Reklam Ne Demektir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir? Gazete, radyo, tv, dergi, afiş, tabela, bilboard gibi kulvarlar aracılıgıyla, ürün ve hizmetlerin halk kitlelerine tanıtımıdır. Tanıtım, ürün ve hizmetlerin nereden, hangi fiyata, ne şekilde, alınıp nasıl kullanılacagının bilgisini tüketiciye veren bir araçtır. Üreticilerin, firmaların iyi bir pazar bulmasına, sermaye ve üretimini degerlendirmesine olanak ve zemin hazırlar. Tanıtımda amaç piyasada ilgili ürünün veya düşüncenin pazar bulmasıdır. Aslına bakacak olursak bu iş ta ürünün imal edilme süreciyle beraber başlar. Tüm imalat en başından tanıtım özellikleri hesaplanarak üretilir. Ürünün ambalajı, dikkat çekiciliği, kullanışlılığı v.s. Ürünün üretim tesislerinin temiz olması, dayanıklılığı v.s tüm bunlar reklam düşünülerek yapılır. Çünkü ürünün, tüm üretim süreci tamamlandıktan sonra tasarımın inandırıcı, güven verici, benzer ürünler içinde ilgi çekici, merak uyandırıcı olması gerekmektedir. Reklam bilinci ilk olarak ne zaman başladı sorusuna yönelik; örneğin ilk çağlarda ağızdan ağıza yayınlan ürün tanıtımları daha sonra, bununla birlikte tellal, çığırtkanlar kullanılmaya başlandı. En iyi ürünleri seçebilmek ve onların sürekli alımını yapabilmek için o ürünle ilgili ayırdedici işaretler kullanılmaya başlandı (günümüzde logo ve markalaşma süreci). Sonraki süreçte halk pazarları kurulmaya başlandı, ürünler orada sergileniyor ve çığırkanlar aracılığıyla ürünün tanıtımı yapılıyordu. 1450 yılında matbaanın keşfi ise sektöre çığır açtı. Artık el ilanları, afişler boy göstermeye başladı. Bunların hitab ettikleri halk kitlesi gittikçe genişledi. Ajanslar genişlemeye ve çeşitlenmeye başladı. Bu noktada tanıtım türlerini sınıflamak istersek karşımıza neler çıkar bakalım. a) Dilden dile b) göz ve algı yoluyla c) yazı yoluyla d) görsel medya yoluyla Aslında reklam, tek başına tanıtım işinden çok daha fazla bir şeydir. Rekabet etme kulvarlarını da geçen özelliğe sahiptir. Tanıtım aynı zamanda geniş halk kitlelerinde kendiliğinden olmasa bile, farkındalık noktasına vurgu yaparak ihtiyaç yaratan, aynı zamanda ihtiyacı yarattığı hedef kitleye bu ihtiyacı nasıl ve nereden karşılayacağının bilgisini veren kısaca pazar içinde pazar oluşturan  bir sektördür. Satılmasını istediği ürünün, satmak istediği hedef kitlede önce alt yapı hazırlar, ihtiyaçları ve gerekliliği vurgular ve satar. O zaman şöyle dersek sanırım reklamın nedir sorusunun tam tanımını yapmış oluruz. Tanıtım insanların temel gereksinimleri de dahil; ihtiyaçlarını belirleyen, pazar yaratan, marka yaratıp kabul görmesini sağlayan, insanların ilgi ve bakış açılarını değiştiren, trendler yaratıp ilgili ürün ve hizmetleri, yarattıkları alanda, pazar bulmasını ve kabul  görmesini sağlayan itici güçtür..


Devamı için tıklayınız ...

