Öncelikle bu tip çalışmaların nasıl hazırlandığı noktasına girebilmek için onu tanımlamak gerekmektedir. Reklam; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları ile ayrıca bu araçları bütünleyen, açıkhava araçları; bilboard, bina giydirme, araç giydirme v.s  gibi kulvarları kullanarak, çeşitli mal ve hizmetlerin, kurum ve kuruluşların (marka oluşturmak istenilen) kişilerin,  geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Reklamı yapılacak olan ürün, hizmet, kişi, kurum ve kuruluşun, öncelikle bütün özellikleri gün ışığına çıkarılarak başlanmaktadır, sonra ki aşama arzın yapılacağı halk kitlesinin hem coğrafik, hem demografik, sosyo-kültürel yapısı araştırılır. Bu iki aşama yaratıcı bir tanıtım çalışmasının olmazsa olmazlarındandır. Üçüncü aşama ise firmanın veya kişinin mali alt yapısı ve bu yapının kaçta kaçının bu işin giderlerine ayrılacağı noktasıdır. Dördüncü aşama da ise;  çalışması yapılacak ürün, hizmet, kişi, düşünce veya kurum'un tanıtımının ne şekilde yapılacağı, hangi özelliği üzerine vurgu yapılacağı noktası hem en can alıcı nokta hem de son vuruştur. Reklam araçlarının veya mecraların neler olabileceğini maddelemek gerekirse ki reklamcılar bunu, firmanın bu işe ayırdığı bütçeye göre belirlemektedir. a) Televizyon b) Radyo c) Gazete d) Dergi e) Yerel gazete mecraları bir bölümünü oluşturur. Eğer ayrılacak bütçe ve kampanyanın büyük çaplı olması hedefleniyorsa açık hava reklamcılığının da kullanılması şarttır. açık hava mecraları nelerdir. a) Bilboard b) Outdoor Tv c) Bina Giydirme d) Araç Giydirme e) Otobüs Durakları f) Megalight g) Silindir Kule ayrıca Stand ve Fuarlar, insert baskıları, el ilanları gibi, reklam kulvarları kullanılmaktadır. Tanıtımı yapılacak materyalin hitap ettiği kitle özellikleri de, yukarıdaki çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu özelliğe göre kitlenin aklında kalabilecek etkiyi yaratabilmek, tasarımcıların, yaratıcıların maharetine bakar. hangi özellikler kullanılabiliyor bir de bunu inceleyelim. Araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre halkın veya hitap edeceği kitlenin herhangi bir ihtiyacına cevap olduğu vurgulanabilir. Halkın veya Kitlenin herhangi bir ihtiyacına hitap etmiyorsa veya çok önemli bir nokta teşkil etmiyorsa, ihtiyaç yaratım süreci tanıtıma dahil edilerek tasarım üretilir. etkileyici, aklıda kalıcı, merak uyandırıcı reklamın hangi özellikleri olmalıdır. En önemlisi basit, sade olmalıdır. Anlaşılır, her niteliğe hitap etmelidir. Gözü rahatsız etmemeli ama çarpıcı olmalıdır. İnsanların alışık olmadıkları fakat onların herhangi bir özelliğine ters düşmeyecek nitelikte tasarlanmalıdır. Renkleri hoş, font tipleri amaca hizmet etmelidir ve yön göstermelidir.

Arşiv

Etiketler