Pazarlama, firmaların belirli kazançlar doğrultusunda, tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen, ürün-hizmet-fiyat-tutundurma planlamalarının yönetim ve denetim çabalarının bütününe denilmektedir. Pazarlama insanların gereksinimlerini karşılamak için, onların değişimlerini takip ederek, gelişimlerine göre ürün ve hizmet oluşturmakta ve hedef tüketiciye ulaştırmaktadır. Pazarlama, üretimden önce başlayan, üretim süresince devam eden ve satış sonrasında da süren faaliyetlerin bütününü ifade etmektedir. Pazarlamada tüketici, tam merkez noktada durmaktadır. Pazarlamacının amacı, tüketicinin veya müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, kar etmektir. Burada müşterilerin beklentileri, istekleri önemli olmaktadır. Eskiden pazarlama alanında tüketicilerin talepleri, önemsenmeyen bir yapı göstermekteydi. Üreticiler, tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerinin kendilerininkine çok benzediğini, hepsinin satın alma davranışlarının aynı olduğunu söylerlerdi. Eskiden olan, üreticinin istediği ürünü, istediği yerde, istediği koşullarda, tüketicilerin beklentilerini hesaba katmadan fiyatlandırma hakkına olduğu yaklaşım değişmiş, yerini Bugünkü çağdaş pazarlama uygulamalarına bırakmıştır.
Buna göre çağdaş pazarlama uygulamalarında gerçekleştirilen faaliyetler şöyle olmaktadır. tüketicilerin satın alma davranışlarının takip edilmesini öngörmektedir. Yani; ürünleri neden, nereden ve hangi zamanlarda, hangi saatlerde ve ne kadar sıklıkta satın aldığı öğrenilmektedir. Tüketici beklentilerinin önünde, ürün ve hizmetler geliştirilmektedir. Satışların artması için çabalar sarf edilmekte ve etkin bir pazarlama iletişimi sağlanmaktadır. Yani satışların artması için, promosyon, hediye v.b. ödüller verilmektedir. ürün ve hizmetlerin, rakiplerin ürünleri bazında farklı olması sağlanmaktadır. Etkin bir pazarlama karması oluşturulmakta, yani hedef kitleye; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma faaliyetleriyle birlikte ulaşmasını sağlamaktadır.
pazarlama iletişimi birden fazla öğeden oluşmaktadır. Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler; Reklam - halkla ilişkiler - satış geliştirme - satış personeli ve kişisel satış - ürünün ambalajı, stili, rengi – marka – satış noktalarının yeri ve niteliği – müşteri hizmetleri – satış sonrası hizmetler – doğrudan pazarlama – pazarlama araştırmaları – yeni ürün geliştirme gibi konulardan oluşmaktadır. Bütün bu öğeler, kendi içlerinde de alanları ve pazarlama davranış kalıplarını içermektedir. Günümüzde pazarlama alanları, teknolojik gelişimlerle birlikte, yönlerini değiştirmeye başlamışlardır. Özelikle internetin gelişimiyle birlikte, yeni pazarlama yöntemleri bu alanda yoğunlaşmaya başlamıştır. Pazarlamanın bütün öğeleri, teknolojik gelişimlere göre uyarlanmakta ve yeni yeni faaliyet alanları belirlenmektedir.