Serbest piyasa, pazar, dünya pazarı gibi kavramlar, yaşadığımız toplumun ekonomik döngüsünü anlatır. burada bu kavramalar üzerinde durmayacağız. Dünya pazarı; kurumların, kuruluşların, firmaların, kobilerin, kooperatiflerin ayrıca bazen bireyler veya aile şirketlerinin ürün veya hizmetlerini, fikir veya projelerini belli bir değişim değeri ile (para) dolaşıma sunar. Böyle bir ortamda piyasaya sürülen her yeni fikir, her yeni ürün, her yeni hizmetin halka arzı (sunumu) yapılırken hatta yapılmadan önce tanıtılması gerekmektedir. Tanıtım reklamdır. Reklam sektörü tam da bu noktada devreye girmektedir. Aslında bu alan iki ödevi yerine getirmektedir. Birincisi ortaya çıkan bu ürünlerin, hizmetlerin tanıtılmasını sağlamaktır. İkincisi ise bir ürünü, hizmeti, fikri, projeyi sadece tek bir firma, kurum, kuruluş üretmemektedir. birden fazla firma tarafından üretilmektedir. Hatta öyle ki artık her yapılanma benzer ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ürün ve hizmet çokluğu sektörleri doğurmuştur. Gıda sektörü, baskı sektörü, tekstil sektörü ve bu böylece çoğaldıkça çoğalır. İnsanlığın ihtiyaçları kadar her alan birer dev sektör haline gelmiştir. Bu durum tüm sektörlerde ve alanlarda rekabeti doğurmuştur. İşte bu sektörün yerine getirdiği ikinci ödev de budur. Rekabet ancak bu sektörle mümkün ve başarılı olabilmektedir. İki ödevden bahsettik; birincisi ürün ve hizmetlerin tanıtılması; firma, kurum ve kuruluşların büyük veya küçük ölçekli olmasına paralel olarak üretimde bulundukları ürün ve hizmetlerin halk kitleleri tarafından tanınmasına ihtiyaç duyar ki insanlar hangi ihtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayabileceklerini öğrensin. Bu reklam ajanslarının işidir. Kim hangi mecrayı kullanır!?. Yukarıda büyük ve orta veya küçük ölçekli firmalardan bahsettik, bunların mali alt yapıları da kendi çaplarına göredir. Mali alt yapılarına ve ulaşmak istedikleri hedefe göre şu çeşitlerini kullanabilir. Mali altyapısı büyük firmalar Televizyon, Ulusal gazete, Şehir merkezlerindeki Bilboard, Outdoor, durak tanıtımı v.s leri kullanabilir. Orta ölçekli firmalar Bina giydirme, Araç giydirme, İnsert reklam, veya Katalog tanıtımları v.b kullanabilir. Küçük ölçekli firmalar ise gene Araç giydirme, Bina giydirme, Yerel gazete tasarımları, el ilanlarını kullanabilir. Üretilen ürün veya hizmetin özelliklerinin, en iyi, en faydalı, en kullanışlı yönlerinin anlatılması ve insanların bilincine taşınmasını tanıtım sağlar. Eğer üretilen ürün veya sunulan hizmet ilk kez piyasa giriyorsa bunların tanıtılması yeterli olabilmektedir. Hatta bazı ürünler bulunur fakat yeni üretilen, farklı özelliklere sahiptir. Sektör bu farklılığı vurgulayarak ürünü tanıtır ve neredeyse ilk kez piyasaya giriyormuş gibi anlaşılır. Piyasada zaten ürün bulunuyorsa bu noktada rekabet sözkonudur. Burada tanıtım hem ürünün kendi kalitesini, sağlıklı yapısını, kullanım kolaylığını v.s özelliklerinin yanısıra, yanında sunulan ayrıca hizmeti veya maliyet farklılığını kullanarak öbür ürünle rekabeti başlatır. Yukarıda hep ürün, hizmet gibi kavramların tanıtım tarafından kullanılma biçminden bahsettik. Fakat bu sadece ürün veya hizmetin tanıtılmasını veya bunların rekabetini yapmaz. Bunların yanısıra siyaset te bu alanı kullanır, yani fikirler de rekabet halinde veya tanınmaya ihtiyaç duyar. bu misyonu da aynı sektör sağlar. Bir şirket yeni kuruluyorsa da reklamı kullanır. Kendi varlığını ve etkinliklerini, faaliyetlerini insanlara taşımak ister. Bunun için de tanıtımları kullanır. Zaten piyasada yaşamını sürdürün bir firma da kendi tanıtımının yapılmasına ihtiyaç duyar. Markalaşmak için rekabet kulvarını kullanır ve onu en üst noktaya getiren de aynı sektördür.


Devamı için tıklayınız ...

