Haber Kategorisindeki Bloglar

2010 YILININ EN İYİ 20 GLOBAL MARKASI:

Interbrand'ın bu yılki En İyi 20 Küresel Marka sıralamasında en hızlı yükselen marka olarak tescil edilen Google, marka olarak gücüne güç katmaya devam ediyor.

İlk üç sıradaki markalar değişmeden kaldılar: Sırasıyla Coca-Cola, IBM ve Microsoft.General Electrics bir basamak gerileyerek 5. McDonald's 6. oldu.

Interbrand En İyi Markalar sıralaması, markaların organizasyonları nasıl etkilediği ve nasıl fayda sağladığının analizine dayanılarak yapılmaktadır.Analizde markanın değerine katkıda bulunan üç temel kıstas ele alınmaktadır; bir markalı bir ürünün mali performansı, malın alınmasında markanın rolü ve markanın firmanın kazancını devam ettirmedeki gücüdür.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam sektöründe faaliyet gösteren, ülkemizde ve dünyada, sektörün birbirinden farklı alanlarında tasarım yapan, tanıtım aracı üreten, malzeme satan, baskı yapan türlü çeşitte reklamcılık ajansları bulunmaktadır. Her ne kadar hepsinin ismi bu şekilde geçse de, hepsi tasarım yapmamaktadır. Hepsi, bir firmanın bu alandaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildir. Ama bu tip ajanslardan bazıları, bir firmanın tanıtım kampanyasını, en ufak ayrıntısından en geniş çaplı çalışmasına kadar yapabilecek şekilde kadrolaşmış, profesyonel düzeyde iş çıkarmaktadır. İşte bunlar, sektörün tam hizmet reklamcılık ajansları olmaktadır. Televizyonlarda, radyolarda, sinemalarda, basılı yayınlarda, açık hava tanıtım alanlarında gördüğümüz, tasarımların hepsi bu tip ajansların elinden çıkmaktadır. Bu tip ajanslarda bulunan kadrolar, gerekli araştırmaların yapılmasından, tasarım aşamasından, en etkili medyanın seçilmesine kadar, bütün süreçlerde etkili ve yaratıcı işler üretebilmektedir. Tam hizmet reklamcılık ajansları, firmaların kuruluşlarından amaçlarına ulaşana kadar ki bütün Pazar çalışmalarında, onlara öncülük etmekte ve Pazar paylarının artmasını sağlamaktadır. Türkiye’de ve dünyada, bu anlamda isim yapmış, yaratıcı tanıtım çalışmaları yapan sınırlı sayıda reklamcılık ajansları bulunmaktadır. Bugün ülkemizde bilinen, yaratıcı tasarım anlamında öne çıkmış belki seksen belki de yüz tane, tam hizmet ajansı bulunmaktadır. Bunlar, firmaların üreteceği ürün veya hizmetlerle ilişkin Pazar araştırmalarını, firmanın edinmesi gereken misyon ve vizyonunu, kurumsal kimlik çalışmalarını, hedef tüketici kitlesiyle ilgili özellikleri, ürün veya hizmetlerinin olması gereken ambalaj tasarımlarını baştan sona kadar yapabilmektedir. Çünkü bu tip ajansların bünyesinde, grafik tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, 3D modelleme uzmanları, metin yazarları, sanat yönetmenleri, yönetmenler, piyasa araştırma ekipleri, müşteri temsilcileri, halkla ilişkiler birimleri, medya planlama uzmanları, stratejistler bulunmaktadır. Tasarım, planlama, baskı, araştırma, modelleme işlerinin hepsi tek bir ajanstan çıkabilmektedir. Firmaların, reklamcılık ajanslarından biriyle, bu anlamda çalışmaya karar vermesi, bu tip işlerini onlara vermesi, genellikle, firmanın kendi bünyesinde karar alması ve piyasaya duyurmasıyla olmaktadır. Ajanslar, bu tip duyurulara cevap olarak, geçmiş işlerini, örnek olabilecek tasarımlarını göndererek başvurmaktadır. Aynı zamanda, başvurularında, bünyelerinde çalışan kadrolar ile bunların sahip oldukları uzmanlık, deneyimlerini aktarmakta ve örnek çalışmalarını da eklemektedir. Firmaların tanıtım ajansı seçme işlemine “Konkur Süreci” denilmektedir. Bu sürece katılan ajanslar, birbiriyle rekabet etmekte ve firmanın kendilerini seçmesi için yoğun bir çalışma yapmaktadır. Seçilen ajans, firmadan, isteklerini, amaçlarını, çalışmalarını, geçmiş deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatan Biref yani sunum alarak işe başlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Cumhuriyet Gazetesi'nin bundan sonra spor sitesi olacak. cumhuriyetspor.com.tr olarak açılacak olan web sitesinin duyurusunu yapan gazete, sporda yeni bir sayfa açacağını da ifade etmektedir. Gazetenin içerisinde bulunan yazılardan çok farklı olacağını, yeni bir anlayışı getireceğini, bu anlamda diğer gazetelerin yapmadığı bir ilki gerçekleştireceğini belirtmektedir. Toplumun geniş bir kitlesine sporla ilgili bütün alanlarda haberler, röportajlar, demeçlerin yer alacağını tahminlerin yapılacağını ayrıca birçok bilginin de sitede yayınlanacağını belirtmektedirler.

