Serbest piyasa, pazar, dünya pazarı gibi kavramlar, yaşadığımız toplumun ekonomik döngüsünü anlatır. burada bu kavramalar üzerinde durmayacağız. Dünya pazarı; kurumların, kuruluşların, firmaların, kobilerin, kooperatiflerin ayrıca bazen bireyler veya aile şirketlerinin ürün veya hizmetlerini, fikir veya projelerini belli bir değişim değeri ile (para) dolaşıma sunar. Böyle bir ortamda piyasaya sürülen her yeni fikir, her yeni ürün, her yeni hizmetin halka arzı (sunumu) yapılırken hatta yapılmadan önce tanıtılması gerekmektedir. Tanıtım reklamdır. Reklam sektörü tam da bu noktada devreye girmektedir. Aslında bu alan iki ödevi yerine getirmektedir. Birincisi ortaya çıkan bu ürünlerin, hizmetlerin tanıtılmasını sağlamaktır. İkincisi ise bir ürünü, hizmeti, fikri, projeyi sadece tek bir firma, kurum, kuruluş üretmemektedir. birden fazla firma tarafından üretilmektedir. Hatta öyle ki artık her yapılanma benzer ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ürün ve hizmet çokluğu sektörleri doğurmuştur. Gıda sektörü, baskı sektörü, tekstil sektörü ve bu böylece çoğaldıkça çoğalır. İnsanlığın ihtiyaçları kadar her alan birer dev sektör haline gelmiştir. Bu durum tüm sektörlerde ve alanlarda rekabeti doğurmuştur. İşte bu sektörün yerine getirdiği ikinci ödev de budur. Rekabet ancak bu sektörle mümkün ve başarılı olabilmektedir. İki ödevden bahsettik; birincisi ürün ve hizmetlerin tanıtılması; firma, kurum ve kuruluşların büyük veya küçük ölçekli olmasına paralel olarak üretimde bulundukları ürün ve hizmetlerin halk kitleleri tarafından tanınmasına ihtiyaç duyar ki insanlar hangi ihtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayabileceklerini öğrensin. Bu reklam ajanslarının işidir. Kim hangi mecrayı kullanır!?. Yukarıda büyük ve orta veya küçük ölçekli firmalardan bahsettik, bunların mali alt yapıları da kendi çaplarına göredir. Mali alt yapılarına ve ulaşmak istedikleri hedefe göre şu çeşitlerini kullanabilir. Mali altyapısı büyük firmalar Televizyon, Ulusal gazete, Şehir merkezlerindeki Bilboard, Outdoor, durak tanıtımı v.s leri kullanabilir. Orta ölçekli firmalar Bina giydirme, Araç giydirme, İnsert reklam, veya Katalog tanıtımları v.b kullanabilir. Küçük ölçekli firmalar ise gene Araç giydirme, Bina giydirme, Yerel gazete tasarımları, el ilanlarını kullanabilir. Üretilen ürün veya hizmetin özelliklerinin, en iyi, en faydalı, en kullanışlı yönlerinin anlatılması ve insanların bilincine taşınmasını tanıtım sağlar. Eğer üretilen ürün veya sunulan hizmet ilk kez piyasa giriyorsa bunların tanıtılması yeterli olabilmektedir. Hatta bazı ürünler bulunur fakat yeni üretilen, farklı özelliklere sahiptir. Sektör bu farklılığı vurgulayarak ürünü tanıtır ve neredeyse ilk kez piyasaya giriyormuş gibi anlaşılır. Piyasada zaten ürün bulunuyorsa bu noktada rekabet sözkonudur. Burada tanıtım hem ürünün kendi kalitesini, sağlıklı yapısını, kullanım kolaylığını v.s özelliklerinin yanısıra, yanında sunulan ayrıca hizmeti veya maliyet farklılığını kullanarak öbür ürünle rekabeti başlatır. Yukarıda hep ürün, hizmet gibi kavramların tanıtım tarafından kullanılma biçminden bahsettik. Fakat bu sadece ürün veya hizmetin tanıtılmasını veya bunların rekabetini yapmaz. Bunların yanısıra siyaset te bu alanı kullanır, yani fikirler de rekabet halinde veya tanınmaya ihtiyaç duyar. bu misyonu da aynı sektör sağlar. Bir şirket yeni kuruluyorsa da reklamı kullanır. Kendi varlığını ve etkinliklerini, faaliyetlerini insanlara taşımak ister. Bunun için de tanıtımları kullanır. Zaten piyasada yaşamını sürdürün bir firma da kendi tanıtımının yapılmasına ihtiyaç duyar. Markalaşmak için rekabet kulvarını kullanır ve onu en üst noktaya getiren de aynı sektördür.

Arşiv

Etiketler