billboard Arama Sonucu Bloglar

ABD'nin Pennsylvania Eyaleti'nde kadın tecavüzleriyle ilgili hazırlanan billboardlarda: “Arkadaşların çok içerse ne olduğunu gör. O bunu istemiyordu ancak hayır diyemedi” cümleleri yer alıyor.

Kadın tecavüz olaylarında en önemli sebebin alkole bağlandığı billboard için yetkililer: “Ülkede bir yılda 97 bin kişi aşırı alkol alımı nedeniyle tecavüze uğradı” diye açıklama yaparak, billboardların doğruluk payının çok yüksek olduğunu vurguladılar.


Devamı için tıklayınız ...

Adıyaman ilinde, bir firma tarafından kiralanan billboard reklamı, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Billboard'un yanına yaklaşıp inceliyorlar. Ama inceledikleri reklamı veren firmanın tasarımı değil, billboard'ta ticari bir firmaya ait reklamın üzerine, yılbaşında aşk acısı çeken birinin el yazısıyla yapıştırdığı notu inceliyorlar. Billboard'un üzerine yapıştırılan not, meleğime… Başlığını taşıyor, ayrılığın ağır geldiğini yazan şahıs, sevdiğinin yokluğundan kaynaklı yaşadığı acıyı anlatan diğer ifadelerden sonra “beni sensiz bırakmaya hakkın var mı” ifadesiyle de yazısını bitirmiş. Acısını, farklı bir yöntemle billboard'a taşıyan şahısın yazısı, herkesin ilgi odağı oldu. İnsanlar, billboard'la ilgileniyor ve şahsın yazısını gülümseyerek okuyorlar.


Devamı için tıklayınız ...

Bir kömür firması, sattığı ürün özelliğini ve pazarlama stratejisini daha nasıl ifade etsin? Hem firmanın müşterileri ve potansiyel tüketicilerine yönelik bakış açısını anlatıyor, hem sattığı ürünü anlatıyor, hem de tüketicilerin duygularına temas edip aşkı hatırlatıyor. Slogan ürünle ve firmanın bakış açısıyla birebir örtüşerek, insanların sloganı okuduklarında gülümsemelerini sağlıyor. Etkileniyor ve sloganı, firmayı, billboard'u unutmuyorlar. İnsanlar sloganı ve firmayı birbirlerine aktarıyorlar. Billboard'un fotoğraflarını çekip internette yayınlıyor, firmanın ayrıca reklamlarını yapıyorlar. Billboard'un önünden geçip, reklam tasarımına bakmadan, diğer bilgi mesajlarını merakla incelemeden geçmiyorlar. İşte, bir billboard tasarımının bu özellikleri onları etkili kılıyor. Bu tip tasarımlar haber oluyorlar. Halbuki firma, küçük bir alanda, belki de birkaç noktadaki billboardları kiralayıp bu tasarımın uygulanmasını sağlıyor. Firmanın yaptığı tek şey bu. Tasarım maliyeti, billboard kira maliyeti, yapıştırma bedeli ödüyor sadece.


Devamı için tıklayınız ...