Sitenin portal niteliğinde olup Cumhuriyet Gazetesinin spor müdürü Arif Kızılay yayın yönetmenliğini yaparak gazetenin gelenek haline getirdiği unsurları spor kültürüyle harmanlayacağı da belirtilenler arasında.  


Devamı için tıklayınız ...

Açık hava reklamcılığı, televizyon reklamlarından sonra, firmalar tarafından en çok tercih edilen ortamlardır. Tüketicilere en kısa yoldan, hızlı bir şekilde ulaşabilen açık hava reklam ortamları, tüketicileri de en çok etkileyen mecralar arasında yerini korumaktadır. Tüketiciler günün her saatinde, dışarıda bulundukları süreler boyunca, bu ortamlarla karşı karşıya gelmektedirler. Bu ortamların en önemli özelliklerinden biri, reklamın düşüncesidir. Burada kullanılabilecek düşünce, yaratıcı, dikkat çekici, hatırlanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Reklam tasarımı, tüketicilerde düzey, sınıf, zümre ayrımı yapmadan hemen herkesin anlayabileceği türde tasarlanması gerekmektedir. Çünkü açık havadaki tüketici bu tip ortamlara uzun süreler boyunca maruz kalmamaktadır. Tüketicinin bu mecralardan kaçma şansı bulunmazken, onları gördüğü süreler, çok kısıtlı olabilmektedir. Yani yürürken, önlerinden geçtiği süreler, beklerken ki süre, zihni başka şeylerle meşgul olduğu zamanlarda, orada bulunduğu süreler boyunca görebilmektedir sadece. Bu yüzden, bu mecralardaki reklam düşüncesinin yukarıda sayılan özelliklerde kullanılması önemlidir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam yazarları ne kadar çok yaratıcı olurlarsa olsunlar, iyi bir sanat yönetmenine ihtiyaçları vardır. Bu iki reklam uzmanı, birbirini tamamlayan, birbirlerinin eksiklerini kapatan çalışmalar yaparlar. Bir reklam yazarıysanız, fikrinizin mükemmel görünmesini sağlayacak olan kişi o dur. Bunun olamadığı zamanlarda yani, böylesi birini bulmak veya onunla çalışmak mümkün değilse, gene de çok iyi fikirler üretebilirsiniz. Reklam verenler genellikle işin, fikrin kalitesine bakacaklardır. Ayrıca iyi bir sanat yönetmeniyle çalışma şansı yoksa, en son yapılacak şey, fikrin kurşun kalemle veya elle yazılıp verilmesidir. Bunun yerine bir matbaada geçirilecek birkaç saat, fikrin daha iyi görünmesini daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Fakat iyi bir sanat yönetmeni ile çalışma şansı bulunmaktaysa, bu kişinin enerjik, girişken olma özelliklerinin aranması önemlidir. Çünkü reklam fikri yazılırken, ortamda bulunabilecek bütün ateş güçlerine ihtiyaç olacaktır. Her şeye ihtiyaç vardır. Yaratıcı, enerjik, girişken bir sanat yönetmeni, reklam fikri üzerinde çalışarak pek çok unsur üzerinde düşünecek ve onu mükemmelleştirecektir. Ayrıca, böyle biriyle çalışma koşulları da keyif vereceği için, başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.


