Reklam sektöründe faaliyet gösteren, ülkemizde ve dünyada, sektörün birbirinden farklı alanlarında tasarım yapan, tanıtım aracı üreten, malzeme satan, baskı yapan türlü çeşitte reklamcılık ajansları bulunmaktadır. Her ne kadar hepsinin ismi bu şekilde geçse de, hepsi tasarım yapmamaktadır. Hepsi, bir firmanın bu alandaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildir. Ama bu tip ajanslardan bazıları, bir firmanın tanıtım kampanyasını, en ufak ayrıntısından en geniş çaplı çalışmasına kadar yapabilecek şekilde kadrolaşmış, profesyonel düzeyde iş çıkarmaktadır. İşte bunlar, sektörün tam hizmet reklamcılık ajansları olmaktadır. Televizyonlarda, radyolarda, sinemalarda, basılı yayınlarda, açık hava tanıtım alanlarında gördüğümüz, tasarımların hepsi bu tip ajansların elinden çıkmaktadır. Bu tip ajanslarda bulunan kadrolar, gerekli araştırmaların yapılmasından, tasarım aşamasından, en etkili medyanın seçilmesine kadar, bütün süreçlerde etkili ve yaratıcı işler üretebilmektedir. Tam hizmet reklamcılık ajansları, firmaların kuruluşlarından amaçlarına ulaşana kadar ki bütün Pazar çalışmalarında, onlara öncülük etmekte ve Pazar paylarının artmasını sağlamaktadır. Türkiye’de ve dünyada, bu anlamda isim yapmış, yaratıcı tanıtım çalışmaları yapan sınırlı sayıda reklamcılık ajansları bulunmaktadır. Bugün ülkemizde bilinen, yaratıcı tasarım anlamında öne çıkmış belki seksen belki de yüz tane, tam hizmet ajansı bulunmaktadır. Bunlar, firmaların üreteceği ürün veya hizmetlerle ilişkin Pazar araştırmalarını, firmanın edinmesi gereken misyon ve vizyonunu, kurumsal kimlik çalışmalarını, hedef tüketici kitlesiyle ilgili özellikleri, ürün veya hizmetlerinin olması gereken ambalaj tasarımlarını baştan sona kadar yapabilmektedir. Çünkü bu tip ajansların bünyesinde, grafik tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, 3D modelleme uzmanları, metin yazarları, sanat yönetmenleri, yönetmenler, piyasa araştırma ekipleri, müşteri temsilcileri, halkla ilişkiler birimleri, medya planlama uzmanları, stratejistler bulunmaktadır. Tasarım, planlama, baskı, araştırma, modelleme işlerinin hepsi tek bir ajanstan çıkabilmektedir. Firmaların, reklamcılık ajanslarından biriyle, bu anlamda çalışmaya karar vermesi, bu tip işlerini onlara vermesi, genellikle, firmanın kendi bünyesinde karar alması ve piyasaya duyurmasıyla olmaktadır. Ajanslar, bu tip duyurulara cevap olarak, geçmiş işlerini, örnek olabilecek tasarımlarını göndererek başvurmaktadır. Aynı zamanda, başvurularında, bünyelerinde çalışan kadrolar ile bunların sahip oldukları uzmanlık, deneyimlerini aktarmakta ve örnek çalışmalarını da eklemektedir. Firmaların tanıtım ajansı seçme işlemine “Konkur Süreci” denilmektedir. Bu sürece katılan ajanslar, birbiriyle rekabet etmekte ve firmanın kendilerini seçmesi için yoğun bir çalışma yapmaktadır. Seçilen ajans, firmadan, isteklerini, amaçlarını, çalışmalarını, geçmiş deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatan Biref yani sunum alarak işe başlamaktadır.

Arşiv

Etiketler