Açık hava reklamcılığı, televizyon reklamlarından sonra, firmalar tarafından en çok tercih edilen ortamlardır. Tüketicilere en kısa yoldan, hızlı bir şekilde ulaşabilen açık hava reklam ortamları, tüketicileri de en çok etkileyen mecralar arasında yerini korumaktadır. Tüketiciler günün her saatinde, dışarıda bulundukları süreler boyunca, bu ortamlarla karşı karşıya gelmektedirler. Bu ortamların en önemli özelliklerinden biri, reklamın düşüncesidir. Burada kullanılabilecek düşünce, yaratıcı, dikkat çekici, hatırlanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Reklam tasarımı, tüketicilerde düzey, sınıf, zümre ayrımı yapmadan hemen herkesin anlayabileceği türde tasarlanması gerekmektedir. Çünkü açık havadaki tüketici bu tip ortamlara uzun süreler boyunca maruz kalmamaktadır. Tüketicinin bu mecralardan kaçma şansı bulunmazken, onları gördüğü süreler, çok kısıtlı olabilmektedir. Yani yürürken, önlerinden geçtiği süreler, beklerken ki süre, zihni başka şeylerle meşgul olduğu zamanlarda, orada bulunduğu süreler boyunca görebilmektedir sadece. Bu yüzden, bu mecralardaki reklam düşüncesinin yukarıda sayılan özelliklerde kullanılması önemlidir.


Açık havada kullanılan reklam araçlarının büyüklüğü de, ikinci önemli özellikleri arasında durmaktadır. Dışarıda vakit geçirmekte olan tüketici, boş bir zihin veya yoğun bir dikkatle çevrede gezinmemektedir. Zihni dolu olarak, günlük işlerini veya sosyal faaliyetlerini yapmakta ve zihni de bunlarla dolu bulunmaktadır. Şu durumda, kullanılan açık hava reklamının onun dikkatini çekecek büyüklükte olması gerekmektedir. Zihni ne kadar dolu olursa olsun, ebatların büyük olması, istese de istemese de dikkatini çekecektir. Büyük ebatta kullanılan açık hava reklam aracı, tüketicinin bakışları üzerine egemen olacaktır. Onu etkisi altına alacak ve tüketici, ona bakmaktan kendini alamayacaktır. Bir diğer önemli olan özellik ise, hep sözünü ettiğimiz gibi, açık hava mecralarına yönelik yapılan tasarımlarda metnin kısa ve öz olmasıdır. Yani tüketici ona bir bakış attığında, bütün bir cümleyi okuyabilmeli ve anlayabilmelidir. Sözcük öbeklerinin kullanılması halinde bile, bunların kısa olması çok önemlidir. Yoksa tüketici, onu tam olarak okumadan geçebilecektir.


Diğer bir nokta ise tasarımın önemidir. Görsel öğeler mutlaka kullanılmalıdır. Görsellik daha çok dikkat çekmekte ve etki altına almaktadır. Özellikle fotoğraflar, bu anlamda çok etkilidir. Tasarımcının açık hava reklamlarına yazacağı yazıları, süslü ve büyük harf kullanması okunurluğu düşürecektir. Bu yüzden, sade yazı tiplerinin bu mecralarda kullanılması önemlidir. Bunların dışında, bu mecralarda kullanılacak renklerin seçimi de çok önemlidir. Açık renkler, soluk renkler dış koşulların renkleri tarafından bastırılacağından, daha da soluk görüneceği için baskın ve çarpıcı renklerin kullanılmasında yarar vardır. Bu durum, hem yazılar için hem de zeminler için geçerlidir. Zemin renkleri, ilk önce dikkat çeken unsurlar arasındadır.