Bilindiği gibi billboard tanıtım mecrası, firmaların en sık ve yaygın olarak kullandıkları mecraların başında gelmektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, hangisini kullanırlarsa kullansınlar, bu mecralarla birlikte veya tek başına ama mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Kimi firma, kampanyasını başlı başına billboard reklamları üzerinden oluşturmakta kimisi de bu alanı diğerleriyle birlikte destekleyici olarak kullanmaktadır. Gene bilindiği gibi, bu tip kampanyaların uzmanlaşmış ajanslar tarafından yapılması halinde, seçilen ajans, kampanyayı planlamaya başlamadan önce, için toplum analizleri yapmaktadır. Tanıtım analizlerinin yapılma nedeni, firmanın, hem geçmiş tanıtım ve Pazar deneyimlerini araştırmak hem de hedef tüketici gruplarının firma hakkındaki düşüncelerini, davranışlarını öğrenmek ve buna göre bir yol izlemek olmaktadır. Sektörde uzmanlaşmış, gerekli bütün kadroları bünyesinde tutan bir ajansın seçilmesi halinde, ajanslar, işin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmaksızın, bu tip toplum analizlerini yapmaktadırlar. Bu tek bir tane billboard tasarımı bile olsa.


Fakat günümüzde ancak televizyon filmi için, açık hava araçlarının birçoğu için, bazen de diğer mecralar için, ancak kampanyanın geniş ölçekli olması halinde, toplum analizlerine gidilmektedir. Aslında bu çok yanlış sonuçlara ulaşmaktadır. Daha doğrusu tanıtımın etkisiz veya başarısız olmasına neden olmaktadır. Bazı ajanslar, tek veya birkaç yerde bulunan billboardlar reklamları istemeleri halinde, hiçbir araştırma yapmamaktadırlar. Elde olan malzemeleri veya fikirleri kullanarak halletmektedirler. Oysa tek bir yerde bulunan, yaratıcı bir tasarım, bir televizyon filminden daha çok ses getirebilmekte ve o derece etkili olabilmektedir. Tek veya birkaç tane billboard aracına uygulanacak olan tasarım, bu şekilde rastgele ve çoğu zaman kötü tasarlanmaktadır. Billboard reklamlarının küçük çaplı olması, onun önemsenmemesini beraberinde getirmektedir. Aslında bu durum, tasarlayan ajansı için, olumsuz nitelik taşımaktadır.


Tanıtım araştırmalarının diğer adıyla analizlerin büyük küçük hesabı yapılmaksızın, her tasarım için yapılması onun  hem başarılı olmasını sağlamakta hem de yaratıcı olabilmesinin yollarını açmaktadır. Çünkü hem firma özelliklerinde hem de tüketici özelliklerinde kullanılabilecek onlarca veri elde edilmektedir. Ajansların veya firmaların küçük çaplı tanıtım için, araştırma yapmaması, genellikle, araştırmaların maliyetiyle ilgili olmaktadır. Fakat araştırmaların sonuçları, tasarlanacak olan küçük tanıtımda kullanılmasa dahi, firmanın pek çok yönden önünü görmesini sağlaması da bir yana, daha sonraki  kampanyalar için kullanılabilecek verileri ellerine vermektedir.