Haber Kategorisindeki Bloglar

Araç reklamları, açık hava reklam araçlarından birine ait bir tanımlamadır. Araç giydirme olarak geçen uygulama, hareket halindeki araçların; otobüs, metro, taksi, tren, vapur, uçak gibi araçların dış yüzeylerinin reklam için uygun kısımlarına, iç yüzeylerine yerleştirilen reklam ilanlarını anlatmaktadır. Toplu taşıma araçları, firma araçları, tırlar, dağıtım kamyonları, uçaklarına giydirme yöntemleriyle reklam uygulanması, uçakların taşıdıkları pankartlar, balon yazıları, toplu taşıma araçlarının koltuk arkalarına, askılıklara, uçaklardaki baş üstü dolapların üzerine, servis masalarının iç ve dış kapaklarına, emniyet kemerine reklamların uygulanması araç reklamlarına girmektedir. İnsanların dışarı çıktıkları andan itibaren, yolculuk ederken, otobüste, yolda yürürken önden, yandan geçen araçlara reklam uygulanmakta, insanın her günkü evden çıkışını, reklam mecrası haline dönüştürmektedir. Yolların, yolculukların veya insanın dışarıdaki yaşamının reklam mecrası haline gelmesi, reklamcılar açısından iyi olabilirken, tüketiciler açısından da, bu yoğunluk, algı yorulmalarına neden olmaktadır. Araç reklamlarının da dezavantajları ve avantajları bulunmaktadır. Örneğin, toplu taşım araçlarında yolcuların çok olması, reklamların etkinliğini azaltmaktadır. Yolcular, kalabalıktan dolayı reklamların mesajlarını alamamaktadırlar. Buna şu da eklenebilir bir dezavantaj olarak, yolcuların çok az olduğu ortamlarda da reklam etkinliği azalmaktadır. Ayrıca araç reklamlarının dış koşullardan etkilenmesi de etkinliği azaltan durumlardan bir tanesidir. Firmaların, araç reklamlarını dış koşullardan koruyacak önlemleri alması, onlara ek bir maliyete neden olduğundan, bunu yapmamaktadırlar. Buna karşın, araç reklamları, birçok yönden tüketicilerin dikkatlerini çekmektedir. Yanınızdan hızla geçen bir aracın üzerindeki reklam bile, ister istemez bilince veya bilinçaltına yerleşmektedir. Özellikle metro gibi araçlarda beklerken, insanlar, reklamı dikkatle incelemekte ve reklam mesajlarını değerlendirmektedir. Uçakların büyük bir pankartı taşıması, dağıtım araçlarının üzerinde, firmaları tanımlayan reklamlar insanların ilgisini çekmektedir. Araç reklamlarında kullanılan tasarımların özellikle sade ve basit olanları insanların daha çok aklında kalmaktadır. Bilindiği gibi bazı araçların üzerine, öyle reklam tasarımları giydirilmektedir ki, araç karmakarışık renkler, yazılar, resimlerle donatılmaktadır. İşte bu tip reklamları tüketiciler izlerken, mesajlarını algılayamamaktadır. Canlı ve karmaşık renk geçişleriyle süslenen araç reklamları, insanların algılarını farklı yönlere kaydırmaktadır. Daha çok renklere algılar takılmakta, aralara serpiştirilen ürün resimleri, sloganlar, firmanın kurumsal ibareleri aralarda kaybolmaktadır. Özellikle bu tip kötü tasarımlar, toplu taşım araçları olan, belediye otobüslerinde, özel firma otobüslerinde görülmektedir. Önünüzden geçen aracın üzerindeki reklamı seçebilmek için, bilinçli bir dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Hâlbuki yoldaki tüketici, hiçbir şekilde, bilinçli bir dikkatle reklamı incelemeyecektir. Gözüne gelen ilk görüntü bir karmaşa olacak ve dikkati başka yerlere takılacaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Küresel ekonomik koşullar içerisinde ve Pazar dünyasında yaşanan gelişmeler, değişimler uzun süre pazarda yaşamını sürdürmek isteyen firmaların, reklam kavramına daha büyük bir önem vermelerini zorunlu hale getirmiştir. Bunun başlıca nedenleri; tüketicilerin gün geçtikçe artması, bilinç düzeylerinin de artmasıyla beraber, beklentilerinin sürekli değişim göstermesidir. Rekabetin