Bugün, dünyada pek çok markanın, siyasi partinin billboard reklamlarında, insanların büyük bir bölümüne karşı antipati oluşturacak kampanyaları yürüttüğü bilinmektedir. Kimi siyasi partinin bu tip çalışmaları kendi tarafında olmayanları dışlamakta, kimi markanınkiler de bir kısım tüketiciyi devre dışı bırakmaktadır. Aslında bu tip billboard reklamları yanlıştır. Çünkü ister markalar olsun, ister siyasi partiler olsun belirli bir amaç için ilerlemektedirler. Temelde markalar daha çok tüketiciye sahip olmak, var olan tüketicilerin bağlılıklarını sağlamlaştırmak ve bu sayede daha büyük bir Pazar payına sahip olmak istemektedirler. Siyasi partiler ise, kendi kitlesinin bağlılığını sağlamlaştırmak ve mümkünse diğer gruplardan, kendi tarafına insan çekmek istemektedirler. Aslında her iki alandaki kurum ve kuruluşlar benzer amaçlar taşımaktadır. Aslında her iki taraf ta bütün insanlar tarafından kabul edilmek, benimsenmek, anlaşılmak ve büyümek istemektedir. Fakat bazen, yapılan kampanyaların amacını unuttuğu görülmektedir. Çünkü bazı tanıtımlar, eski müdavimlerinin bağlılığını sağlamlaştırırken, geri kalan kitlelerin uzaklaşmasını hatta tepki duymasına neden olmaktadır.

Aslında billboard reklamlarının her tarafa olumlu mesajlar vermesi gerekmektedir. Kuruluşları amaçlarına ulaştıracak yol da böyle bir anlayıştan geçmektedir. Hem devam sağlayan kendi kitlesinin memnuniyetini sağlamaya ve arttırmaya çalışırken hem de diğer markaları kullanan tüketicileri veya diğer tarafta bulunan insanları sağlam ve güvenilir olduğuna ikna etmelidir. Bu mecranın tanıtımları herkese, her kesime hitap etmelidir. Billboard Reklamının taraf tutması, hem bu işin temel mantığına hem de işi talep eden kurum, kuruluş, kişilerin olabilecek tüm amaçlarına ters düşer. Çünkü işin temel mantığında, kabul görme ve beğenilme vardır. Bunların sonucunda da insanların, tanıtım yapılanı istemesini, yaşamına sokmasını, onu benimsemesini sağlayacak davranışları göstermelerini ister. Hiçbir kampanya, kitleler arasından bir bölüme hitap etmez. Hepsini ister. Hal böyleyken firmaların, kendi amaçlarını ve hazırlanan görüntüleri, özellikle mesajları dikkatlice incelemesi gerekmektedir.

Taraflı tanıtım her ne amaçla olursa olsun,firmayıbulunduğu yerin ve koşulların dışına taşımayacaktır. Firma zaten belirli bir kitleye sahiptir. Onu benimseyen, yaşamlarında onu kullanan kitle mevcuttur. Eğer daha geniş, büyük bir hedef veya amaç bulunmuyorsa, bu işi yapmanın da mantığı bulunmamaktadır. Tabi burada şu soru gündeme gelmektedir. Bilindiği gibi bazı tanıtımlar, savunma amaçlı, çevre duyarlılığının varlığına dair, sosyal sorumluluk sahibi olunduğuna dair v.b. amaçlarla yapılmaktadır. Yani firmayla ilgili, herhangi bir olumsuz durum ortaya çıktığında, firmanın kitlelerine açıklama yaptığı alanlardır bunlar. Firmaların, taraflı tanıtım yaptıkları türlerdir. Kısaca taraflı billboard reklamları, firmanın, kurumun, kuruluşun, kişinin diğer kitleleri kendinden daha fazla uzaklaştırmasına neden olmaktadır. Yani zarar vermektedir.

Arşiv

Etiketler