşamaktadır. Aynı şekilde sosyoloji, insanların toplumsal yapılarını çözümlemektedir. Antropoloji, etnoloji v.s. gibi bilimler de kendi alanlarında veriler elde etmektedir. Reklam, hedeflediği kitlede, bu verilerin varlığını baştan kabul ederek işe başlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Markalar, reklam yoluyla tüketicilerle iletişim kurmaktadır. Genel olarak, Pazar payını büyütmek, satış miktarlarını arttırmak, benzer ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve onların da tüketicilerle buluşmalarını sağlama amacını taşırlar. Reklamın hedefleri de firmaların hedefleri olmaktadır. Reklam, firmaların amaçlarını gerçekleştirebildikleri ve tüketicilerle firmalar arasında kurulan bir iletişim köprüsü olmaktadır. Reklam, firmaların hedeflerini gerçekleştirmek ister. Bunun için, tüketicilerle hem kitle iletişim araçları, yani televizyon, radyo, gazete ve dergiler üzerinden, hem de açık hava reklam araçlarından seslenerek, onları belirlenmiş davranışları göstermeleri için etki altına almaya çalışır. Reklam tasarım yaparak tüketicilere seslenir. Tasarımlarında, onların hoşuna gidecek, ilgisini çekecek, eğlendirecek, özendirecek unsurları kullanarak amaçlarını gerçekleştirmek ister. Sevdikleri oyuncuları, mizah öğesini, müzik öğesini, sesleri, renkleri, yaşam standartlarını, kendilerinde olmasını istediklerini, özlemini duyduklarını, gelecekte kendilerinde olmasını beklediklerini v.b. onlarca unsuru tasarımlarında işler ve etki altına almaya çalışır.


Devamı için tıklayınız ...

2003'ün 28 ekiminde Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg, Facemash ismiyle bir internet uygulaması yazdı, bu uygulamaya göre, Harvard'ta okuyan öğrencilerin güzel kızlarını, yakışıklı erkekleri siteyi ziyaret edenlerin oy kullanarak belirlemesiydi. Sitede hiç profil bulunmamaktaydı. Zuckerberg üniversitenin yurt kayıtlarını, sisteme gizlice girerek isim ve fotoğrafları kopyalayıp, kendi sitesine aktardı. Bu aktarımdan sonra, site 4 saat içinde 440 ziyaretçi girdi. 22 bin fotoğrafla site ziyaretçilere açıldı.


Devamı için tıklayınız ...

Adidas markasının Hidayet Türkoğlu'nun rol alacağı reklam filmi, Temmuz'un başında yayına girdi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı'na resmi olarak sponsor olan Adidas'ın, reklamında, NBA'deki temsilcisi Hidayet Türkoğlu oynuyor. Türkoğlu, üzerindeki formanın anlamını tüketicilerle paylaşıyor. Reklam ayrıca, milli basketbolcuların formasını tanıtmakta ve markanın sponsor oluşunun altını çiziyor. Türkoğlu reklamda, üzerinde kırmızı – beyaz formanın ışık yardımıyla öne çıkarılmasıyla, formanın anlamını anlatıyor.


Devamı için tıklayınız ...

 Google asıl işi olan ve gelirinin yüzde doksanına tekabül eden arama motoru reklamcılığında egemenliğini sürdürüyor. Lakin google büyürken ve arama sektöründeki rekabet artarken, araştırmacılar ve yatırımcılar şirketin geleceğini merak etmeye başlıyorlar.

Google'ın geliri geçen yılın aynı döneminde 5.52 milyar dolardan 6.82 dolara çıkmıştı. reklam ortaklarına ödenen komisyon çıkarıldıktan sonraki net geliri ise bir önceki 4.79 milyon dolardan, 5.09 milyara çıkmıştı. Google, ikinci çeyrekte, google siteleri ve google reklamlarını veren diğer sitelerdeki ödenmiş tıklamaların, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 15 artığını ve ilk çeyreğe göre yüzde 3 azaldığını belirtmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Firmaların ürün ve hizmet tanıtımları, bilindiği gibi sadece yetişkinleri hedef almamaktadır. Özellikle çocukları hedef alan tanıtımlar, gün geçtikçe artmaktadır. Markaların çocukları hedef alan tasarımlarında, özellikle filmlerde, çocuk oyuncular kullanılmaktadır. Filmlerinde kullanılan çocukların genelinde, sevimlilik ve güzellik aranmaktadır. Çocuklarda oyun kabiliyeti çok fazla aranmamaktadır. Zaten tanıtımda kullanılacak çocukların ne yapacakları veya nasıl davranmaları gerektiği, aileleri desteğinde, filmlerin çekildiği zamanlarda veya provalarda öğretilmektedir. Firmalar, çocuklara yönelik tasarım yaptığı zaman, çocuk reklam ajansları, kullanılabilecek çocukları temin etmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Firmaların reklam filmleri, kendi kurumsal kimliklerini, sahip oldukları vizyonu, benimsedikleri misyonu anlatmak amacıyla çekilmektedir. Bu filmlerde, firmanın üretim yeri, üretim tesisleri, üretim şekli, sağlıklı oluşu, kaliteli oluşu, çalıştırdığı uzmanlar ve bu uzmanlarını deneyimli oluşları v.b. konular yer almaktadır. Yani firmanın tüketicilerine kendini anlatarak, onları inandırmaya çalıştığı filmler olmaktadır. Firma tüketicilerin zihinlerinde, gösterdiği her hangi bir unsurun kalmasını ve ona güven duyulmasını ister. Filmler, genellikle 5-30 dakika uzunluğunda olabilmektedir. Firmaların tanıtım film çekimlerini, gene ajanslar hazırlamaktadır. Reklam ajansları, filmlerin çekimi için yapım firmalarıyla görüşmekte ve filmin senaryosunu yazmaktadırlar. Tanıtım film çekiminde önce prodüksiyon hazırlıkları yapılmaktadır. Kimi senaryo, reklam ajansının metin yazarları tarafından yazılmakta kimisi de yapım firmaları veya ikisinin ortaklığında yazılabilmektedir. Burada önemli olan, filmde yer alacak konuların dizilimi ve aktarım biçimi olmaktadır. Bu tip filmler genellikle, animasyon veya benzeri, diğer reklam türlerinde olmamaktadır. Firmalar gerçek üretim tesislerini ve kurgusunu bunlar üzerinden yaparak tanıtım film çekimini yapmaktadır


Devamı için tıklayınız ...