boyutlarının artması, üreticiler ile hedef kitle ile aralarında ki mesafenin gün be gün büyümesine neden olmaktadır. Firmalar aradaki mesafeyi kapatabilmek ve hedef kitlesi ile iletişimi sürdürebilmek için reklamcılık sektöründeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Reklam sektörünün keşfettiği yeni iletişim metotlarının sonuçlarını gözleyerek, her geçen gün daha fazla kullanmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Ürün, hammaddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir bütündür. Yeni oluşturulan bütün, insanların, toplulukların, toplumların herhangi bir ihtiyacını karşılayacak niteliklere veya bileşenlere sahiptir. Yeni üretilen bütün bazen, bir bütün olarak ihtiyacı karşılar, bazen de içindeki bileşenlerden biri, insanların her hangi bir ihtiyacına katkı sağlar. Yeni oluşturulan bütün, yani ürün, fayda sağlayan, yarar ve yaşamsal kolaylıklar, yani yaşamı kolaylaştıran özelliklere sahiplerdir. Birbirinden farklı ürünler, insanın birbirinden farklı yönüne katkı sağlamaktadırlar. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, giyim, yeme-içme, ulaşım, barınma, sağlık v.b. pek çok ihtiyacı bulunmaktadır. Ürünler, bu tip ihtiyaçların karşılanması için üretilmektedirler. Örneğin taşıtlar, insanın ulaşım sorununu çözmek için üretilmiştir. Taşıtların yapımı, çeşitli bileşenleri içermektedir. Bu bileşenlerin hepsi, hammaddelerden elde edilmektedir. Aynı şekilde insanların, kışın veya yazın, hava koşullarından etkilenmemelerini sağlamak için giyim üretilmiştir. Yani kılık-kıyafet üretilmiştir. Kılık kıyafet gene çeşitli hammaddelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuşlardır. Bu tip üretimler, insanlığın ilk çıkışında, ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerdi. Fakat günümüz insanı farklılaşmış, birbirinden farklı, binlerce yaşama bakış açısıyla, yaşam standartlarını oluşturmuştur. Dolayısıyla günümüzde, temel ihtiyaçları karşılayan ürün de bu ölçüde farklılaşmıştır. Kimi ürün bileşenleriyle, kimi kullanım biçimleriyle, insanın günümüzde sahip olduğu ihtiyaçları karşılamak üzere üretilmektedir. Günümüzde bireyler için, ulaşım sorununu çözen taşıtların olması artık yeterli olmamaktadır. Ulaşmak istediği yere, kaç saatte, hangi konforla ulaşabileceği önem kazanmıştır. Bu yüzden teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte, hızlı taşıtlar, birbirilerinden farklı yolları takip eden ulaşım araçları, ayrıca yolcuları taşırken, onları rahat ettirmeyi esas alan düzenlemelere sahip ürünler üretilmektedir. Gene aynı şekilde, giyim artık yeterli gelmemektedir. Hangi kumaş, hangi renk, hangi stil, kumaşın özellikleri, kullanım biçimleri gibi etkenlerle, birbirinden farklı ürünler geliştirilmektedir. Bunların hepsi giyim ürünü olmasına karşılık, her birinin farklı bileşenlere veya farklı özelliklere sahip olması, onları birbirinden farklı ürün haline getirmektedir. Diğer bir örnekte, yeme-içme kültürünü oluşturan eşyalar; tabak-tencere-kaşık v.s. bunlar, normalde insanın yemek yeme ihtiyacını rahat bir şekilde karşılamasını sağlayan ürünlerdi. Fakat günümüz koşullarında, bunlar yeterli değildir. Bunların dışında, hangi tencerenin ne tür bileşenleri vardır? Bu bileşenler yemek pişirirken yemeğe hangi tatları vermektedir? Görünümü, estetik yapısı nasıldır. Bütün bunlar da temel de üretilen ürünü farklılaştırmıştır. Onlarca tencere üretilmiştir, hepsinin hammaddeleri farklı, bileşenleri ve görüntüleri farklıdır. Bunların hepsi birbirinden farklı ihtiyaçlara cevap veren ürünleri oluşturmaktadır. Teknoloji ve ekonomik sistemler değişip geliştikçe, insanların ihtiyaçları farklılaşmıştır. Çok