Tabelalar bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak açık hava reklamcılığı uygulamalardır. Reklam amacıyla kullanılan aynı zamanda açık hava tanıtım araçlarından biri olan tabela kullanımı hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İlk zamanlarda her işletme tabelasını istediği alanlara yerleştirmekteydi. Zamanla, diğer tüm araçlarda olduğu gibi, açık hava reklamcılığı yönetmelikler geliştirilmeye başlandı. Tabela asma ve kullanma yönetmeliği belediyelerin denetiminde olabilmektedir. Her belediyenin kendi bölgesine özgü yönetmeliği bulunmaktadır. Belediyeler bu tip yönetmeliklerinde; şu özellikleri gözetirler. Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, kent estetiğine katkıda bulunmak v.b. Belediyeler bu tip tabela yönetmeliklerinde, uygulama alanları, uygulama esasları ve uygulamalar olarak üç ana başlık altında düzenlemişlerdir. İstanbul büyükşehir belediyesinin, uygulama alanlarına yönelik, yönetmeliğini incelersek neler yapıldığını anlayabiliriz. Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar : 1- İstanbul ili sınırlarıda, Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve denetimi altındaki yerlerde ihale vasıtasıyla veya özel projeler, ticari sebeple sabit tanıtım konulabilecek yer ve alanlar, 2- Bina yüzeyleri, çatı ve bahçe, bahçe duvarları, 3- Arsalar; açık depo, İnşaat alanları, , açık alanlı imalathane v.b. kullanılan veya boş olan alanlardır. 4- Kamuya ait ortak kullanım alanları: meydanlar, Karayolları, yayalara ait kaldırımlar, yeşil sahalar, Alt, üst geçitler, yaya-taşıt pazar yerleri, her türlü havalandırma bacaları, açık otoparklar, havada ve Denizde yapılacak her tür tanıtım elemanlarının kullanıldığı alanlar, Duraklara ve Araçlara Konulan Tanıtımlar: Şehir içi yolcu taşıyan otobüs, Tramvay, tren, vapur, yeraltı treni, v.b toplu taşım araç ve durakları, özel araçlar, 5- Yukarıda belirtilenlerin dışındaki alanlar ise: Tren garları, İstasyon, hipodrom, eğlence, stadyum, spor sahaları, İskele, hal yerleri v.b. ayrıca Elektrik Direkleri. Görüldüğü gibi uygulama alanlarına yönelik yapılan yönetmelikler bu tip sınırlamaları getirerek işletmelerin reklam alanlarını düzenlemektedirler. Uygulama esaslarına yönelik bir iki örnek vermek gerekirse; 1- Sabit reklam asma materyallerin üstündeki ticari duyuru izin müddetinin bitmesi, yırtılması, bozulması, boş kalması veya işlevini yitirmesi durumunda, yüzeyleri beyaz kağıt, beyaz renkle örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği şekilde ilgili Belediyesi’nce yapılıp ilgilisi veya kiracısından yapılan harcamanın %20 fazlası tahsil edilir. 2- Yaya yolu üstüne gelen şekilde konan sabit tanıtım asma materyalleri ile ilgili kaldırım genişliği, o bölgedeki tanıtım çokluğu baz alınır. Sabit reklam materyalleri alt noktası ve yaya yolu kotunun yüksek noktası arası en az 2,25 m.lik düşey açıklık bulunmalıdır. Yaya yoluna paralel biçimde konan sabit tanıtım asma materyallerinin düşey yükseklikleri yerin konumu baz alınarak belirlenecektir. Bu şekilde, sektörün bir öğesi olan tabela tanıtımlarının, toplum düzenini bozmayacağı, karışıklık ve görüntü kirliliği oluşturmayacağı, aynı zamanda işletmelerin aralarındaki hiyerarşiyi çeşitli kural ve yönetmeliklerle sınırlayarak düzenler.

Arşiv

Etiketler