Reklam, insanları istekleri doğrultusunda, belirlenmiş bir tutumu sergilemeleri için ikna etmek, istenilen yöndeki düşüncelere yöneltmek, dikkatlerini belirli bir ürün veya hizmete yönlendirmektir. Ayrıca, tüketiciye, ürün veya hizmetle ilgili bilgi vermek, ona yönelik yargı ve tutumlarını değiştirmelerini sağlamak amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Tüketici ise yukarıda saydığımız özelliklerin uygulandığı kişi veya kitledir. Diğer bir değişle, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi, kitle iletişim araçları vasıtasıyla ileten tanıtım biçimdir. Reklamın varoluş amacı tüketiciye hitap etmektir. İşletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri tüketicilerinin kullanımına sunar. Buna yönelik olarak tüketicinin bilgisini, algılarını, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlere çeker, ürün nezdinde ihtiyaç yaratır. Tüketicinin ihtiyaçlarını, mecralar yolluyla ilettiği mesajlar doğrultusunda, karşılamasını sağlar. Tüketiciyi eğitir, geliştirir. Markayı tanımasını, kaliteyi seçmesini, sağlıklı olanı bulmasını sağlayacak yol ve yordamları gösterir. Tüketicinin yaşam standartlarını belirleyerek sürekli gelişimine destek olur. Reklam ile tüketici arasında gelişen bu tür iletişimin, kitle iletişim araçlarıyla yapıldığını belirtmiştik. Bu noktada tanıtım üç ana yolu kullanarak mesajlarını iletir. Bu üç ana yol; a) Dilden dile b) görsel medya yoluyla c) yazı yoluyla reklam Her bir ana yolda, tüketicisine ulaşmak için, çeşitli teknikler kullanır. Dilden dile reklam; yakın mesafedeki insanlara ürün veya hizmetin özellikleri konusunda bilgi verir ve yayılmasını sağlar. Ayrıca bu noktada pazarlamacı veya satış temsilcisini kullanarak ta piyasaya dağılmasını sağlar. Görsel medya yoluyla olanda ise; tanıtım filmleri hazırlayarak yayınlanmasını sağlar ve tüketiciye bu şekilde ulaşır. Yazı yoluyla olanda ise gazete, dergi, afiş, billboard gibi açık hava tanıtım araçlarını kullanarak ulaşır. Ciddi ve geniş boyutlu bir tanıtım kampanyasında, bütün bunları kullanabilir ve çok daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eder. Tüketicisine bu tip yolları kullanarak, onların dikkatlerini çekmek adına çarpıcı, hatırlayabilecekleri, etkili resim, oyuncu, slogan, görüntü, imaj kullanır. Bunları kullanırken verdiği mesajların yan anlamlarına, tüketicilerin zihinlerinde uyanabilecek farklı veya istenmeyen algı ve anlamalarına dikkat eder. Bu tür çalışmalar her türlü yaşam standartlarına hitap edebilir nitelikte hazırlanır. Tüketiciler arasında fark gözetmeksizin, her standardı aynı potada yakalamaya çalışır. Elbette bütün bunları öncelikle tüketicisini tanıyarak, onun hakkında hem piyasa araştırmaları yaparak hem de geçmiş deneyimleri hesaba katarak hazırlamaktadır.

Arşiv

Etiketler