daha spesifik alanda kalan eksiklikler, oldukça önemli noktalara gelmiş, insanların bu eksiklikleri duymalarını sağlar hale gelmiştir. Bunların her biri için, birbirinden farklı ürünler üretilmiş ve sunulmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam veren firmalar, reklama karar verdiklerinde belirlenmiş amaçlar gütmektedirler. Firmaların reklama karar vermelerini sağlayan bu amaçlar şunlardır; kurum itibarını yükseltmek, kurumsal imaj oluşturmak, ürün ve hizmet satışlarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek, rakiplere üstünlük sağlamak, reklam verenin karşılaştığı herhangi bir soruna yönelik savunma yapmak, reklam verenin çevreye olan duyarlılığını aktarabilmek, sosyal sorumluluk alanında ki amaçları v.b. diğer amaçlardır. Reklam veren, bu tip amaçlardan birini veya bir kaçını reklamı kullanarak sağlamak istemektedir. Bu tip amaçlar, reklam veren firmanın, reklam ajansında araması gereken nitelikleri de belirlemektedir. En genel anlamda, bir reklam veren firmanın, reklam ajansında araması gereken özelliklerden biri, reklam ajansının pazarlama bilgisidir. Reklam ajansı pazarlamayla ilgili ne kadar bilgiye sahiptir. Pazarlama tekniklerini, tüketicilerin bu alandaki özellikleri, eğilimleri, onları etkileyen sorunlara yaklaşımları v.b. pek çok pazarlama bilgisi çok önemlidir. İkinci olarak araması gereken, reklam ajansının, reklam mecralarıyla ilgili bilgisidir. Reklam ajansı, mecraları ne kadar tanıyor, onları kullanma biçimleri, onlara yönelik tasarım biçimi v.b. Üçüncü olarak aranması gereken, reklam ajansının yaratıcılık bilgisi ve daha önceki çalışmalarında ki yaratıcılık deneyimleridir. Zaten reklam ajansını iyi yapan yaratıcı olmasıdır. Bir reklam ajansı ne kadar yaratıcı reklam tasarımları üretebiliyorsa, reklam verenleri amaçlarına o kadar yaklaştırabilmektedir. Yaratıcılıktan sonra, reklam ajansının, iletişimde uzmanlığını ölçmelidir. Reklam ajansının asıl görevi olan, iletişim konusunda ki bilgisi, deneyimi öğrenilmelidir. Bu noktada öğrenilecek bilgiler kesinlikle spekülatif özellikte olmamalı, kanıtlanmış olmalıdır. Yani reklam ajansı iletişim konusunda uzman olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu, ürettiği reklam tasarımlarında ki reklam mesajlarıyla, çevresindeki kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde, daha önceki reklam verenlerinin işlerini yaparken ki başarılarıyla ispatlamalıdır. Reklam veren için önemli bir diğer nokta da, reklam ajansının olanaklarıdır. Reklam ajansı, reklamın izleyeceği yol boyunca, gereken noktalara ne kadar müdahale edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle reklam ajansının tam hizmet olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun dışında reklam ajansının araştırma konusundaki yeterliliği, bu alandaki başarıları, daha önce ortaya çıkardığı tüketici özelliklerindeki başarılı sonuçları öğrenilmelidir. Bu da oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü reklam ajansı, reklam kampanyasının bütün süreçlerinde, araştırmalara dayanacaktır. Bu araştırmaları baz alacak, ve reklam tasarımını, mesajlarını, reklam mecrasını, medya planlamasını ona göre yapacaktır. Yani reklamın stratejik planlamasını, analizleri baz alarak yapacaktır. Bütün bunlar, iyi bir reklam ajansında zaten var olan özelliklerdir. İşte reklam veren firmaların, bunları, seçeceği reklam ajansında araması gerekmektedir. Bunlar, reklam veren firmayı amaçlarına ulaştıracak doğru reklam ajansını seçmesini sağlayacaktır. Bütün bunların varlığı öğrenildikten, emin olduktan sonra, belki reklam ajansının özel uzmanlıkları üzerinde durulabilir.


Devamı için tıklayınız ...

