Kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı herkesi ilgilendiren durumlar vardır. Tanıtımlarda başkalarının yaşantısı, mutluluğu, sağlığı, karşılaştığı fırsatlar, yaşam standartları, huzuru bunların izlenmesine, bunlar hakkında ilgi ve sempati veya nefret duyulmasına yol açar. Tanıtımın insanların ilgisini çekmesi, zaman, yakınlık, önemlilik durumlarına yöneliktir. İnsanların meslekleri, yaşama bakış açıları, alt yapılanmaları, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri birbirinden farklıdır. Ama olması gerektiği gibi tasarlanmış gazete reklamlarında, insanın ilgisini çeken bir yön bulunur. Evet, kimi daha çok çeker, kimi daha az çeker, ama mutlakta tanıtımın içinde bir nokta ilgi çeker. Ajanslar, toplumsal kültürlerin, toplumsal yapılarının, insan psikolojisinin, beklentilerinin çözümlenmiş ve artık bilinir olmasıyla, tanıtımlarında insanın duyularına hitap ederek etkili olabileceklerini bilir noktasındadır. Tasarımlarının hepsinde, mutlaka insanların herhangi bir duyusuna ilişkin mesajlar iletmektedir. Aynı mantıkla tasarlanan gazete reklamları da ilgi çekmektedir.


Ayrıca insanların ilgisini çeken konular arasında, aşk, macera, farklılık, yenilik, görülmeye değer olgular, olağandışı olgular bulunmaktadır. Kadınların aşk durumları, çocukların hayvan sevgileri veya onlarla ilgili konuların dikkatlerini çekmesi, ayrıca insanlara ait olan duygular; arzu, nefret, korku, sevgi, kıskançlık, sempati, bonkörlük v.s.'ler kampanyalarda, ayrıca gazete tasarımlarında ürün veya hizmetle ilişkilendirilerek kullanılmaktadır. Bunlar insanların ilgisini çeken konulardır. Dolayısıyla insanlar, gazetelerin bu tip çalışmalarında, kendilerine dair ilgi çekici bir yan bulmaktadır. Kimi bir duyguya kendini yakın hissetmekte kimisi de öbür duyguya. Üstelik günümüzde, insanların ilgisini çeken renk kombinasyonları da gazete tasarımlarına yansıtılabilmektedir. Eğlendirici olanlar da aynı şekilde hem insanların ilgisini çeker, hem de bu işlerin akıllarında kalmasını sağlar, ayrıca bu eğlendirici mesajları çevrelerine de anlatarak başarılı olmasını sağlarlar.


Bütün bu konular, insanları çekmekte ve ilgilenmelerini sağlamaktadır evet, fakat asıl sorun, gazete çalışmlarında bunların yansıtılma biçimidir. Yani bu tip konu ve olguları tüketicilere sunarken nasıl sunduğuyla ilgili olmaktadır. Çünkü bu konuların, marka, ürün ve hizmetle ilişkilendirilmesi, tek başına yeterli değildir. Onları ilişkilendirirken nasıl ilişki kurulduğu ve bu ilişkilendirmenin, marka, ürün ve hizmetle ne kadar örtüştüğü oldukça önemli olmaktadır. Kısaca bütün bunların, tüketiciye nasıl sunulduğu önemli olmaktadır. Gazeteye yönelik işin sunumu, en az işlenişi kadar önemli olmaktadır. Burada sunumdan kasıt, hem işlerken kullanılan donelerin, birbirleriyle ilişkilendirilme biçimi hem de gazeteye, işin verilme biçimi olmaktadır. Örneğin; ancak tam sayfa gazete ilanında, neyin ne olduğunun anlaşılması düşünülen bir  konsepti, küçük bir maktu kutuda gazeteye verirseniz, kimse işi en ince ayrıntısına kadar incelemeyecektir. Orada olan ayrıntıları, kimse fark etmeyecektir. Çünkü bunları yaparken, büyük ebat yerleşiminde görülebilecek ayrıntıları ve mesajları içermektedir.


