Markalar, reklam yoluyla tüketicilerle iletişim kurmaktadır. Genel olarak, Pazar payını büyütmek, satış miktarlarını arttırmak, benzer ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve onların da tüketicilerle buluşmalarını sağlama amacını taşırlar. Reklamın hedefleri de firmaların hedefleri olmaktadır. Reklam, firmaların amaçlarını gerçekleştirebildikleri ve tüketicilerle firmalar arasında kurulan bir iletişim köprüsü olmaktadır. Reklam, firmaların hedeflerini gerçekleştirmek ister. Bunun için, tüketicilerle hem kitle iletişim araçları, yani televizyon, radyo, gazete ve dergiler üzerinden, hem de açık hava reklam araçlarından seslenerek, onları belirlenmiş davranışları göstermeleri için etki altına almaya çalışır. Reklam tasarım yaparak tüketicilere seslenir. Tasarımlarında, onların hoşuna gidecek, ilgisini çekecek, eğlendirecek, özendirecek unsurları kullanarak amaçlarını gerçekleştirmek ister. Sevdikleri oyuncuları, mizah öğesini, müzik öğesini, sesleri, renkleri, yaşam standartlarını, kendilerinde olmasını istediklerini, özlemini duyduklarını, gelecekte kendilerinde olmasını beklediklerini v.b. onlarca unsuru tasarımlarında işler ve etki altına almaya çalışır.

Reklamın hedefi, tüketicilerde marka bağımlılığı yaratarak, onların yaşamları boyunca aynı markayı, onun ürün ve hizmetlerini kullanmalarını sağlamaktır. Reklamını yaptığı ürün ve hizmet özelliklerini beğenmelerini, marka ile kendileri arasında duygusal bir bağ oluşturmalarını sağlamaya çalışır. Reklam, tüketicilerin satın alma davranışlarını göstermelerini sağlayarak, firmanın belirlemiş olduğu satış miktarına ulaşmasını ister. Bütün bunları yapabilmek için, tüketicilere dair bütün özellikleri öğrenir ve çeşitli reklam mecralarına uygun olarak tasarlar ve sunar. Bugün ekonomik sistemlerin geldiği nokta çerçevesinde, insanın yaşadığı her alana uygun bir reklam mecrası bulunmaktadır. Bu ister evde, ister çalışılan yerde, ister sosyal yaşamın diğer faaliyetlerinde olsun her yerde bulunmaktadır. Reklam, tasarımlarını bu alanların hepsinde yaparak, tüketicilere ulaşmayı hedefler. Onlara cazip gelecek uygulamaları, faaliyetleri düzenler ve onların bu uygulamalar, faaliyetler hakkında görüş bildirmelerini sağlayarak, onların fikirleri doğrultusunda gerçekleştirir ve bunların hepsini sahiplenmelerini sağlar.

Kısaca reklamın hedefleri firmaların hedefleridir. Reklam, firmaların amaçlarını gerçekleştirdikleri bir araç olmakta ve onlara hizmet etmektedir. Ama reklam, onlara hizmet ederken, tüketicileri de bilgilendirir, onların bilinçli birer tüketici olmalarını sağlar. Markalarda, ürünlerde ve hizmetlerde neleri aramaları gerektiğini, uygun fiyat konularını, avantajlı ürün ve hizmetleri, kendileri için faydalı veya zararlı ürün ve hizmetleri anlatır ve en uygun seçimi yapmalarını sağlar. Onların yaşamlarına kolaylık getirir.  

Arşiv

Etiketler