Caddelerde yürürken, çoğu zaman etrafımızdaki billboardları fark etmeyiz. Çevrenin renkleri arasına karışır, uyumlu bir bütünlük sağlarlar. Sarısı, yeşili, kırmızısı… çoğu billboard için bu durum geçerlidir. Sanki şehir merkezlerinin görsel güzelliği için dizayn edilmiş gibidirler. Onlar olmadığında, merkezlerde bir çıplaklık, bir eksiklik hissederiz. Onlar mutlaka olmalıdır, çünkü ortamı daha zengin gösteriyordur. İşimiz veya o merkezlere gitme sebebimiz gereği, gözlerimiz saliselik bir zamanda, bir uçtan diğer uça geçerken, arada renk cümbüşü şeklinde kaybolur giderler. Her ne kadar uyum noktasında, çok güzel çalışılmış olsalar bile, billboardların o stratejik noktalarda durma nedenleri, çevrenin daha zengin görünmesi, etrafıyla uyum sağlaması değildir. Tam tersine, bu tip uyum gösterme durumları, onların amaçlarına ters düşüyor. Şehrin merkezi noktalarına geldiğimizde, gözlerimizin onları, çevrenin renk cümbüşünün bir parçası olarak algılaması, billboard tasarımının başarısızlığıdır. Billboard tasarımı, kendini çevre uyumundan sıyırmalı ve kendini göstermelidir. Gözlerimiz billboardların üzerinden kayıp başka bir alana yönelirken bile, tam olarak bakıp anlayamadığımız bir şeyin olduğunu bilincimiz fark etmelidir. Şehir merkezlerindeki billboardların bulunduğu noktalar, insanların yoğun olarak geçtiği, trafiğin yoğun olduğu yerlerdir. Özellikle bazı yerler, birbirlerinden uzakta olan semtlerden gelen insanların temas noktalarıdır. Bu noktalara konulan billboard tasarımlarına daha da fazla sorumluluk düşmektedir. Onlar için tasarlanan billboard reklam, çok daha dikkat çekici olmalı ve çevrenin renkleri arasından sıyrılmalıdır. İnsanların zihinleri, başka şeylerle veya günlük yaşamlarıyla ilgili işlerle, sorunlarıyla dopdolu olduğunda bile, kısa bir göz temasında, orada bir şeylerin olduğu hissini vermelidir. Tasarım, insanın tekrar bakma gereği duymasını, anlamak istemesini sağlamalıdır. Çünkü ister şehir merkezlerinde, ister ücra noktalarda veya şehir il sınırına yerleştirilenlerin, orada bulunma nedeni, tamamen estetik görünüm sağlamaları değildir. Elbette estetiğe önem verilmeli, çirkin bir görüntü, reklamın uygulanma esaslarına uymayacağı gibi reklam verenin de işine yaramayacaktır. Billboard tasarımlarının çevre unsurlarının içine gömülmesi ancak okumak veya görmek isteyince, dikkat edilince görünüyor olması, bence bir dezavantaj oluyor. Tasarım, bütün çevre unsurları arasından sıyrılarak kendini fark ettirmeli, merak uyandırmalıdır. İnsan gözü, saliselik bir zamanda temas ettiğinde, ilginç, çarpıcı bir şeylerin olduğunu fark etmeli ve dönüp bakma gereği duymalıdır. Ancak bu tip bir tasarım billboard reklam mantığıyla uyum sağlayabilir. Bu hem reklam veren firmanın amacına ulaşmasını sağlar, hem de tüketiciye iletmesi gereken mesajları etkili bir şekilde iletir. Bu tip bir tasarım, aynı zamanda tasarımcının yaratıcılığını da öne çıkararak reklamını yapar. Bu, tasarımcılar arasında geliştirilmesi gereken yaratıcılık unsuruyla ilgili rekabeti de doğurur. Birbirinden yaratıcı billboard tasarımlarının ortaya çıkmasını sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Bugün, dünyada pek çok markanın, siyasi partinin billboard reklamlarında, insanların büyük bir bölümüne karşı antipati oluşturacak kampanyaları yürüttüğü bilinmektedir. Kimi siyasi partinin bu tip çalışmaları kendi tarafında olmayanları dışlamakta, kimi markanınkiler de bir kısım tüketiciyi devre dışı bırakmaktadır. Aslında bu tip billboard reklamları yanlıştır. Çünkü ister markalar olsun, ister siyasi partiler olsun belirli bir amaç için ilerlemektedirler. Temelde markalar daha çok tüketiciye sahip olmak, var olan tüketicilerin bağlılıklarını sağlamlaştırmak ve bu sayede daha büyük bir Pazar payına sahip olmak istemektedirler. Siyasi partiler ise, kendi kitlesinin bağlılığını sağlamlaştırmak ve mümkünse diğer gruplardan, kendi tarafına insan çekmek istemektedirler. Aslında her iki alandaki kurum ve kuruluşlar benzer amaçlar taşımaktadır. Aslında her iki taraf ta bütün insanlar tarafından kabul edilmek, benimsenmek, anlaşılmak ve büyümek istemektedir. Fakat bazen, yapılan kampanyaların amacını unuttuğu görülmektedir. Çünkü bazı tanıtımlar, eski müdavimlerinin bağlılığını sağlamlaştırırken, geri kalan kitlelerin uzaklaşmasını hatta tepki duymasına neden olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Billboard reklamları, günümüzde firmaların en çok kullandığı açık hava tanıtım araçlarından biridir. billboardlar genellikle, kurumsal, imaj, daha kısa bir ifadeyle, firmaların, uzun vadede tüketicilerin zihinlerine yerleştirmek istediği unsurlara hizmet etmemektedir. Billboard reklamları genellikle, firmaların kısa vadede gerçekleştirmek istediği amaçlarına yönelik tanıtımları içermektedir. Bunlar genellikle, kampanya duyuruları, indirim duyuruları, firmaların tüketicilerine sunduğu özel fırsat ve avantajları duyuranlar olmakla birlikte, satışın hemen yapılmasına dair tasarımlar da olabilmektedir. Bilindiği gibi, hemen satışın yapılmasını amaçlayan tasarımların izlediği yollar, diğerlerinden farklı olmaktadır. Bu tip tanıtımlar genellikle, daha net cümleler kullanmaktadır. Yani, dolaylı yollardan tüketicileri yönlendirmeye çalışmaktan ziyade doğrudan yönlendirmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin, ürün ve hizmet özelliklerini karşılaştırmalarını, üstünlüklerini görmelerini, zaman geçirmeden/hemen satın alma eylemini gerçekleştirmelerini istemektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

