Firmaların ürün ve hizmet tanıtımları, bilindiği gibi sadece yetişkinleri hedef almamaktadır. Özellikle çocukları hedef alan tanıtımlar, gün geçtikçe artmaktadır. Markaların çocukları hedef alan tasarımlarında, özellikle filmlerde, çocuk oyuncular kullanılmaktadır. Filmlerinde kullanılan çocukların genelinde, sevimlilik ve güzellik aranmaktadır. Çocuklarda oyun kabiliyeti çok fazla aranmamaktadır. Zaten tanıtımda kullanılacak çocukların ne yapacakları veya nasıl davranmaları gerektiği, aileleri desteğinde, filmlerin çekildiği zamanlarda veya provalarda öğretilmektedir. Firmalar, çocuklara yönelik tasarım yaptığı zaman, çocuk reklam ajansları, kullanılabilecek çocukları temin etmektedir.


Reklam Ajansı, bunların arasından seçim yapmakta ve kullanmaktadır. Çocukların tanıtım seçimlerinde, metnin konusuna göre ayrıca, tanıtımların yapıldığı ürün ve hizmetin niteliğine göre en uygun olanlar seçilmektedir. Tasarımı yapan ajans, çocukları temin eden çocuk reklam ajanslarına, bu kuruluş ta aileye belirli bir bedel ödemektedir. Bu tip tasarımlara çocuk temin eden, oyuncu ajansları da bulunmaktadır. Ama genelde, bu tip oyuncuları bulmakta ve kullanılmasını sağlamaktadır.


Çocukların kimisi normal halktan kimisi de ünlülerden seçilebilmektedir. Çocuklar dizilerde de çok kullanılmaktadır. Dizilerin gösterimleri sırasında, kimi çocuklar halk tarafından çok beğenilmekte ve sevilmektedir. Firmalar, bu tip çocukları da filmlerinde kullanmaktadır. Çocuklara yönelik olan tanıtımlar, hem büyükler yani ebeveynler tarafından izlenmekte hem de çocukların çok fazla ilgisini çekmektedir. Çocuklar kendi yaşıtlarını filmlerde gördükleri zaman, dikkatle bunları izlemekte ve filmlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Zaten ajanslar da, bu etkiyi yaratabilecek çocukları aramakta ve temin eden ajanslar, özellikle bu yönleriyle dikkat çekici olan çocukların seçilmesini sağlamaktadır. Çocuk ve reklam ajansları, belirli yaş grubunda olan çocukların iletişim adreslerini ve bağlantılarını kendi bünyesinde veri olarak tutmaktadır. Firmaların böyle bir talebinin olması durumunda da, tasarımı yapan ajansla iletişim kurulmakta ve ihtiyaç giderilmektedir.


Bazı çocukların iletişim adresleri, çocuk reklam ajanslarındatutulmaktadır. Aileler, çocuklarının filmlerde oynamalarından dolayı hem gururlanmakta hem de bu işten para kazanmaktadır. Bu yüzden çocuklarının bu tip işlerde rol almasının isteyen aile sayısı oldukça fazla sayıdadır. Günümüzde hem firmaların hem de ajansların, çocukları hedef alan tasarımları ve tanıtımları izleyerek etkilenen diğer çocukların içine itildikleri durum, birçok toplum bilimci tarafından eleştirilmektedir. Çocukların bu tip filmlerde oynamaları, diğer çocukları hedef alanların etkileri tartışıladursun, gün geçtikçe bu tip tanıtımlar daha çok artmaktadır. Çünkü firmalar, bu tip çalışmaların başarılı olduklarını bilmekte ve ona göre stratejileri oluşturmaktadır. Çocuklara yönelik tanıtımlar genellikle, hızlı tüketilen yiyecekler, çocuk bezleri, çocuk şampuanları v.b. olmaktadır.