Dergiler doğrudan tanıtım değilde dolaylı kapsama girmektedir, çünkü hedef kitle ile buluşması Bilboard, tv tanıtımı, gazete v.s. kadar hızlı değildir. Hedef kitlenin eline geçene kadar belirli bir süreci takip etmesi gerekmektedir. Baskı öncesi hazırlık, baskı ve dağıtım süreçlerinden sonra hedef kitlesiyle buluşabilmektedir. Dergi reklamcılığı; hedef kitlesine ulaşana kadar geçen süre sonrasında oldukça etkin rol oynar. Nedenine gelince, bilindiği gibi dergiler birbirinden farklı sektörlerin hemen hemen hepsinde yer alır. Hangi sektörler dediğimizde bir kaç tane örnek verirsek anlaşılabilirliği sağlayabiliriz sanıyorum. Dergiler genellikle; Sektörel Dergiler, Fikir ve Siyaset dergileri, Sanat Dergileri gibi alanlarda boy gösterirler. Sektörel dergi reklamcılığında yer alan tasarımları düşünürsek. Örneğin tekstil sektörüne hitap eden bir dergiyi, genellikle bu alanın, potansiyel tüketicileri almaktadır. Hem de bu potansiyel tüketiciler bu alanla ilgili, belirgin ilhtiyaçlara veya ilgiye sahip oldukları için dergiyi almaktadır. Tekstil ile ilgili olan bu dergiye firmalar, direkt olmasa da bu alanla ilgili üretim yapmakta veya hizmet sunmaktadır. Dolayısıyla bu alan en doğru hedef kitleye, en etkin yoldan ulaşmaktadır. Fikir ve siyaset dergi reklamcılığı sektörel olana nazaran daha şanslıdırlar. Çünkü bunlar her sektörden firma, kurum, kuruluşun eline geçmekte ayrıca halk kitlesine de dağılmaktadır. Yani daha geniş bir halk kitlesine hitap etmektedir. Bu tip dergilerde yer alan tasarımları daha geniş halk kitlesi görmektedir. Fakat burada Sektörel dergilerin avantajı az da olsa dezavantaj olarak görülebilir. Çünkü burada direk bu alanla ilgili, ihtiyaç sahibi hedef kitle bu dergiyi alanların bütününü teşkil etmez. Bir kısmına hitap eder. Bu tip dergiler yukarıda sözünü ettiğimiz dezavantajı farklı bir mecra ile avantaja dönüştürmektedir. Ağızdan ağıza yapılan tanıtım veya görme ile iletilen mecrayı kullanabilmektedir. örneğin bir okuyucu tasarımı görür ve aklının bir köşesinde kalır. İhtiyaç sahibini bulunca iletilebilir ve adres gösterilebilir. Sanatsal dergi reklamcılığında da sektörel derginin avantajları sözkonusudur. Benzer bir hedef kitleye hitap eder ve doğrudan ihtiyaç sahibine ulaşır. Günümüz koşullarında bu alan artık farklı boyutlara da taşınmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz baskı öncesi hazırlık, baskı ve dağıtım süreçlerini e-dergi ortadan kaldırmıştır. Sanal olarak, hedef kitlesine ulaşan bu dergiler, hem zaman açısından hemde maliyet açısından daha tercihli hale gelmektedir. Fakat gene de hangi tür olursa olsun, dergi reklamcılığı, önemli ve etkin rol oynar. Diğer tanıtımlar, büyük bir halk kitlesinin içinde ihtiyaç sahibi hedef kitlesini bulmaya çalışır, fakat dergininki direkt olarak ihtiyaç sahibi hedef kitlesine seslenir ve bütün cazibesini burada kullanır.


Devamı için tıklayınız ...

