Firmalar, reklama karar verdikleri zaman, hangi özelliklere sahip kitleyi hedefleyerek tasarım yapacağını tespit etmek zorundadır. Çünkü hedefin ve özelliklerinin belirlenmiş olması, haklarında fikirlerin bulunması, reklam tasarımlarında işlenmesi gereken konuları da belirlemektedir. Bu her ne kadar basit bir konu gibi görünmekteyse de aslında çok zor ve bu tip bilgilerin elde edilmesi, uzun süren analiz ve araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu tip araştırmalar ise, hem toplumsal analiz raporlarından hem de bilimsel disiplinlerin verilerinden elde edilmektedir. Bilimsel disiplinlerden psikoloji, her ne kadar genel anlamda insan psikolojisini, onların yaşamları boyunca etkilendikleri olayları, baskılandıkları durumları, çeşitli davranışlarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurları gün ışığına çıkarmakta ise de, sonuçta hedef tüketici kesimi de aynı etkileri genel olarak yaşamaktadır. Aynı şekilde sosyoloji, insanların toplumsal yapılarını çözümlemektedir. Antropoloji, etnoloji v.s. gibi bilimler de kendi alanlarında veriler elde etmektedir. Reklam, hedeflediği kitlede, bu verilerin varlığını baştan kabul ederek işe başlamaktadır.

toplumsal analizler de, spesifik olarak belirlenmiş kitlenin özelliklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Onların, güncel yaşam içerisinde ne yedikleri, ne giydikleri, onları neyin mutlu ettiği, yaşamlarında olmasını istedikleri unsurların neler olduğunu, nasıl seçim yaptıklarını, seçimlerini etkileyen nedenlerin neler olduğunu, satın alma ve karar verme durumlarını ve buna benzer onlarca veri elde etmektedirler. Bütün bu veriler, reklamın hedefini doğru olarak belirlenmiş olmasını sağlamaktadır. Hedefin belirli olması ise, reklam tasarımına yönelik olarak, üretilecek fikrin yaratıcı olabilmesi için, nelerin yapılması gerektiği, hangi konular üzerinde durulması gerektiği üzerinde fikirlerin oluşmasında etkili olmaktadır. Ayrıca firmaların ürün ve hizmetlerinin, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini de belirlemekte, firmaların bu anlamda işlerinin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Firmalar, hedef kitlenin beğenebileceği, satın alma eğilimlerini ortaya çıkaracak özellikleri, ürün ve hizmetlerine eklemektedirler. Hedef kitlenin belirlenmiş olması, bütün bunların dışında, ayrıca, onlarla iletişimin hangi şekilde yapılabileceğini de ortaya çıkarmaktadır.

Kısaca reklamın hedeflerinin belirlenmiş olması, reklam tasarımlarının yapılma biçiminin, reklam kampanyalarının stratejik olarak planlanmasının önünü açmaktadır. Bu noktada, hem firmalar seslenebilecekleri hedef kitleyi tanımakta hem de reklam ajansları daha kolay reklam kampanyalarını planlamaktadırlar. Tabi reklam ajanslarının, reklam kampanyalarını tasarlama olayı sadece hedef kitleyi tanımaktan geçmemektedir. Reklam veren firmanın reklama ayırdığı bütçe dâhil pek çok etken göz önünde bulundurulmaktadır.  

Arşiv

Etiketler