Özellikle uzman reklamcıların elinden çıkan reklam projeleri, oldukça başarılı olmakta ve ses getirmektedir. Reklam profesyonellerinin özellikle bağımsız çalışanları, kendi kariyerlerinde ilerleyebilmek için reklam ajanslarının yaptıkları projelerden daha etkili projeler yapmaya çalışmaktadırlar. Bireysel bir reklam uzmanı olmaları, çevrelerini saran, reklam ajanslarındaki ekiplerin olmaması bunu gerektirmektedir. Profesyonel reklam projeleri, strateji olarak reklam ajanslarının izlediklerine benzer olarak yapılmaktadır. Fakat onlardan daha yaratıcı, daha etkili unsurlar içermektedir. Bu tip projeler, reklam uzmanları tarafından yapılmaktadır. Uzmanlar hem eğitim olarak reklamla ilgili bölümlerden mezun olmuş olmakta hem de uzun yıllar reklam sektöründe çalışmış olmaktadır. Reklam uzmanları, sektörel deneyimlerinde, firmaların ihtiyaçlarını, amaçlarına ulaşması için yapılması gerekenleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş bulunmaktadır. Reklam veren firmaları amaçlarına ulaştırmak için, önce firmayı, markalarını, ürün ve hizmetlerini inceleyen reklam uzmanları, firmanın amaçlarına ulaşması için yapılacak stratejik planlamada zayıf kalabilecek yönlerini, eksik veya olumsuz yönlerinin düzeltilmesi, yeniden yapılandırılması için önerilerde bulunmaktadır.

Firmaların kendi bünyelerinde, ürün ve hizmetlerinde, Pazar durumlarında, halkla ilişkilerinde olan düzenlemeler yapıldıktan sonra, firmayı amaçlarına ulaştırabilmek için, bir piyasa araştırma firması görevlendirilmekte ve reklam için toplumsal analizler yapılmaktadır. Reklam analizlerinde, toplum nicel ve nitel olarak araştırılmaktadır. Buradan elde edilen veriler, firmanın reklam stratejisinde yapılması gerekenleri ortaya çıkmakta ve tüketicilerin düşünceleri elde edilmiş olmaktadır. Bunların güçlendirilmesi için de, onları etkileyen, firmanın ürün ve hizmetlerinde görmek istedikleri unsurlar belirlenmiş olmaktadır. Ayrıca hedef kitlenin özellikleri hem firma incelemelerinde hem de analizlerde aşağı yukarı belirlenmiş olmaktadır. Reklam uzmanları, dolayısıyla hangi niteliklerdeki hedef kitleye, hangi etki unsurlarını kullanacaklarını, hangi reklam mecralarından sesleneceklerini belirlemiş olmaktadırlar. Bütün bu bilgiler doğrultusunda, reklamda işlenecek bir fikir üretilmektedir. Bu fikir, genellikle reklam uzmanlarının yaratıcılıklarıyla oluşmaktadır. Reklam uzmanları, bugüne kadar kullanılmayan, insanların ilgisini çekecek, farklı, çarpıcı bir fikir bulmakta ve bunu reklam tasarımlarında senaryo haline getirmektedir.

Yapılacak olan reklam kampanyasının kullanacağı reklam mecraları, firmaların reklama ayırdığı bütçe çerçevesinde planlanmaktadır. Eğer yapılacak olan, reklam filmi olarak belirlenmişse, senaryo oluşturulmaktadır. Eğer başka türlü bir reklam mecrası kullanılacaksa, bulunan fikir, ilgili mecralara uyarlanarak hazırlanmaktadır. Reklam uzmanlarının hazırladıkları profesyonel reklam projeleri, kesinlik taşıyan veriler doğrultusunda işlenmekte ve planlanmaktadır. Kesinliği veya doğruluğu ispatlanmamış verileri veya unsurları kullanmamaktadırlar. Bununla birlikte, reklam uygulama esaslarına uygun olarak planlamakta ve zararlı unsurları kullanmamakla beraber, belirlenen reklam mesajları, hedeflediği tüketici kitlesinin, farklı davranış geliştirmelerine neden olacak anlam, yan anlam içermemektedir.  

Arşiv

Etiketler