Öncelikle bu tip çalışmaların nasıl hazırlandığı noktasına girebilmek için onu tanımlamak gerekmektedir. Reklam; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları ile ayrıca bu araçları bütünleyen, açıkhava araçları; bilboard, bina giydirme, araç giydirme v.s  gibi kulvarları kullanarak, çeşitli mal ve hizmetlerin, kurum ve kuruluşların (marka oluşturmak istenilen) kişilerin,  geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Reklamı yapılacak olan ürün, hizmet, kişi, kurum ve kuruluşun, öncelikle bütün özellikleri gün ışığına çıkarılarak başlanmaktadır, sonra ki aşama arzın yapılacağı halk kitlesinin hem coğrafik, hem demografik, sosyo-kültürel yapısı araştırılır. Bu iki aşama yaratıcı bir tanıtım çalışmasının olmazsa olmazlarındandır. Üçüncü aşama ise firmanın veya kişinin mali alt yapısı ve bu yapının kaçta kaçının bu işin giderlerine ayrılacağı noktasıdır. Dördüncü aşama da ise;  çalışması yapılacak ürün, hizmet, kişi, düşünce veya kurum'un tanıtımının ne şekilde yapılacağı, hangi özelliği üzerine vurgu yapılacağı noktası hem en can alıcı nokta hem de son vuruştur. Reklam araçlarının veya mecraların neler olabileceğini maddelemek gerekirse ki reklamcılar bunu, firmanın bu işe ayırdığı bütçeye göre belirlemektedir. a) Televizyon b) Radyo c) Gazete d) Dergi e) Yerel gazete mecraları bir bölümünü oluşturur. Eğer ayrılacak bütçe ve kampanyanın büyük çaplı olması hedefleniyorsa açık hava reklamcılığının da kullanılması şarttır. açık hava mecraları nelerdir. a) Bilboard b) Outdoor Tv c) Bina Giydirme d) Araç Giydirme e) Otobüs Durakları f) Megalight g) Silindir Kule ayrıca Stand ve Fuarlar, insert baskıları, el ilanları gibi, reklam kulvarları kullanılmaktadır. Tanıtımı yapılacak materyalin hitap ettiği kitle özellikleri de, yukarıdaki çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu özelliğe göre kitlenin aklında kalabilecek etkiyi yaratabilmek, tasarımcıların, yaratıcıların maharetine bakar. hangi özellikler kullanılabiliyor bir de bunu inceleyelim. Araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre halkın veya hitap edeceği kitlenin herhangi bir ihtiyacına cevap olduğu vurgulanabilir. Halkın veya Kitlenin herhangi bir ihtiyacına hitap etmiyorsa veya çok önemli bir nokta teşkil etmiyorsa, ihtiyaç yaratım süreci tanıtıma dahil edilerek tasarım üretilir. etkileyici, aklıda kalıcı, merak uyandırıcı reklamın hangi özellikleri olmalıdır. En önemlisi basit, sade olmalıdır. Anlaşılır, her niteliğe hitap etmelidir. Gözü rahatsız etmemeli ama çarpıcı olmalıdır. İnsanların alışık olmadıkları fakat onların herhangi bir özelliğine ters düşmeyecek nitelikte tasarlanmalıdır. Renkleri hoş, font tipleri amaca hizmet etmelidir ve yön göstermelidir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam dernekleri de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bu yapıları, sorumlulukları gönüllü olarak yapan bireyler oluşturur. Misyonu, sektördeki hızlı gelişmelere uyum sağlayacak değişime öncülük etmek olup, gerektiğinde bunun için toplumun duyarlılığını öne çıkarır, gerektiğinde sektörel mücadelenin içinde olur. Bu sektörünün kalkınması, gelişmesi, sektör firmalarının konularında uzmanlaşmaları amacıyla kurulan bu yapılar, reklamcılığın handikaplarını araştırır ve bu yönde belirlenen çözümleri hayata geçirmeye çalışır. Reklamcılığın gelişmesine katkı sağlar. Firmalar arasında veri, tecrübe ve düşünce paylaşımını sağlayarak, bu alanda yapılabilecek yeni, yaratıcı fikirlerin üretimine zemin hazırlarlar. Sektörün sivil toplum kuruluşları, diğer sektörlerdeki vakıf, dernek, federasyonların misyon ve vizyonuna sahiptirler. Tanıtım standartlarını hem belirler hem de geliştirilip uygulanmasını gözetir. Bu alanda kurulan dernekler kendi sektörleri içinde bölümlere ayrılabilir. Örneğin açık hava reklamcıları derneği; sadece açık hava türler