Devamı için tıklayınız ...

Belirli bir zümrenin tepkisini çeken reklamlar, genellikle, onlara karşı duran, onların amaçlarına ulaşmalarında sorun yaratan içeriklere sahip olanlardır. Kimilerinde ise, toplumun herhangi bir yapısına zarar veren içerikleri kullananlar olmaktadır. Markalar, ürün ve hizmetleriyle ilgili tüketicileri etkilemek, onların, ürün ve hizmetlerini tercih etmelerini sağlamak için reklam yapmaktadırlar. Bazı markaların ürün ve hizmetlerinin özelliklerinde, çok kullanıldığında veya uzun zaman boyunca tüketildiğinde, insan sağlığına zarar veren unsurlar bulunmaktadır. Markalar, tanıtımlarında bunlardan bahsetmemektedir. Çünkü bunlardan bahsedilmesi, tüketicilerin bu tip ürün ve hizmetlere karşı tedbirli olmalarına veya onları satın almama davranışını göstermelerine neden olmaktadır. Bu tip bir örnek, fast food yemek üreten firmaların reklamlarında bulunmaktadır. Bunlara karşı, tüketicileri uyarmak isteyen bazı kurum veya kuruluşlar, organizasyonlar, karşıt tanıtımlarla kendilerini göstermektedir. Yapılan tanıtımların içerikleri direkt markayı hedef almaktaysa kızgınlık yaratmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Amerika'nın Tıptan Sorumlu Doktorlar Komitesinin yaptırdığı reklam tepki topladı. Doktorlar komitesi, insanları vejetaryen olması için teşvik etmesiyle biliniyor. Reklamda McDonalds'ın sloganını kullanması, bir anda reklamın ses getirmesini sağlarken, ilk akla gelen markanın sloganını kullanmış olması kızgınlık yarattı.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde fokus grup testleri, birçok tanıtım ajansı tarafından kullanılan reklam araştırma tekniklerinden biridir. Fokus grup çalışması; araştırmacılar tarafından belirlenmiş bir semtin, caddenin, alışveriş merkezinin önünde, insanları durdurarak, küçük bir para veya bedel karşılığında, belirlenmiş bir adrese gelmelerini ve çalışmaya destek olmalarını istemeleriyle başlamaktadır. Belirlenmiş saat ve merkeze, daha sonra gelen insanlara, tanıtım ajanslarının hazırlamış olduğu, kampanya gösterilerek, bunun üzerine yorum yapmaları istenmektedir. Çalışmaya katılan insanlar, o adrese veya oraya çağrılmış ve bunun için ücret ödendiğini öğrendiklerinde, birden bire uzman kesilmektedirler. Hangi unsurun neden kullanıldığını, nasıl kullanıldığını bilmeden, çoğu zaman çalışmaları yok ederler. Bu tip reklam araştırması kesinlikle bilimsel değildir. Çünkü bilimsel olabilmesi için, oraya gelen insanların, herhangi bir etki altında olmamaları gerekmektedir. Ama fokus gruplar, çoğunlukla bir şeylerin etkisi altında olmaktadırlar. Girdikleri odanın, onlara ödenen ücretin, onlara sorular sorulmasının etkisi altında veya fikirlerinin önemli, belirleyici olduğunu düşünmeleri her şeyi değiştirmektedir. Fokus grup testlerinden çıkan reklamlar, ajansların işlerini mahvederken, reklamcılara da bir katkı sağlamamaktadır. Verilen cevaplar doğal olmamakta ve yanlış olmaktadır. Günümüzde, çoğu tanıtım ajansı, analizlere dayanarak kampanyaları tasarlamaktadır. Fokus grup kullanan beş ayrı ajansa, işi verdiğinizde, her biri farklı bir fikirle yola çıksa bile, fokus grup testlerinin verdikleri bilgiler doğrultusunda, beş ayrı ajans, kendi fikrinin doğru olduğunu, o fikrin kullanılması gerektiğini ispat edebilir hale gelmektedir. Hâlbuki bilimsel analiz verileri, etki altında olmadan yapılan, doğal süreçlerden elde edilen verilerdir. Bir yerlerden toplanmış insanların, kapalı bir mekâna kapatılması sonucu elde edilen veriler, doğal değildir. Bunun yerine, herhangi bir lokantaya, bara, giyim mağazasına, beyaz eşya mağazasına gidip, oradaki tüketicilerin dinlenmesi, onların gözlenmesi, onlara çeşitli sorular sorulması, harika sonuçlar vermektedir. Çünkü orada, tüketicinin duygu ve düşüncelerini değiştirecek, herhangi bir şey sunulmamaktadır. Onun, istenilen cevapları vermesi için herhangi bir motivasyon aracı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla tüketicinin cevapları, gerçekten hissettiği, satın almak ve kullanmak istediği ürün ve hizmet hakkında olabilmektedir. Hele ki gözlem yoluyla elde edilen verilerin doğruluğu tartışılmazdır. Çünkü tüketici, bu noktada gözlendiğinden habersiz, normal bir durumda seçimlerini veya tercihlerini kullanmaktadır. İyi bir kampanyanın, bu tip bir analiz yöntemini kullanılarak elde ettiği veriler üzerinden kurgularsa başarı getirmektedir. Fakat ne olursa olsun, doğru olan, fikrin ajans koridorlarında bulunması ve burada işlenmesidir. Çünkü kimi analiz verileri, reklamcıların tanıtımı üretip, bitirmiş olduğu zamanlarda, önlerine geldiğinde onların doğru yolda olduğunu göstermektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Adalet Bakanlığı, Milliyet Gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu'nun HSYK ile ilgili yazısına cevap gönderdi. Güneri Civaoğlu, yazdığı yazıda konuyla ilgili eleştirilerini yazmış ve devamında Adalet Bakanlığının cevap vermesi halinde, ilgili cevabı seve seve yayınlayacağını söyleyerek devam etmişti. Milliyet Gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu, köşesinde Adalet Bakanlığının gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bunu örnek almaları dileğinde bulundu. Yazar, Adalet bakanlığının gönderdiği açıklamasını da köşesinde yayınladı.  


