Reklam, üreticilerin ürün ve hizmet özelliklerini, kalitesini, sağlıkla ilgili bilgilerini, kullanma avantajlarını, bunların yanı sıra, bu ürün ve hizmetleri nereden ve nasıl temin edebileceklerini, insanlara iletir. Bu iletimleri yaparken istenilen yönde değişim, oluşturmaya çalışır. İnsanın ilgili ürünü satın almasını veya ilgili hizmeti kullanmasını ister. Reklam, bu isteklerini gerçekleştirebilmek için, insanların hem sosyo-ekonomik yapısını, hem de psikolojik yapısını çözümler. Bunlara etki edebileceği noktaları tespit ederek, bu tespitleri kullanacağı yöntemleri belirler ve uygular. Uygulama sonucu, tutum ve davranışlarını, algılarını, ihtiyaçlarını belirleyen ve karşılayan, yaşamına yeni kültür öğelerini sunarak, gelecekte ki özlemlerini, isteklerini belirleyen bir etki sanatı olarak karşısına çıkar.

Toplumsal yapıların gelişimiyle beraber, hızla artmaya devam eden fazla mal ve ürünlerin, tüketilmesi bunların yerine yenilerin konulması sistem döngüsü için önemli bir noktadır. Ekonomik sistemlerin kendilerini yenilemeyi, gelişimlerini sağlamayı insanı kullanarak yapabilmektedirler. Sonuçta ekonomik sistemlerin varlık nedeni insandır. Onun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ilk zamanlar amaçlarıydı. Fakat toplumsal büyümeye paralel olarak, ekonomik sistemlerde, oldukça fazla büyüme göstermiştir. Artık insanın ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi, fazla mal ve hizmet üretmeye başlamışlardır. Bunların insanlara sunumunu da reklam yapmaktadır.

Pazarlama iletişiminin en önemli öğesi haline gelen reklam, gene insan için var olabilmektedir. İnsanı etkileyebilmek için çeşitli süreçlerden geçer. İlk paragrafta, sektörün hangi alanlarda araştırma yapıp, sonuç ürettiğini belirtmiştik. İnsana ulaşabilmenin etkili stratejisini geliştirdikten sonra, bunları çeşitli yollarla iletmeye çalışır. Etkileşim kulvarları, birbirinden farklılık göstermekle beraber, insanın gittiği, görebildiği, duyabildiği, algılayabildiği her alan ve her yer uygulama yerleri olabilmektedir. Tanıtımın, bu noktada insanı etkileme süreci son bulmaz, ayrıca insanın göstereceği tepkiyi, dinler, duyar ve görür. Bir sonraki adımını belirler ve gene insana döner.

Reklamın insana ulaşmak için kullandığı araç ve yollar, özellikle son zamanlarda oldukça çeşitlenmiştir. Bunların en etkili olanları, televizyon ve sinema mecralarıdır. Hem görsel, hem işitsel, hem algılara hitap ettiği ve bunların değişimini en çabuk yapabildiği alanlardır. Bunların dışında gazete, dergi, el ilanları, insert, katalog, afiş v.b. baskılı ürünlerle ulaşmaya çalışır. Bir diğer alan ise açık hava reklamcılığıdır. Bunların arasında ise; bina giydirme, araç giydirme, billboard, silindir kule, megalight v.b. olmaktadır.

Kısaca tanıtımlar insanın, gezdiği, izlediği, dinlediği, gittiği her yerin özelliğine göre, kendisine ayrılan mecraları kullanarak ona ulaşır