içerisinde faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında toplamayı hedefler. Dernek ise tanıtım alanında faaliyet gösteren tüm firmaları kapsar. Yaratıcılar dernekleri, radyo televizyon  yayıncıları  reklam dernekleri de aynı özelliğe sahip farklı alanları kullanırlar. Bu çalışmaları yapan da firmalar da benzer kuruluşlara sahiptir. Reklam dernekleri diğer alanlardaki sivil toplum kuruluşlarının misyonuna sahiptir dediğimize göre bu misyon nedir?. ilk akla gelenler şunlardır: belirledikleri standartların hayata geçmesi için organizasyonlar yapar, bu kapsamda kendi kitlesine  bilgi verir ve fikir paylaşır. Sektörde yaşamını sürdürüren firmaların sorunlarını, gelişimlerini tıkayan nedenleri bulur ve çözüm üreterek firmaların onayına sunar. Bu tip kuruluşlar sektörde güç, söz sahibi olmaya gayret gösterirler. sürekli yeni üye kazanmak için çalışmalar yaparak büyüme eğilimindedirler. Eğitimlerle, karşılıklı saygı çerçevesinde, birikimlerin paylaşılmasını derneğin reklamcılar çerçevesinde saygın bir noktaya taşınamsını sağlamaya çalışırlar. Hemen her bölgede, her ilde her ilçede bu tip reklam derneklerine rastlamak mümkündür. Genel mantık itibariyle sektörün bir bölgede kalkınması,  sektör ajanslarının alanlarında uzmanlaşması , farkındalık veya farklılık yaratması ile mümkün olabilmektedir. Bu durumda alternatif proje üretimi ve bu üretimin pratik yaşamda yerini alması önemli bir noktadır. İşte sözkonusu proje üretimi ve yaşama geçirilmesi olunca bunu gerçekleştiren firmalar olamamakta, genellikle sivil toplum kuruluşların yani dernek, vakıf veya federasyonlara kalmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Televizyon, sinema, dizi, reklam, katalog vb. görsel mecralara uygun, oyuncu, manken, foto model sağlama çalışmalarına Casting Hizmetleri denir. Ayrıca seslendirme için de casting hizmetlerinden yararlanılabilir. Sadece dans casting ajansları da mevcuttur. Klip, organizasyon, fuar, reklam gibi mecralara talep edilen profesyonel dansçılar gönderilir. Ülkemizde bu hizmetleri yerine getiren yapım işini de üstlenmiş pek çok Cast Ajansı bulunmaktedır. Bir reklam için Casting aşamaları şöyle gerçekleşir; Firma kendi ve ya ajansı ile birlikte senaryoyu oluşturur. Bu senaryo ajans aracılığıyla yapımcı firmaya ulaştırılır. Hizmeti verecek ajans tarafından senaryoya uygun oyuncu Casting direktörü tarafından seçilir ve çekimler tamamlanır. Program, dizi ve ya film çekimleri için ise yapımcı istediği nitelikleri cast ajanslarına bildirir ve ajanslar da istenen nitelikteki kişilerin daha önceden yapılmış deneme çekimlerini yapımcıya gönderir. Yapımcı bunların arasından seçim yapar.


Devamı için tıklayınız ...

Coğrafi yönden, içerik yönünden, hedef kitle yönünden, talebe etki düzeyi yönünden, tanıtım araçları yönünden, tanımın açıkça yapılıp yapılmadığı yönünden, amaç yönünden bunları sınıflandırabiliriz. Coğrafi yönden reklamlar; 1-Yerel Çalışmalar: Genellikle küçük yerleşim alanları ya da büyük şehirlerin sadece bir kısmına hitap eden işletmelerin yapmış olduğu çalışmalardır.( küçük esnaf tanıtımları; lokanta, cafe, kuaför ) 2- Bölgesel Çalışmalar: Üretim kapasitesi birden fazla yerleşim alanına yetecek büyüklükte ve belirli bir bölgenin ihtiyacını karşılayacak durumda olan işletmelerin yapmış olduklarıdır. ( özel hastaneler) 3- Ulusal Çalışmalar: İşletmenin ürün veya hizmet kapasitesinin ülke genelindeki tüketicilerin ihtiyacını karşılamaya yönelik olması durumunda ülke çapında yapılan tanıtımlardır. 