Reklam dernekleri de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bu yapıları, sorumlulukları gönüllü olarak yapan bireyler oluşturur. Misyonu, sektördeki hızlı gelişmelere uyum sağlayacak değişime öncülük etmek olup, gerektiğinde bunun için toplumun duyarlılığını öne çıkarır, gerektiğinde sektörel mücadelenin içinde olur. Bu sektörünün kalkınması, gelişmesi, sektör firmalarının konularında uzmanlaşmaları amacıyla kurulan bu yapılar, reklamcılığın handikaplarını araştırır ve bu yönde belirlenen çözümleri hayata geçirmeye çalışır. Reklamcılığın gelişmesine katkı sağlar. Firmalar arasında veri, tecrübe ve düşünce paylaşımını sağlayarak, bu alanda yapılabilecek yeni, yaratıcı fikirlerin üretimine zemin hazırlarlar. Sektörün sivil toplum kuruluşları, diğer sektörlerdeki vakıf, dernek, federasyonların misyon ve vizyonuna sahiptirler. Tanıtım standartlarını hem belirler hem de geliştirilip uygulanmasını gözetir. Bu alanda kurulan dernekler kendi sektörleri içinde bölümlere ayrılabilir. Örneğin açık hava reklamcıları derneği; sadece açık hava türler içerisinde faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında toplamayı hedefler. Dernek ise tanıtım alanında faaliyet gösteren tüm firmaları kapsar. Yaratıcılar dernekleri, radyo televizyon  yayıncıları  reklam dernekleri de aynı özelliğe sahip farklı alanları kullanırlar. Bu çalışmaları yapan da firmalar da benzer kuruluşlara sahiptir. Reklam dernekleri diğer alanlardaki sivil toplum kuruluşlarının misyonuna sahiptir dediğimize göre bu misyon nedir?. ilk akla gelenler şunlardır: belirledikleri standartların hayata geçmesi için organizasyonlar yapar, bu kapsamda kendi kitlesine  bilgi verir ve fikir paylaşır. Sektörde yaşamını sürdürüren firmaların sorunlarını, gelişimlerini tıkayan nedenleri bulur ve çözüm üreterek firmaların onayına sunar. Bu tip kuruluşlar sektörde güç, söz sahibi olmaya gayret gösterirler. sürekli yeni üye kazanmak için çalışmalar yaparak büyüme eğilimindedirler. Eğitimlerle, karşılıklı saygı çerçevesinde, birikimlerin paylaşılmasını derneğin reklamcılar çerçevesinde saygın bir noktaya taşınamsını sağlamaya çalışırlar. Hemen her bölgede, her ilde her ilçede bu tip reklam derneklerine rastlamak mümkündür. Genel mantık itibariyle sektörün bir bölgede kalkınması,  sektör ajanslarının alanlarında uzmanlaşması , farkındalık veya farklılık yaratması ile mümkün olabilmektedir. Bu durumda alternatif proje üretimi ve bu üretimin pratik yaşamda yerini alması önemli bir noktadır. İşte sözkonusu proje üretimi ve yaşama geçirilmesi olunca bunu gerçekleştiren firmalar olamamakta, genellikle sivil toplum kuruluşların yani dernek, vakıf veya federasyonlara kalmaktadır.

Arşiv

Etiketler