Reklam veren firmalar, reklama karar verdiklerinde belirlenmiş amaçlar gütmektedirler. Firmaların reklama karar vermelerini sağlayan bu amaçlar şunlardır; kurum itibarını yükseltmek, kurumsal imaj oluşturmak, ürün ve hizmet satışlarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek, rakiplere üstünlük sağlamak, reklam verenin karşılaştığı herhangi bir soruna yönelik savunma yapmak, reklam verenin çevreye olan duyarlılığını aktarabilmek, sosyal sorumluluk alanında ki amaçları v.b. diğer amaçlardır. Reklam veren, bu tip amaçlardan birini veya bir kaçını reklamı kullanarak sağlamak istemektedir. Bu tip amaçlar, reklam veren firmanın, reklam ajansında araması gereken nitelikleri de belirlemektedir. En genel anlamda, bir reklam veren firmanın, reklam ajansında araması gereken özelliklerden biri, reklam ajansının pazarlama bilgisidir. Reklam ajansı pazarlamayla ilgili ne kadar bilgiye sahiptir. Pazarlama tekniklerini, tüketicilerin bu alandaki özellikleri, eğilimleri, onları etkileyen sorunlara yaklaşımları v.b. pek çok pazarlama bilgisi çok önemlidir. İkinci olarak araması gereken, reklam ajansının, reklam mecralarıyla ilgili bilgisidir. Reklam ajansı, mecraları ne kadar tanıyor, onları kullanma biçimleri, onlara yönelik tasarım biçimi v.b. Üçüncü olarak aranması gereken, reklam ajansının yaratıcılık bilgisi ve daha önceki çalışmalarında ki yaratıcılık deneyimleridir. Zaten reklam ajansını iyi yapan yaratıcı olmasıdır. Bir reklam ajansı ne kadar yaratıcı reklam tasarımları üretebiliyorsa, reklam verenleri amaçlarına o kadar yaklaştırabilmektedir. Yaratıcılıktan sonra, reklam ajansının, iletişimde uzmanlığını ölçmelidir. Reklam ajansının asıl görevi olan, iletişim konusunda ki bilgisi, deneyimi öğrenilmelidir. Bu noktada öğrenilecek bilgiler kesinlikle spekülatif özellikte olmamalı, kanıtlanmış olmalıdır. Yani reklam ajansı iletişim konusunda uzman olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu, ürettiği reklam tasarımlarında ki reklam mesajlarıyla, çevresindeki kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde, daha önceki reklam verenlerinin işlerini yaparken ki başarılarıyla ispatlamalıdır. Reklam veren için önemli bir diğer nokta da, reklam ajansının olanaklarıdır. Reklam ajansı, reklamın izleyeceği yol boyunca, gereken noktalara ne kadar müdahale edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle reklam ajansının tam hizmet olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun dışında reklam ajansının araştırma konusundaki yeterliliği, bu alandaki başarıları, daha önce ortaya çıkardığı tüketici özelliklerindeki başarılı sonuçları öğrenilmelidir. Bu da oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü reklam ajansı, reklam kampanyasının bütün süreçlerinde, araştırmalara dayanacaktır. Bu araştırmaları baz alacak, ve reklam tasarımını, mesajlarını, reklam mecrasını, medya planlamasını ona göre yapacaktır. Yani reklamın stratejik planlamasını, analizleri baz alarak yapacaktır. Bütün bunlar, iyi bir reklam ajansında zaten var olan özelliklerdir. İşte reklam veren firmaların, bunları, seçeceği reklam ajansında araması gerekmektedir. Bunlar, reklam veren firmayı amaçlarına ulaştıracak doğru reklam ajansını seçmesini sağlayacaktır. Bütün bunların varlığı öğrenildikten, emin olduktan sonra, belki reklam ajansının özel uzmanlıkları üzerinde durulabilir.

Arşiv

Etiketler