4- Uluslararası Çalışmalar: Genelde uluslararası faaliyet gösteren firmaların yapmış olduğu tanıtımlardır diye tanımlayabiliriz. Fakat unutulmamalıdır ki, uluslararası tanıtım kavramı çok sayıda ülkeyi kapsayacağı için ülkeler arasındaki din, dil, ırk, kültür gibi değerler değişeceğinden uluslararası kampanya özelliğini her zaman yitirebilir. İçerik yönünden reklamlar; 1- Mal veya Hizmet tanıtımları: Sadece mal ve hizmetlerin tanıtılması, haklarında bilgi verilmesi ve bu mal ve hizmetlere talep yaratılması için hazırlanan tasarımlardır. Bu tasarımlar genellikle piyasaya yeni giren veya piyasada bulunan fakat üzerinde önemli değişiklikler yapılmış olan mal veya hizmetler için yapılan çalışmalardır. 2- Marka Tanıtımları: Piyasada tüketiciler tarafından bilinen, aynı tür ürünlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlamak için marka bağımlılığı oluşturmak amacıyla markanın ve marka imajının ön planda olduğu tasarımlardır. 3- Kurumsal Tanıtımlar: Halkla ilişkiler çalışmaları, ürün ve markayla birlikte bağlantılı olarak özellikle işletmenin ve işletme imajının ön planda olduğu tasarımlardır. Hedef yönünden reklamlar; 1- Tüketiciye yönelik; Hedef kitle olarak doğrudan ürün ve ya hizmeti satın alan, kullanan tüketicileri temel alan tanıtımlardır. Tüketicilerin malı alıp tüketmesinin yanı sıra tüketimin de artırılması amaçlanır. 2- Aracılara yönelik; Ürün ve ya hizmetin çeşitli pazar kanallarına doğru itilmesi hedeflenir. Bu pazarların bulundukları bölgelerdeki tüketici grubuna firmanın ürün ve ya hizmetleri ile hitap edebilmeleri için gerekli stok miktarını bulundurmaları amaçlanır. BU işi yapanlar yönünden reklamlar; 1- Üretici Kampanyaları: Kendi adına üretim yapan tüm işletmelerin yapmış olduğu çalışmalardır. 2- Aracı Kampanyaları: Ürün ve ya hizmete aracılık eden toptancı, perakendeci vb. kuruluşların genelde kendi bölgelerine ve kendi tüketici gruplarına hem kendileri hem de aracılık yaptıkları ürünler için verdikleri çalışmalardır. 3- Kooperatif kampanyalar: Birçok ürün ve birçok hizmet alanında üretici ile satıcı firmaların ortaklaşa düzenledikleri kampanyalara kooperatif reklamcılık denir. Talebe etki düzeyi yönünden reklamlar; 1- Primer tanıtımlar: Doğrudan ürünün kendisinin ya da ürün grubunun temel alındığı çalışmalardır. Bu tür durumlarda ürünün yeni ya da eski olması önemli değildir. 2- Sellektif tanıtımlar: Hedef kitlede seçicilik oluşturmayı amaçlayan çalışmalardır. Marka bağımlılığı oluşturmak üzere markayı, işletme imajı oluşturmak amacıyla işletmeyi ön plana çıkarırlar. 3- Antiprimier tanıtımlar: Genellikle sivil toplum kuruluşları tarafından, insanlar için ya da ekolojik denge için zararlı olan yada belirli bir seviyeden sonra zararı olabilen ürünlerin kullanımının önlenmesi yada azaltılması için tüketicileri bilinçlendirmek için yapılan çalışmalardır.


Devamı için tıklayınız ...

1-       Gerilla pazarlamada hayal gücü, zamanlama ve enerji belirlerken; geleneksel olanda bu süreci para belirler. 2-       Bu mecra küçük ölçekli işletmelere yöneliktir; geleneksel olanda ise büyük işletmelere daha uygundur. 3-       Geleneksel çalışmalarda satışın miktarı ve ya satış hacimleri değerlendirilirken; gerilla pazarlamada karlılık esastır. Önemli olan kar etmektir. 4-       Geleneksel çalışmalarda pazar geniş tutulurken; bu mecrada en iyi sonuç alınabilecek ve en çok kar edilecek pazar seçilip onun üzerine yoğunlaşılmaktadır. 5-       Geleneksel tekniklerde yeni müşteriler ile doğrusal büyürken; bu tip çalışma biçimi eski müşterilerle ilişkilerini iyi tutarak onların aracılığıyla müşteri bulma, geometrik büyüme üzerine odaklanır. 6-       Geleneksel çalışmalarda için önemli olan satıştır, satış sonrası takibi yapmayabilir; gerilla pazarlamada müşteri her zaman takip edilir ve hiçbir zaman kaybedilmez. 7-       Geleneksel tekniklerler uygulanırken rakip kavramı vardır oysa bu tip bir çalışmada rakipler önemli değildir. Önemli olan işbirliği yaparak yeni fırsatların değerlendirileceği ortaklıklar kurmaktır. 8-       Eski yöntemler “ne satabilirime”, bu mecrada ise “müşteriye ne verebilirime” odaklıdır. 9-       Eski yöntemler büyük grupları  hedef alırken, bu çalışma biçimi küçük grupları hedefler. 