İletişim reklamın, tüketicisine ulaşmak için kullandığı yol olarak tanımlanmaktadır. İlgili hedef kitleye, iletmek istediklerini iletme halidir. İletişim karşılıklı bilgi, fikir, düşünce, algı alışverişidir. Tanıtım ile tüketici arasında ister medya yoluyla, ister pazarlama stratejisinin diğer öğelerini kullanma yoluyla olsun, kurduğu alışveriş sürecidir. Kitle iletişim araçları yani televizyon, gazete, dergi veya açık hava reklamcılığı kapsamında kullanılan araç giydirme, bina giydirme, billboard v.b.’ler geniş halk yığınları, yani potansiyel tüketici ile tasarım arasında iletişimi sağlayan araçlardır. Tanıtım tüketicisi ile bunları kullanarak iletişim kurmaktadır. Tüketici ise verilen mesajlar doğrultusunda, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetleri kullanarak veya satın alarak cevap vermektedir. Reklam için, iletişim kurmak, sanıldığından çok daha uzun hazırlıkların sonucunda yapılabilen bir olaydır. Öncelikle tanıtım iletişim kuracağı toplumu ve bütün özelliklerini tanımak zorundadır. Gelenek ve göreneklerini, giyim ve yemek zevklerini, ilgilerini, bunu gösterme biçimlerini, değer ve yargılarının hepsini, süzgecinden geçirerek, onlarla nasıl iletişim kurabileceğini planlar. Bunu yapabilmek için, piyasa araştırmaları, geçmiş tanıtım deneyimleri, tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetlerle ilgili değer ve yargılarını öğrenir. İletişim stratejisi geliştirerek, ilgili toplumun hangi tanıtım aracını en çok kullandıklarını ve dikkatlerini çeken noktaları belirler ve bu doğrultuda mesajlarını hazırlar. Reklam, stratejisini oluşturup, harekete geçtikten ve çalışmalarını bitirdikten sonra, tüketicisi ile gerçekten iletişim kurup kurmadığını, tüketicinin ilgili tasarıma verdiği tepkiyi ölçerek anlayabilmektedir. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin satışlarının artması, isimlerinin biliniyor olması, hatırlanmaları iletişimin kurulduğu anlamını taşır. Bunların olmaması halinde, iletişim kurulamamıştır. Tanıtım tüketicisi ile iletişim kurabilmek için onların beğendiği, sevdiği, yakınlık hissettikleri aracıları kullanır. Örneğin dizi film oyuncuları, örneğin sevilen çizgi karakterler, fıkralar, resimler, görüntüler, sloganlar v.b. pek çok araç iletişimin kurulabilmesi için araç olabilmektedir. Bilindiği gibi iletişim gönderici ve alıcı arasında ki bilgi akışının, hem alıcı hem de gönderici tarafından anlaşıldığı bir zaman dilimidir. Reklam bu zaman dilimini, hedef kitlesine ulaşmak için kullanır. Kendini ifade etmek için, hedef kitlesinin ilgisini çekebilecek, olası bütün malzeme ve kişileri, araçları kullanır. İletişim kurar ve mesajlarını iletir. Reklam-iletişim-tüketici. tanıtımın stratejisi içerisinde, birbirleri ile uyum içerisinde olması istenen, birbirini bütünleyen kavramlardır.

Arşiv

Etiketler