Haber Kategorisindeki Bloglar

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) reklamlara yeni düzenlemeler getiren bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışmaya başladı. Yeni yönetmelik taslağının bir ay içinde hazırlanması hedefleniyor. Taslakta yer alacak olan belli başlı düzenlemeler çocuklara yönelik reklamlar, obeziteyle mücadele ve kadın bedenini kullanımı ile ilgili.

Taslak “çocuklara yönelik olmayan ürünlerin ticari iletişiminde çocuklara yer verilemez” hükmünü getiriyor. Bunun yanı sıra, reklam, tele alışveriş ve ürün yerleştirme uygulamalarında “çocukları reklamı yapılmakta olan ürün ve hizmetleri satın almak için ebeveynlerini ikna etmeye doğrudan teşvik etmeme” hükmü korunuyor.” Taslak, reklamların çocukları bir ürünü satın alma ya da kiralamaya doğrudan yönlendirmemesi gerektiği vurgulanıyor.


Devamı için tıklayınız ...

12 Haziran tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) zaferiyle sonuçlanmasının ardından en azından muhalefet partilerinin seçim kampanyaları sona erdi. AKP ise özellikle birçok kişi tarafından beğeni ile karşılanan “Haydi bir daha” şarkısını kullandığı reklamı ile seçmenlerine ulaşmaya devam etti. Bu genel seçim döneminde pek çok siyasi parti televizyon reklamları ile ekrana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başrolde oynadığı reklamları ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin özellikle genç seçmenleri hedeflediği reklamlarına Demokratik Sol Parti (DSP) ve Saadet Partisi (SP) gibi partiler de katılmış olsa da, bu reklamlar içinde kuşkusuz ki en akılda kalıcı olan reklam, AKP’nin “Haydi bir daha” reklamı oldu. Gerek ezgisi, gerekse de sözleriyle akılda kalan reklam, profesyonel oyuncular yanında yer verdiği sıradan vatandaşların da katkısıyla etkisini arttırdı. Diğer siyasi reklamların aksine, birlik ve beraberliğe vurgu yapan, vaatlerden, yapılanlardan, yapılacaklardan, siyasi kavgalardan uzakta olan bu reklam siyasi anlamda da başarılı bir mesaj taşıyordu. Şarkının sözlerine uygun olarak kullanılan mozaik deseni reklamda yer alan pek çok yüz ile de uyumlu olması açısından önemliydi. Saz ve gitar çalan yaşlı ve gençler, başı örtülü bir genç kız, yaşlı bir kadın, halaylar, horonlar ile birleşen mozaik deseni reklamın etkisini arttırdı. Genel siyasi reklamlar içinde reklam kuşaklarında görsel açıdan da ciddi şekilde ayrışmayı başardı. Akılda kalıcılık açısından baktığımızda da araştırmalarda seçmenin aklında en fazla kalan reklam “Haydi bir daha” oldu. AKP, seçim kampanyasında kullandığı reklamlar genellikle daha yumuşak bir söyleme sahipti. Muhalefet partilerinin kampanyalarında son dönemde daha agresif bir söylem hakim olsa da, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baba”lığını anlattığı “Çocuk Bütçesi” filmi duygusallık açısından oldukça yoğundu. IPSOS KMG’ye bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün seçim günü SKYTürk Televizyonu için gerçekleştirdiği araştırma seçmenlerin yüzde 80’inin seçimin iki ay öncesinde oy vereceği partiyi belirlediği sonucunu vermiş olsa da, bu yoğun bir kampanya dönemi geçirmemizi engellemedi. Yüzde 20’lik seçmen kitlesi üzerinde reklamların etkisinin ne kadar olduğuna dair kesin bir sonuç vermek elbette mümkün değil ancak “Haydi Bir Daha”nın görsel ve işitsel anlamda, reklam kuşağı içinde birçok kişiyi kendisine eşlik ettirdiği ve ettireceği muhakkak.


Devamı için tıklayınız ...

MediaCat Dergisi tarafından, yılın en iyi medya planlama fikirleri ve stratejilerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri'ne bu yıl medya dünyasının hızlı değişimleri doğrultusunda yeni kategoriler eklendi. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Felis Ödülleri'ne yeni kategoriler eklenmesinin yanı sıra, mevcut bazı kategoriler de değiştirildi.

En İyi Online Reklam Kullanımı, En İyi Sosyal Medya Kullanımı ve En İyi Mobil Medya Kullanımı kategorileri, dijital alanın hızlı değişimi göz önünde bulundurularak ödül kategorilerine eklendi. Ayrıca bu yıl ilk defa, markaların tüketicilere mesajlarını aktarmaktan çekinmemeleri, tüketicilerle interaktif bir ilişki kurarak onları marka iletişiminin bir parçası haline getirme çalışmalarının da değerlendirmede dikkate alınacağı, En İyi Tüketiciyle Bağ Kurma Ödülü de verilecek.