Her reklam tüketiciye bir sorunu, ihtiyacı, isteği ile ilintili bir teklif sunar. Bilindiği gibi reklam tüketicilere işaretler, ibareler, ifadeler, davranış biçimleri, özlü söz, iddia, resim, görüntüler, müzik aracılığıyla mesajlar iletir. Her reklam, tüketiciye tanıtacağı veya hakkında bilgi vereceği ürün bilgilerini özenle seçer. Özellikle ürünlerin, tüketicileri ilgilendiren, fayda sağlayan özelliklerini öne çıkararak tüketiciye teklif eder. Reklamcılar tarafından, tüketicilerin bütün özellikleri belirlenmiştir. Tabi bu ifade geçmiş ile ilgilidir daha çok, çünkü tüketicinin özellikleri, gün geçtikte değişiklik göstermektedir. Her ürün reklamı yapılırken, tüketicilerle ilgili bilgiler, en baştan toparlanmakta ve bu özellikler reklam tasarımlarında işlenmektedir. Reklam tasarımı yapılmadan, reklam mesajları belirlenmeden önce, ürün ve tüketici özellikleri karşılaştırılmakta veya zaten, net olarak hangi ürünün, hangi özelliğinin, tüketicilerin bir açığına cevap olabileceği bilinmektedir. Buna göre reklam tasarımı, her iki özelliği işleyerek, belirlenen ürün özelliğinin, tüketicinin belirlenen bir isteğine, bir sorununa ilişkin faydası vurgulanmaktadır. Ürünün, tüketicinin bir sorununa veya bir isteğine ilişkin, ne tür bir çözüm olabileceği saptanırken, ürün özelliğinin, ilgili sorun çözümünü tam olarak sağlaması, ilgili sorunun çözümü için gerekli olması, sorunun çözümüne olan katkısı belirtilmektedir. Reklam mesajları, genellikle bu tip yaklaşımlarla tespit edilmektedir. Reklamlarda yer alan mesajlar, tüketicilerin sorun olarak gördüğü unsurlara vurgu yapar ve onun çözümüne ilişkin, katkısının olduğu saptanan ürün özelliği, tüketicilere sunulur. Bu aşamadan sonra reklam, tüketicilerin bu teklifi kabul etmeleri için ikna yöntemlerini kullanır. Tüketicilerin sunulan ürün özelliğini kabul etmelerini gerektiren nedenleri vurgulamaya başlar. Reklam tüketicileri ikna etmek için, onların etkilendiği, sevdiği, ihtiyaç duyduğu, arzuladığı bütün unsurları kullanabilir. Tüketicilerin reklamdan etkilenerek, ürünü akıllarında tutmaları için, reklamın vurguladığı tüketici sorununun, çok iyi tespit edilmiş olması gerekmektedir. Belirlenen sorun tüketiciler için gerçekten önemli olmalıdır. Tüketicilerin soruna verdikleri önem, sorunun çözümlerine ilişkin önerileri veya teklifleri de akıllarında tutmalarını sağlayacaktır. Bu aşamada, sorunun belirlenmesi çok iyi yapılmışsa, ona katkı sağlayacak ürün özelliği de aynı durumdaysa, soruna ilişkin sağlayacağı katkının da reklamda ispatlanması gerekmektedir, bu ispat reklamın inandırıcı olmasını sağlamaktadır. Geriye kalan, tüketicinin belirlenmiş sorununu çözmek isteyip istemediğidir. Reklamın ikna yöntemleri, zaten bu sorunu çözme isteğini duymasını sağlamaktadır. Tüketicileri özendirerek, bağdaşım kurmalarını sağlayarak, eğlendirerek, sorunun çözümüne yönelik harekete geçmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Tüketici, reklamı izledikten sonra, ona sunulan teklifi kabul etmekte ve harekete geçmektedir. Yani satın alma davranışını göstermektedir. Reklamın teklifi, ciddi, güvenilir, güzel olması ve doğru sonuçlara yönlendiren özelliklere sahip olması, tüketicilerin teklifi kabul etmelerini kolaylaştıran etkenlerdendir. Tüketici, reklamın teklifini kabul edip satın alma davranışını gösterdiği zaman, ürünü denediğinde veya kullandığında, reklamın ilettiği sonuçları görmekte ve kullanıma, satın almaya devam etmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

IAB (The Interactive Advertising Bureau) tarafından uluslarası alanda düzenlenen Mixx Awards (Marketing and Interactive Excellence), IAB Türkiye'nin organizasyonu ile Mixx Awards Türkiye adı ile yerel olarak düzenlenecek. Levent Erden, Alemşah Öztürk, Babür Çelebi gibi dijital reklamcılığın önde gelen birçok isminin yer aldığı juri üyelerinin vereceği karar doğrultusunda kazananlar Mixx Europe'a katılma hakkı elde edecekler.


