Dergiler doğrudan tanıtım değilde dolaylı kapsama girmektedir, çünkü hedef kitle ile buluşması Bilboard, tv tanıtımı, gazete v.s. kadar hızlı değildir. Hedef kitlenin eline geçene kadar belirli bir süreci takip etmesi gerekmektedir. Baskı öncesi hazırlık, baskı ve dağıtım süreçlerinden sonra hedef kitlesiyle buluşabilmektedir. Dergi reklamcılığı; hedef kitlesine ulaşana kadar geçen süre sonrasında oldukça etkin rol oynar. Nedenine gelince, bilindiği gibi dergiler birbirinden farklı sektörlerin hemen hemen hepsinde yer alır. Hangi sektörler dediğimizde bir kaç tane örnek verirsek anlaşılabilirliği sağlayabiliriz sanıyorum. Dergiler genellikle; Sektörel Dergiler, Fikir ve Siyaset dergileri, Sanat Dergileri gibi alanlarda boy gösterirler. Sektörel dergi reklamcılığında yer alan tasarımları düşünürsek. Örneğin tekstil sektörüne hitap eden bir dergiyi, genellikle bu alanın, potansiyel tüketicileri almaktadır. Hem de bu potansiyel tüketiciler bu alanla ilgili, belirgin ilhtiyaçlara veya ilgiye sahip oldukları için dergiyi almaktadır. Tekstil ile ilgili olan bu dergiye firmalar, direkt olmasa da bu alanla ilgili üretim yapmakta veya hizmet sunmaktadır. Dolayısıyla bu alan en doğru hedef kitleye, en etkin yoldan ulaşmaktadır. Fikir ve siyaset dergi reklamcılığı sektörel olana nazaran daha şanslıdırlar. Çünkü bunlar her sektörden firma, kurum, kuruluşun eline geçmekte ayrıca halk kitlesine de dağılmaktadır. Yani daha geniş bir halk kitlesine hitap etmektedir. Bu tip dergilerde yer alan tasarımları daha geniş halk kitlesi görmektedir. Fakat burada Sektörel dergilerin avantajı az da olsa dezavantaj olarak görülebilir. Çünkü burada direk bu alanla ilgili, ihtiyaç sahibi hedef kitle bu dergiyi alanların bütününü teşkil etmez. Bir kısmına hitap eder. Bu tip dergiler yukarıda sözünü ettiğimiz dezavantajı farklı bir mecra ile avantaja dönüştürmektedir. Ağızdan ağıza yapılan tanıtım veya görme ile iletilen mecrayı kullanabilmektedir. örneğin bir okuyucu tasarımı görür ve aklının bir köşesinde kalır. İhtiyaç sahibini bulunca iletilebilir ve adres gösterilebilir. Sanatsal dergi reklamcılığında da sektörel derginin avantajları sözkonusudur. Benzer bir hedef kitleye hitap eder ve doğrudan ihtiyaç sahibine ulaşır. Günümüz koşullarında bu alan artık farklı boyutlara da taşınmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz baskı öncesi hazırlık, baskı ve dağıtım süreçlerini e-dergi ortadan kaldırmıştır. Sanal olarak, hedef kitlesine ulaşan bu dergiler, hem zaman açısından hemde maliyet açısından daha tercihli hale gelmektedir. Fakat gene de hangi tür olursa olsun, dergi reklamcılığı, önemli ve etkin rol oynar. Diğer tanıtımlar, büyük bir halk kitlesinin içinde ihtiyaç sahibi hedef kitlesini bulmaya çalışır, fakat dergininki direkt olarak ihtiyaç sahibi hedef kitlesine seslenir ve bütün cazibesini burada kullanır.

Arşiv

Etiketler