Firmalar,tanıtma karar verirlerken, birbirinden çok farklı amaçlarla yola çıkabilmektedirler. Bunlar genellikle, sektörün bütün mecraları için geçerli olmaktadır. Fimaların, bu etkinliklerden beklentileri genel anlamda; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın olanların eylemi gerçekleştirmelerini sağlaması, hemen satın almalarını sağlaması, satın alma davranışını hatırlatması, özel durumlarla ilişki kurdurarak satın aldırması v.s. olmaktadır. bunların dışında firmaların, bütün mecralardan beklentileri, farklı amaçlar doğrultusunda değişiklik göstererek, markanın veya ürünün varlığını tüketicilere duyurması, marka imajı, markaya karşı olumlu yaklaşımların oluşmasını sağlaması, rekabet etmesi, firmaya karşı oluşmuş yanlış imajların veya sorunların düzeltilmesi, firmayla ilgili işaret, ibare, logo gibi unsurların hemen tanınmasını sağlaması olmaktadır. Buna benzer ayırımlarla birlikte, firmalarınbeklentileri daha oldukça fazladır. Fakat söz konusu billboard reklamları olunca, firmalarınbeklentileri bu noktada sınırlanmaktadır. Çünkü bu araçların, tüketiciye ulaşabildiği süre tam olarak bilinememektedir. Ayrıca, billboard reklamları görsel ve algısal olarak verilebilmektedir. Yani pek çok etki unsurundan yoksun olmaktadır.

Billboardların tüketicilere ulaşabildiği süre, birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. Şu durumda, firmaların, billboard reklamlarından, yukarıda bahsettiğimiz, satışın hemen gerçekleştirilmesi, karar aşamasında olanların hemen eyleme geçirilmesi veya buna benzer, anlık, kısa sürede tüketicilerin yapması istenilen davranışlar olmakla birlikte bu araçlardan beklentileri, genellikle uzun süre içerisinde elde etmek istedikleri kazanımlar olmaktadır. Örneğin, bunlardan biri markalaşma yolunda istenilenler olabilir. Yani, tüketicinin firma ile ilgili logo, isim, işaret, ibareleri görünce tanıması, uzun sürede satın alma eylemini gerçekleştirmesi, firmaya veya firmanın markalarına güven, saygı duymasıyla daha sonra fayda elde etmek istemesi, kurumsal imajla ilgili, kamuoyunda olumlu düşünceleri oluşturmasını sağlaması olabilmektedir.

Bunlarla birlikte, billboard reklamlarından rekabetle ilgili beklentileri de olabilmektedir. Ayrıca firmayla ilgili sorunların düzeltilmesi noktasında düzeltici tanıtım vererek, tasarımın bu sorunu çözmesini bekleyebilmektedir. Kısaca firmaların beklentileri, firma, ürün veya hizmet, markalarıyla ilgili, uzun sürede olmasını amaçladıkları, tüketici davranışları olabilmektedir. Bu aslında, hemen veya kısa sürede olmasını istedikleri amaçlarından çok daha önemlidir. Çünkü firmaların, uzun sürede yapmak istedikleri tüm amaçları, firmanın ileriye yönelik, garantili Pazar payı olmaktadır. İleriye yönelik tanıtım yatırımları ise, daha sağlıklıdır. Firmalar, billboard reklamlarıyla kurumsal imajlarını olması gerektiği gibi oluşturabilir, tüketicilerin firmayı tanımasını, anlamasını, ona güven duymasını sağlayarak daha sonra, tüketicinin davranış veya eylemlerinden fayda sağlayabilir.

Arşiv

Etiketler