10-   Eski çalışmalarda teknikler belirlenirken deneyimlerden yararlanılırdı, burada ise satın alma kararının bilinçaltıyla verildiğini bildiğinden insan davranış ve psikolojisinden faydalanır. 11-   Daha önce, her geçen ay ne kadar satış yapıldığı üzerinde durulurken, bu mecrada kurulan iyi ilişkiler üzerinde durulur. Çünkü geliştirilen ilişkilerin müşteri, satış ve kar olarak işletmeye geri döneceği bilinir. 12-   Geleneksel yöntemlerde müşteri ile iletişim monolog şeklindedir, sürekli ürün ve ya hizmet hakkında bilgi verilir. Oysa gerilla pazarlamada iletişim diyalog şeklindedir, müşteriden alınan geri dönüşümler mutlaka değerlendirilir. 13-   Geleneksel yöntemlerde reklam, posta, internet gibi yöntemlerin işe yaradığı düşünülür ve birine inanılır, yola onunla devam edilir. Bu tip yöntemde ise bu yöntemler birleştirilerek işletme için en iyi ve maliyeti en düşük reklam yapılır. 14-   Eskiden sadece tanıtım ile satış yapılabileceğine inanılır oysa burada müşterilerin kabulü çok önemlidir. Bu şekilde işletmenin ürün ya da hizmetine ihtiyaç doğduğunda müşteri kendi talep edecektir. Geleneksel inandığı ve güvendiği bir veya iki yöntemi kullanırken, gerilla pazarlamada yüzlerce yöntem vardır ve bunların çoğu masrafsızdır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları hizmet sektörünün bir parçasıdır. Görevleri firmanın ürün ve ya hizmeti ile ilgili olarak hedef kitleve tüketici iletişim, pazarlama ve satış çabalarını planlamak ve işletme adına bu faaliyetleri yürütmektir. Reklam ajansları, hedeflenen amaçlara ulaşmak için bu faaliyetleri bir plan içinde yürütmek durumundadır. Tanıtım etkinliklerine ilişkin projelerin önceden belirlenmesi ve belirli amaçlara yönelik olarak, belirli kural ve yöntemlerle tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşteri ilişkileri birimi, firma ile ya kendi talebiyle ve ya müşterinin talebi ile görüşür ve tanıtım işini alır. Öncelikle piyasanın hangi bölümünün hedeflendiği tanıtımlarda ne gibi mesajların hangi hedef kitleye verileceğine karar verilmelidir. Müşterinin arzuladığı tasarım için ortaya atılan fikirler (Kreatif brief) reklam ajanslarının Kreatif (Yaratıcı) birim tarafından, çarpıcı bir fikre dönüştürülür ve bu fikrin uygulamaları tasarlanır. Bir reklâm planlaması sürecinde şu aşamalara yer verilir. 1-       Durum Analizi ile verilecek mesajlar, ürün ve ya hizmet ile ilgili bugüne kadar yapılmış bu tip çalışmaları, bu çalışmaların özellikleri, sonuçlarının değerlendirilmesi, oluşturulan imaj, diğer tutundurma çabaları değerlendirilir. 2-       Tanıtım Amaçlarının ve Hedeflerini Belirlenmesi; Durum analizinden elde edilen verilerle amaç ve hedefler belirlenir. Amaç, bu çalışmalarla istenen sonuçların net, açık ve ölçülebilir olarak ortaya konmasıdır. Hedef ise, hedef kitlenin tanıtım sonucunda arzulanan davranışları göstermesidir. 3-       Tanıtım Stratejisi; tanıtımın amaçlarına ulaşmak için bir strateji saptanır ve kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesi, bu hedef kitlenin beklenti, istek ve ihtiyaçlarının tanımlanması, bu tanımlamaya uygun kreatif brief in yazılım aşamalarıdır. Ayrıca bu işlerin yayınından önce ve sonra tüketici araştırmaları yapılarak öneriler geliştirilir. 4-       Kampanya Bütçesi; Amaçları, hedefleri, stratejileri ve uygulamalarının harcamaları bu bütçe ile desteklenmektedir. Reklam ajansları, firma ile koordineli bir şekilde tanıtım harcamalarını yürütür. 5-       Reklam Yapımı; Tanıtım metninin ortaya çıkarılması, sözcüklere, müziğe ve görüntüye dönüştürülerek yaratıcı tanıtım metninin oluşturulması aşamasıdır. Kreatif birim, basılı işler ve prodüksiyon bu aşamada değişik roller üstlenmektedir. 