Duygu ve düşüncelerin, hislerin v.s'lerin marka, ürün veya hizmetle ilişkilendirilme biçiminde ise, uyumluluk önemlidir. Yani ilişkilerin her iki tarafında duran olgular, birbirleriyle örtüşmeli ve mümkün olabiliyorsa, bunların ikisinden çıkan yeni bir mesaj tasarlanmalıdır. Örneğin; sevgi ve hizmet türü bir ilişkilendirildiğinde veya bir araya geldiğinde, insanlar nasıl bir sonuç elde eder? Gibi sorulara verilecek yanıt, aynı zamanda verilecek mesaj olmaktadır. Gazete reklamları tasarlanırken, merak konusu gizli veya açık olarak düşünülmeli ve ona göre bir yöntem geliştirilmelidir. Çünkü insanlar merak ettiklerini inceler ve anlamaya çalışır. Tasarımlarının insanlarla konuşması gerekmektedir. Tüketiciler, ilgilerini çeken bir özellik bulduklarında, zaten etkileşim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplanmalıdır. Etkileşim noktaları tespit edildikten sonra, mesajları bu noktalar üzerinden vermelidir.


Günümüzde gazete reklamlarının arasında, en çok okunma oranına sahip olanlar, karikatürel tasarımlardır. Mizah kullanılarak tasarlanan işler, hem insanı rahatlatması bağlamında ilgi çekmekte hem de markalar için unutulmayan çalışmalar olmaktadırlar.


Gazeteye yönelik çalışmalar da aynı, diğer mecralara uygun olarak tasarlanan, konseptlere sahip olması gerekmektedir. Fakat günümüzde, gazetelerinki diğerleri kadar önemsenmeden hazırlanmaktadır. Mesajları zayıf kalmakta ve monoton bir yapıda hazırlanmaktadır. Diğer mecra çalışmalarında olduğu gibi, gazete mecrasının da kendini gösterme amacı taşıması önemlidir. Bu hem işin amaçlarına ulaşmasını sağlar hem de gazete kuruluşlarının, en önemli gelir kaynağı olan tanıtımların devamını ve artışını sağlar. Gazete ilan işlenişinde de, ürün ve hizmetlerle ilişkilendirme olayı, merak olayı, insanların duygu ve düşünceleri yani genel anlamda; fizyolojik ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları, kendini gösterme ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıyla yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken tek konu, işin baskılı olmasından kaynaklanan durumlardır. Bu tip ilişkilendirmelerin, daha baskın olarak verilmesi gerekmektedir.


Ajanslarının, gazete reklamlarını tasarlarken, bu mecrayla ilgili var olan seçeneklerini değerlendirmesi, yeni seçenekler bulması ve bunları kullanması gerekmektedir. Bunlar değerlendirilirken, iletici – mesaj – iletişim kanalı – alıcı dörtleminde düşünmelidir. İletici yani markanın, özelliklerinden hangisinin öne çıkarılması insanların ilgisini çeker, bunlar ne şekilde, hangi malzemelerle kullanılmalı ki insanlar, bunu incelesin. Hangi mesajlar verilecektir. Hangi mesajlar, yukarıda saydığımız, insanların genel ihtiyaçlarının arasından, herhangi biriyle ilişkilendirilebilir, yapılacak olan işin yayınlanacağı kanalın (yani gazetelerin) renk, baskı, kağıt özellikleri neler, bunları kullanarak, en çarpıcı olanı, hangi yöntemleri kullanırsak elde ederiz. Alıcının özellikleri neler, ilgisini ve merakını, daha önceki üç konudan ortaya çıkan bütün cezp eder mi? Bütün bunlar gazeteler için tasarlananların, kendini göstermesini sağlayacaktır. Daha sonra, bunlar analiz edildiğinde, özellikle alıcının bilgi düzeyinde değişme, alıcının tutumunda olan değişme, alıcının davranışlarında görülen değişmelerin nitelikleri ve geldikleri düzeyler, farklı çalışmaların önünü açabilecek özellikleri öne çıkarabilirler.