Techpanel

2007 yılındaki toplantısı İstanbul’da yapılan, 60 ülkede reklamcılık alanında faaliyetleri olan 75 reklam ajansından oluşan reklam pazarlama ve  iletişim ağlarından ICOM (Bağımsız Reklam Ajansları) 2010 yılındaki ajans toplantılarını 25-28 Nisan 2010 arasında Pekin’de gerçekleştirecek.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara