Reklam Ne Demektir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir? Gazete, radyo, tv, dergi, afiş, tabela, bilboard gibi kulvarlar aracılıgıyla, ürün ve hizmetlerin halk kitlelerine tanıtımıdır. Tanıtım, ürün ve hizmetlerin nereden, hangi fiyata, ne şekilde, alınıp nasıl kullanılacagının bilgisini tüketiciye veren bir araçtır. Üreticilerin, firmaların iyi bir pazar bulmasına, sermaye ve üretimini degerlendirmesine olanak ve zemin hazırlar. Tanıtımda amaç piyasada ilgili ürünün veya düşüncenin pazar bulmasıdır. Aslına bakacak olursak bu iş ta ürünün imal edilme süreciyle beraber başlar. Tüm imalat en başından tanıtım özellikleri hesaplanarak üretilir. Ürünün ambalajı, dikkat çekiciliği, kullanışlılığı v.s. Ürünün üretim tesislerinin temiz olması, dayanıklılığı v.s tüm bunlar reklam düşünülerek yapılır. Çünkü ürünün, tüm üretim süreci tamamlandıktan sonra tasarımın inandırıcı, güven verici, benzer ürünler içinde ilgi çekici, merak uyandırıcı olması gerekmektedir. Reklam bilinci ilk olarak ne zaman başladı sorusuna yönelik; örneğin ilk çağlarda ağızdan ağıza yayınlan ürün tanıtımları daha sonra, bununla birlikte tellal, çığırtkanlar kullanılmaya başlandı. En iyi ürünleri seçebilmek ve onların sürekli alımını yapabilmek için o ürünle ilgili ayırdedici işaretler kullanılmaya başlandı (günümüzde logo ve markalaşma süreci). Sonraki süreçte halk pazarları kurulmaya başlandı, ürünler orada sergileniyor ve çığırkanlar aracılığıyla ürünün tanıtımı yapılıyordu. 1450 yılında matbaanın keşfi ise sektöre çığır açtı. Artık el ilanları, afişler boy göstermeye başladı. Bunların hitab ettikleri halk kitlesi gittikçe genişledi. Ajanslar genişlemeye ve çeşitlenmeye başladı. Bu noktada tanıtım türlerini sınıflamak istersek karşımıza neler çıkar bakalım. a) Dilden dile b) göz ve algı yoluyla c) yazı yoluyla d) görsel medya yoluyla Aslında reklam, tek başına tanıtım işinden çok daha fazla bir şeydir. Rekabet etme kulvarlarını da geçen özelliğe sahiptir. Tanıtım aynı zamanda geniş halk kitlelerinde kendiliğinden olmasa bile, farkındalık noktasına vurgu yaparak ihtiyaç yaratan, aynı zamanda ihtiyacı yarattığı hedef kitleye bu ihtiyacı nasıl ve nereden karşılayacağının bilgisini veren kısaca pazar içinde pazar oluşturan  bir sektördür. Satılmasını istediği ürünün, satmak istediği hedef kitlede önce alt yapı hazırlar, ihtiyaçları ve gerekliliği vurgular ve satar. O zaman şöyle dersek sanırım reklamın nedir sorusunun tam tanımını yapmış oluruz. Tanıtım insanların temel gereksinimleri de dahil; ihtiyaçlarını belirleyen, pazar yaratan, marka yaratıp kabul görmesini sağlayan, insanların ilgi ve bakış açılarını değiştiren, trendler yaratıp ilgili ürün ve hizmetleri, yarattıkları alanda, pazar bulmasını ve kabul  görmesini sağlayan itici güçtür..

Arşiv

Etiketler