6-       Medya Seçimi; Ortaya çıkarılan yaratıcı metnin hedef kitleyle hangi iletişim kanalları aracılığıyla buluşturulacağına karar verme aşamasıdır. Dikkat edilmesi gereken,  doğru hedef kitleye doğru iletişim aracı ile doğru yer ve zamanda mesajların iletilmesidir. En çok kullanılan medya araçları; gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, outdoor vb olarak sayılabilir. 7-       Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi; Bu çalışmalardan beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği tanıtım etkinliğinin ölçülmesi ile anlaşılır. Tanıtımın, hedeflerine uygun olarak değerlendirilerek, etkinliğinin ölçülmesi ve sonuçların belirlenmesi ile kampanyanın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi aşamasıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde reklam sektörü toplumların yaşam standartlarını, eğlimlerini, ilgilerini, beklentilerini etkileyip, değiştirmektedir. Kişiler bilinçli veya bilinçsiz tanıtımların etkisi altında kalmakta ve önlerine sunulan yönü takip etmektedirler. Açık hava reklamcılığı günümüzde kullanılan en etkin kitle iletişim araçlarının bir bölümünü kullanır. Basitçe, evlerin, ofislerin dışında yapılan tanıtım türü olarak tarif edilebilir. Bir ürün, düşünce, kişi, firma sektörün temel malzemeleri arasında yer alır. İnsanlar açık hava tanıtımlarını, diğer kitle iletişim araçlarından daha çabuk, daha doğrudan alabilmektedir. Hele ki yapılan tasarım yaratıcı, sade, basit, anlaşılır ifadeler içeriyorsa, bir de görsel yönü göze hitap ediyorsa amacına hizmet ediyor demektir. İnsanlar küçük bir bakış attıklarında bile, belleklerine kazınır. Kapalı alanlardan çıktığımız anda, her yerde, her an karşılaşabileceğimiz açık hava tanıtımları artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası halini almıştır. Açık hava reklamcılığı dediğimizde aklımıza hangi araçlar geliyor, onlara kısaca değinelim: a) Bilboard; caddelerde, alanlarda, yoğun trafiğin olduğu yerlerde (örneğin: kızılay veya taksim), metrolarda, AVM çevrelerinde gördüğümüz ayaklı, ışıklı veya ışıksız pano tipleridir. b) Outdoor tv; halkın kalabalık olarak bulunduğu merkezi yerlere konumlandırılır. Kimi kesintisiz, kimi ise belirlenmiş saatlerde yayın akışını sürdürür. İnsanların beklerken veya yürürken izleyebildikleri araçlardır. c) Bina Giydirme; binaların en çok görünen kısmı, açık hava reklamcılığında kullanılır. Çeşitli teknikler kullanılarak, istenilen tasarım binanın belirlenmiş kısmına uygulanır. d) Araç Giydirme; en yaygın kullanılan tekniklerden biridir. Firma araçları, şahıs araçları, otobüsler, minibüsler ve benzeri araçların üzerine istenilen tasarım, çeşitli tekniklerle uygulanır. e) Otobüs Durakları; aynı şekilde tanıtım alanıdır. Gerek branda baskıları yoluyla gerekse farklı tekniklerle tasarım duraklar üzerine uygulanır. f) Megalight; gerek malzemesi gerekse tasarımın üzerinde duruşu bilboard’a benzer fakat şekil ve hareket itibariyle farklı bir tanıtım aracıdır. Daha fazla etki bırakması açısından çoğunlukla kent merkezlerinde kullanılır. Genellikle göz hizasına yakın konumlandırılır ve çift yüzlü içten aydınlatmalıdır. g) Silindir Kule; üç cephesi vardır. Eğer istenirse katlarını yapmak mümkündür. Dönüş noktalarında ve kavşaklarda kullanılır. Açık hava reklamcılığı her geçen gün daha üretken bir alan olmakta ve kendine yeni araçlar bulmaktadır. İhtiyaç sahibi kitleye ulaşabilmek ve kendi pazarını canlandırmak için her alanı değerlendirmektedir. Aslına bakacak olursak branda baskıları (köprü, inşaat üzerine asılır), tişört baskıları, kaldırım tasarımları da açık hava tanıtım ürünleri arasına girmektedir. Gün geçtikçe sektör yeni araç ve yöntemler keşfedip, insanlara ulaşmak için yeni iletişim metotları bulmaktadır. Açık hava reklamcılığı; yaşam standartlarımızı belirlerken bizi yönlendiren, seçme özgürlüğü sunan kimi zaman da belirli bir ürünü tarif eden tanıtım dünyasının sokaktaki kısmını oluşturur.


Devamı için tıklayınız ...