Bilindiği gibi billboard tanıtım mecrası, firmaların en sık ve yaygın olarak kullandıkları mecraların başında gelmektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, hangisini kullanırlarsa kullansınlar, bu mecralarla birlikte veya tek başına ama mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Kimi firma, kampanyasını başlı başına billboard reklamları üzerinden oluşturmakta kimisi de bu alanı diğerleriyle birlikte destekleyici olarak kullanmaktadır. Gene bilindiği gibi, bu tip kampanyaların uzmanlaşmış ajanslar tarafından yapılması halinde, seçilen ajans, kampanyayı planlamaya başlamadan önce, için toplum analizleri yapmaktadır. Tanıtım analizlerinin yapılma nedeni, firmanın, hem geçmiş tanıtım ve Pazar deneyimlerini araştırmak hem de hedef tüketici gruplarının firma hakkındaki düşüncelerini, davranışlarını öğrenmek ve buna göre bir yol izlemek olmaktadır. Sektörde uzmanlaşmış, gerekli bütün kadroları bünyesinde tutan bir ajansın seçilmesi halinde, ajanslar, işin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmaksızın, bu tip toplum analizlerini yapmaktadırlar. Bu tek bir tane billboard tasarımı bile olsa.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar,tanıtma karar verirlerken, birbirinden çok farklı amaçlarla yola çıkabilmektedirler. Bunlar genellikle, sektörün bütün mecraları için geçerli olmaktadır. Fimaların, bu etkinliklerden beklentileri genel anlamda; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın olanların eylemi gerçekleştirmelerini sağlaması, hemen satın almalarını sağlaması, satın alma davranışını hatırlatması, özel durumlarla ilişki kurdurarak satın aldırması v.s. olmaktadır. bunların dışında firmaların, bütün mecralardan beklentileri, farklı amaçlar doğrultusunda değişiklik göstererek, markanın veya ürünün varlığını tüketicilere duyurması, marka imajı, markaya karşı olumlu yaklaşımların oluşmasını sağlaması, rekabet etmesi, firmaya karşı oluşmuş yanlış imajların veya sorunların düzeltilmesi, firmayla ilgili işaret, ibare, logo gibi unsurların hemen tanınmasını sağlaması olmaktadır. Buna benzer ayırımlarla birlikte, firmalarınbeklentileri daha oldukça fazladır. Fakat söz konusu billboard reklamları olunca, firmalarınbeklentileri bu noktada sınırlanmaktadır. Çünkü bu araçların, tüketiciye ulaşabildiği süre tam olarak bilinememektedir. Ayrıca, billboard reklamları görsel ve algısal olarak verilebilmektedir. Yani pek çok etki unsurundan yoksun olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Tasarım, kelime yapısı itibariyle zaten, belirli bir plan, proje doğrultusunda bir konuyu kurgulamak anlamında kullanılmaktadır. Billboardlar ise, günümüzde firmaların en çok tercih ettiği tanıtımmecralarından biri olarak kullanılmaktadır. Hem şehir merkezlerinde hem de il sınırlarında, birbirinden farklı ebatlarda kullanılmaktadır. Şehir merkezinde kullanılan billboardlar, şehir merkezinin estetik görüntüsünü bozmayacakları standartlara kavuşturularak kullanılmaktadır. Örneğin; ebatları ve nerelere konulabileceği belirlenmişlerdir. Billboard araçları, baskılı tasarım türünü içermektedir. Bu alanlara uygun olarak yapılan tasarım, dış koşullara dayanıklı malzemeler üzerine basılmakta ve uygulanmaktadır. Çünkü billboard araçlarının hepsi, dış koşullara dayanıklı araçlardan oluşmamaktadır. Kimi billboardlarda reklam tasarımları, dış koşulların etkisiyle yırtılmakta veya renkleri solmaktadır. Bazılarının ise, dış koşullara dayanıklı araç tasarımı bulunmaktadır. Bunlarda genellikle arka ve ön tarafı camlı olmakta ve tasarımı dış koşullardan korumaktadır. Billboardlarda reklama ilişkin tasarım, firmalar tarafından istenilmekte ve bunlar ajanslar tarafından tasarlanmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Billboardlarda tasarım çok dikkat çekmektedir. Firmalar, hangi mecrayı kullanırlarsa kullansınlar, kampanyalarında mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Bu hem uygulanan diğer mecraları destekleyici nitelikte olmakta hem de diğer mecralarda uygulanan tanıtımın unutulmamasını sağlayan pekiştireç olmaktadır. Firmalar, tanıtım filmleri bile tasarlamış olsalar,filmlerin en etkileyici karesini billboardlara uygulamaktadır. Açık havada kullanılan billboard'lar, belki de tanıtım filmlerinden daha etkili olabilmektedir. Çünkü billboard reklamları, tüketicilerle doğrudan ve etkili bir şekilde iletişim kurmaktadır. Yapısı gereği billboardun tasarımları, tek bir görüntüden oluşturulmakta ve firmaların en etkili tek bir sloganını kullanmaktadır. Billboardların sade tasarımları, çarpıcı görüntüleri, insanları etkilemekte ve çalışmanın bilinmesini sağlamaktadır. Ajanslar bazen, tasarlanan filmin bölümlerini bile, en etkileyici veya en çok tutulan karelerini teker teker billboard tanıtımına  çevirmekte ve şehrin farklı yerlerinde olan billboardlara uygulanmasını sağlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...