Devamı için tıklayınız ...

Bu defa Levi's markası kadın tüketicilerini hedefleyerek reklam kampanyası hazırladı. Wieden+Kennedy ajansının hazırladığı reklam kampanyasının teması “bütün popolar eşit yaratılmadı” oldu. Wieden+Kennedy reklam ajansına göre, Levi's reklam kampanyasının sloganı “bütün bedenler çekicidir” mesajını iletecek. Reklam kampanyasının basına yönelik olanında, popo kıvrımları farklı 3 kadın yer almaktadır. Ayrıca bu kampanyayla kadınlara “uyacağımız pantolonları değil, bize uyan pantolonları bulmalıyız” demektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Katılım bankacılığı anlamında ilk olan Albaraka Türk, bundan sonra reklamlarını tasarlamasını istediği reklam ajansını seçti. Albaraka Türk 10.Köy reklam ajansıyla bundan sonra ki yoluna devam edecek. 10. Köy reklam ajansı ise, yeni dönem çizgi üstü ile çizgi altı iletişim ajansı olarak bilinmekte.

Albaraka Türk 25 senedir katılım bankacılığı alanında Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 103 şube ile hizmetlerini halka sunmakta ve bu alanda öncü kuruluşlardan biri durumundadır. Albaraka Türk, bundan sonraki reklam çalışmalarını yapacak 10.Köy reklam ajansıyla, Ağustos/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayacak. Banka, medya planlama ajansı olarak ta, Zenith Medya ile çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajanslarında işleyiş tam bir uyum içerisinde yapılmaktadır. Ajansın temsilcilerinin de bazen bulunduğu halkla ilişkiler birimi, firmalar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olan birimdir. Firmalarla iş bağlantılarından, ajans ile firma arasında ki diyalogun kurulması ve sürdürülmesinden sorumludur. Halkla ilişkiler birimi ayrıca, tanıtımın firmalar için önemini aktaran, onları bu konuda ileriye doğru taşımaya çalışan birimdir. Halkla ilişkiler birimi, firmalardan işi aldıktan sonra, kreatif yönetmene işi devretmektedir. Tasarımcı ekiple birlikte kreatif yönetmen, bazen halkla ilişkiler biriminden bir yetkilinin bulunmasıyla, firmanın Brief'ini almaktadırlar. Brief'ten sonra, eğer, firma, piyasa araştırmalarının yapılmasını istiyorsa, piyasa araştırma ekibi, ajansın bünyesinde bulunmaktaysa görevlendirilmektedir. Eğer reklam ajansları bünyesinde böyle bir ekip bulunmuyorsa, halkla ilişkiler birimi, piyasada bağımsız çalışan bir (PR) piyasa araştırma firması bulmakta ve görevlendirmektedir. Piyasa araştırma firması veya birimi, firmanın geçmişinde yaptığı tanıtım deneyimlerini, tüketicilerin firma ile ilgili fikir, deneyim ve beklentilerini tespit eden analizler yapmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcının ahlaki ve toplumsal sorumlulukları altında olan bazı konular, bu mecrada kullanıldıklarında, billboard reklamının sağlam işlevlere sahip olmasını sağlamaktadır. Bu alan, diğerlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Markalar veya firmalar, bu alanı diğer açık hava mecralarından daha yaygın olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni, bu araçların şehir merkezlerinde ve tüketiciyle yüz yüze olmalarıdır. Markalar veya firmalar, billboardları, genellikle kısa vadede gerçekleşmesini istedikleri amaçlar için kullanmaktadırlar. Bunlar, yakın zamanda yada tarihleri belirli, kampanyalar, indirimler, promosyon ürünleri ve markaların tüketicilere sunduğu diğer avantajlar için kullanılmaktadır. Dolayısıyla billboard reklamı, günümüzde en önemli işlev olan, tüketici yönlülüğü sağlamaktadır. Çünkü bu alan, kesinleşmiş olan bilgileri doğru olarak, herhangi bir yanıltıcı unsur içermeden verebilmektedir. Bu mecra, tüketicileri iyi bilgilendirmektedir. Bu da tüketicinin sağlıklı karar vermesini kolaylaştırmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...