1-       Gerilla pazarlamada hayal gücü, zamanlama ve enerji belirlerken; geleneksel olanda bu süreci para belirler. 2-       Bu mecra küçük ölçekli işletmelere yöneliktir; geleneksel olanda ise büyük işletmelere daha uygundur. 3-       Geleneksel çalışmalarda satışın miktarı ve ya satış hacimleri değerlendirilirken; gerilla pazarlamada karlılık esastır. Önemli olan kar etmektir. 4-       Geleneksel çalışmalarda pazar geniş tutulurken; bu mecrada en iyi sonuç alınabilecek ve en çok kar edilecek pazar seçilip onun üzerine yoğunlaşılmaktadır. 5-       Geleneksel tekniklerde yeni müşteriler ile doğrusal büyürken; bu tip çalışma biçimi eski müşterilerle ilişkilerini iyi tutarak onların aracılığıyla müşteri bulma, geometrik büyüme üzerine odaklanır. 6-       Geleneksel çalışmalarda için önemli olan satıştır, satış sonrası takibi yapmayabilir; gerilla pazarlamada müşteri her zaman takip edilir ve hiçbir zaman kaybedilmez. 7-       Geleneksel tekniklerler uygulanırken rakip kavramı vardır oysa bu tip bir çalışmada rakipler önemli değildir. Önemli olan işbirliği yaparak yeni fırsatların değerlendirileceği ortaklıklar kurmaktır. 8-       Eski yöntemler “ne satabilirime”, bu mecrada ise “müşteriye ne verebilirime” odaklıdır. 9-       Eski yöntemler büyük grupları  hedef alırken, bu çalışma biçimi küçük grupları hedefler. 10-   Eski çalışmalarda teknikler belirlenirken deneyimlerden yararlanılırdı, burada ise satın alma kararının bilinçaltıyla verildiğini bildiğinden insan davranış ve psikolojisinden faydalanır. 11-   Daha önce, her geçen ay ne kadar satış yapıldığı üzerinde durulurken, bu mecrada kurulan iyi ilişkiler üzerinde durulur. Çünkü geliştirilen ilişkilerin müşteri, satış ve kar olarak işletmeye geri döneceği bilinir. 12-   Geleneksel yöntemlerde müşteri ile iletişim monolog şeklindedir, sürekli ürün ve ya hizmet hakkında bilgi verilir. Oysa gerilla pazarlamada iletişim diyalog şeklindedir, müşteriden alınan geri dönüşümler mutlaka değerlendirilir. 13-   Geleneksel yöntemlerde reklam, posta, internet gibi yöntemlerin işe yaradığı düşünülür ve birine inanılır, yola onunla devam edilir. Bu tip yöntemde ise bu yöntemler birleştirilerek işletme için en iyi ve maliyeti en düşük reklam yapılır. 14-   Eskiden sadece tanıtım ile satış yapılabileceğine inanılır oysa burada müşterilerin kabulü çok önemlidir. Bu şekilde işletmenin ürün ya da hizmetine ihtiyaç doğduğunda müşteri kendi talep edecektir. Geleneksel inandığı ve güvendiği bir veya iki yöntemi kullanırken, gerilla pazarlamada yüzlerce yöntem vardır ve bunların çoğu masrafsızdır.

Arşiv

Etiketler