Açıkhava reklamcılığı kent yaşamının olmazsa olmaz bir parçası olarak hergün yeni ve yaratıcı biçimlerde karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Kısa sürede kişilerin belleğine kazınabilen mesajları iletmek amacıyla yaratılan açıkhava reklamları yenilikçi, yaratıcı ve dikkat çekici olduğu ölçüde taşıdığı mesajı iletir ve mesajı alan kişilerin kafalarında yer edinir. Yazılı basında kullanılan ilanların büyükleriymiş gibi yanlış bir şekilde de algılanabilen bu reklamların kendine özgü tasarım biçimleri, mesajı taşıma özellikleri ve tüketiciler tarafından farklı algılanma kriterleri vardır. Her ne kadar benzerlik taşısa da başka herhangi bir yazılı mecra ilanında kullanılması mümkün olan uzun ve bilgi içerikli metinlerin bu alanda kullanılması mümkün değildir. Bunun sebebini söylemek elbette ki güç değil; kimse yolda yürürken gördüğü bir billboardın önünde durup uzun uzun ne yazdığını okumaz. Ancak açıkhava reklamlarında bir dezavantaj olan bireylerin hareket halinde olma durumları aynı zamanda da bir avantajdır. Şöyle ki, bu reklamlarla karşılaşan alıcıların uzaklaşma, onu yok sayma şansları yoktur. Ne şekilde uygulanmış olursa olsun, kişiler reklamlarla sürekli iç içedir ve bunlardan kaçma olanağı yoktur. Bu da bireyin dikkati çekildiğinde ona mesajı kolayca iletebilme olanağı sağlar. Açıkhavanın hem olumlu hem de olumsuz bir diğer özelliği de genellikle tekrar edilebilir olmamasıdır. Belirli bir süre içinde mesajın iletilmesi gerekir. Bu özellik de beraberinde çarpıcı tasarımların daha fazla önem taşımasını getirir. Diğer mecralarda kullanılması her zaman mümkün olmayacak şekilde dikkat çekici tasarımlarla alıcının zihninde reklama konu olan mal/hizmete dair algı oluşturulabilir. Sokaklar, otobüsler, metrolar, alışveriş merkezleri gibi reklam alanları insanların evlerinde oldukları kadar rahat olmadıkları yerlerdir. Bir şekilde bulunulan bu mekanlarda bir çok içsel ve dışsal uyaranla bir arada bulunan reklamların fark edilir olması yönünde yapılacak olan tasarımda alıcının etkilenebileceği bu içsel ve dışsal unsurlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu reklamlar da diğer reklamlar gibi bir çok kişiye aynı anda ulaşır. Ancak verilen mesajın birçok kişiye ulaşması demek, onun herkes tarafından aynı şekilde anlamlandırıldığı sonucunu vermez. İnsanlar kendilerine ulaşan iletileri zihinlerinde tek başlarına anlamlandırırlar. Açıkhava reklamlarının en önemli özelliği görselliktir. Ancak bu görsellik mutlaka kısa ve akılda kalıcı sözel ifadelerle desteklenmelidir. Dikkat çekici bir görsel ve mesajı ileten kolay anlaşılır sözel ifadelerle açıkhava reklamları birçok reklam türüne göre çok daha etkili olabilir.

Arşiv

Etiketler