Her reklam tüketiciye bir sorunu, ihtiyacı, isteği ile ilintili bir teklif sunar. Bilindiği gibi reklam tüketicilere işaretler, ibareler, ifadeler, davranış biçimleri, özlü söz, iddia, resim, görüntüler, müzik aracılığıyla mesajlar iletir. Her reklam, tüketiciye tanıtacağı veya hakkında bilgi vereceği ürün bilgilerini özenle seçer. Özellikle ürünlerin, tüketicileri ilgilendiren, fayda sağlayan özelliklerini öne çıkararak tüketiciye teklif eder. Reklamcılar tarafından, tüketicilerin bütün özellikleri belirlenmiştir. Tabi bu ifade geçmiş ile ilgilidir daha çok, çünkü tüketicinin özellikleri, gün geçtikte değişiklik göstermektedir. Her ürün reklamı yapılırken, tüketicilerle ilgili bilgiler, en baştan toparlanmakta ve bu özellikler reklam tasarımlarında işlenmektedir. Reklam tasarımı yapılmadan, reklam mesajları belirlenmeden önce, ürün ve tüketici özellikleri karşılaştırılmakta veya zaten, net olarak hangi ürünün, hangi özelliğinin, tüketicilerin bir açığına cevap olabileceği bilinmektedir. Buna göre reklam tasarımı, her iki özelliği işleyerek, belirlenen ürün özelliğinin, tüketicinin belirlenen bir isteğine, bir sorununa ilişkin faydası vurgulanmaktadır.

Ürünün, tüketicinin bir sorununa veya bir isteğine ilişkin, ne tür bir çözüm olabileceği saptanırken, ürün özelliğinin, ilgili sorun çözümünü tam olarak sağlaması, ilgili sorunun çözümü için gerekli olması, sorunun çözümüne olan katkısı belirtilmektedir. Reklam mesajları, genellikle bu tip yaklaşımlarla tespit edilmektedir. Reklamlarda yer alan mesajlar, tüketicilerin sorun olarak gördüğü unsurlara vurgu yapar ve onun çözümüne ilişkin, katkısının olduğu saptanan ürün özelliği, tüketicilere sunulur. Bu aşamadan sonra reklam, tüketicilerin bu teklifi kabul etmeleri için ikna yöntemlerini kullanır. Tüketicilerin sunulan ürün özelliğini kabul etmelerini gerektiren nedenleri vurgulamaya başlar. Reklam tüketicileri ikna etmek için, onların etkilendiği, sevdiği, ihtiyaç duyduğu, arzuladığı bütün unsurları kullanabilir. Tüketicilerin reklamdan etkilenerek, ürünü akıllarında tutmaları için, reklamın vurguladığı tüketici sorununun, çok iyi tespit edilmiş olması gerekmektedir. Belirlenen sorun tüketiciler için gerçekten önemli olmalıdır. Tüketicilerin soruna verdikleri önem, sorunun çözümlerine ilişkin önerileri veya teklifleri de akıllarında tutmalarını sağlayacaktır. Bu aşamada, sorunun belirlenmesi çok iyi yapılmışsa, ona katkı sağlayacak ürün özelliği de aynı durumdaysa, soruna ilişkin sağlayacağı katkının da reklamda ispatlanması gerekmektedir, bu ispat reklamın inandırıcı olmasını sağlamaktadır.

Geriye kalan, tüketicinin belirlenmiş sorununu çözmek isteyip istemediğidir. Reklamın ikna yöntemleri, zaten bu sorunu çözme isteğini duymasını sağlamaktadır. Tüketicileri özendirerek, bağdaşım kurmalarını sağlayarak, eğlendirerek, sorunun çözümüne yönelik harekete geçmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Tüketici, reklamı izledikten sonra, ona sunulan teklifi kabul etmekte ve harekete geçmektedir. Yani satın alma davranışını göstermektedir. Reklamın teklifi, ciddi, güvenilir, güzel olması ve doğru sonuçlara yönlendiren özelliklere sahip olması, tüketicilerin teklifi kabul etmelerini kolaylaştıran etkenlerdendir. Tüketici, reklamın teklifini kabul edip satın alma davranışını gösterdiği zaman, ürünü denediğinde veya kullandığında, reklamın ilettiği sonuçları görmekte ve kullanıma, satın almaya devam etmektedir.