Devamı için tıklayınız ...

Televizyonlarda reklamların senaryoları, son zamanlarda beklenmedik bir sonla bitirilmektedir. Aslına bakılırsa, etki açısında düşünülen bu tip bir işleyiş, izleyicilerin ilk kez gördüklerinde etkili olmaktadır. Fakat bu durum, ikinci veya tanıtım filminin tekrarlarında aynı etkiyi sağlamamakta hatta zevk alınmadan izlenmesine neden olmaktadır. Her ne kadar reklamcılar, televizyon mecrasına metni yazarken, medyanın avantajlarından yararlanmayı düşünüyor olsalar da önemli olan nokta, çekilen filmin tekrar tekrar izlenebilir olmasını sağlamanın yolunu bulmaktır. İzleyici televizyonlarda reklamların her karesinde farklı bir şey bulmalıdır. Bulduğu her şeyi gördüğünde, zevk almalıdır. Bu tip filmlerin etkisi, uzun soluklu olarak düşünüldüğünde, daha etkili olmakta ve daha derine işlemektedir. Tüketicilerin algılarına daha iyi yerleşmektedir. Diğer türde, yani senaryonun konusunun doğru etkileri oluşturacak şekilde işlenmesiyle örülen, son nokta da beklenmedik bir şekilde sonlandırılan filmler, ilk etapta, tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Fakat bu noktada, tüketici işlenen döngüyü öğrenmiş olduğu için, bir daha izleme gereği duymamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...