Devamı için tıklayınız ...

İçinde yaşadığımız dünyada hemen her şey reklam olabilse ve aklımıza gelebilecek olan hemen her alan bir reklam mecrası olarak kullanılabilecek olsa da, genel anlamda reklamın klasik sınıflandırmaları hala devam ediyor. Tüketicilere çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgileri aktarmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler olan reklamlar, birçok farklı şekilde sınıflandırılabilir. Amacına göre, yapanlara göre, hedef kitlesine göre, taşıdığı mesaja göre, zaman ve coğrafi kriterlere göre sınıflandırılan reklam çalışmaları bu sınıflandırma kategorileri içinde de farklı şekilde kategorilere ayrılır. Reklamlar amacına göre ikiye ayrılır; birincil talep yaratmayı amaçlayan ve seçici talep yaratmayı amaçlayan reklamlar. Yapanlara göre ise; üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet işletmesi reklamı olarak üç bölüm içerir. Hedef kitleye göre yapılan sınıflandırmada üç kategori vardır; Tüketiciler, dağıtım kanalları ve endüstriyel reklamlar. Reklam mal ya da hizmeti satın alması, ya da hakkında bilgi sahibi olması istenen bu üç kitleye göre şekillendirilir. Amacına göre reklamlar, mal reklamı ve kurumsal reklamlar olarak ayrılır. Zaman kriteri, satın almanın kısa vadede gerçekleşmesi için yapılan doğrudan reklamlar ve marka bağlılığını da sağlamaya yönelik olarak satın almayı uzun vadeye yayan dolaylı reklamlar olarak ikiye ayrılır. Her ne kadar günümüz iletişim anlayışı içerisinde giderek sınırlar ortadan kalksa da, reklamların coğrafi kriterlere göre, bölgesel, ulusal, uluslararası ve global reklamlar olarak da sınıflandırılması mümkündür. Reklam mecraları ise hedef kitleye ulaşmak noktasında oldukça önemli bir konumdadır. İnternet kullanıcısı olmayan bir hedef kitleye sosyal medya ile ulaşmak mümkün değildir. Mecralar basılı reklam ortamları (gazete,dergi, katalog, broşür, el ilanları), yayın yapan ortamlar (radyo, televizyon), dijital ortamlar, açıkhava, sinema gibi ayrılabilse de, reklam yapmak için kullanılabilecek pek çok yöntem ve ortam vardır. Satış noktalarına yönelik olarak hazırlanan reklam malzemeleri, doğrudan postalama, fuarlar da reklam ortamı olarak kullanılabilir. Ortamlar, hedef kitle ile mesajın buluştuğu yerler olarak önem taşır. Mesajı doğru iletmek ve istenilen etkiyi almak konusunda ortam ya da ortamların seçimi büyük önem taşır. Hedef kitlenin eğilimleri, istekler, beklentiler, kullanım pratikleri, faaliyette bulunulan pazarın büyüklüğü, reklam ile hedeflenen sonuç gibi unsurlar reklam mecrasının seçimini etkiler. Mecraların en efektif şekilde kullanılabilmesi için de reklamın doğru olarak sınıflandırılması, mal ve hizmet üreticisi açısından da beklenti ve hedeflerin doğru şekilde ortaya konulması açısından gereklidir.


Devamı için tıklayınız ...

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İyi Tarım Uygulamaları kapsamında iki bin çiftçi ile anlaşan Migros, raflarda yer alan ürünlerinin standartlara uygunluğuna vurgu yaptığı reklam filmleri ile ekrana gelmeye başladı.

Migros, ekrana geldikleri Çocuklar Duymasın dizisinde de Meltem ve Haluk karakterini canlandıran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı reklamlarında, detaylı bir şekilde “İyi Tarım” ürünleri hakkında bilgi verilerek, ürünlerin özellikle aileler açısından öneminin altını çiziyor. Reklam Çocuklar Duymasın dizisinin anlatım tarzına uygun olarak, ikilinin klasik diyaloglarına da sahne oluyor.


Devamı için tıklayınız ...

Redner Group PR Ajansı, kurucusu James Redner tarafından yazılan bir tweet nedeniyle en büyük müşterisini kaybetti. Duke Nukem Forever oyunu ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan eleştirilerle ilgili olarak “Birçok eleştirinin çok ileri gittiğini ve oyunu kimin alıp almayacağına yazılanlara bakarak karar vereceğini” yazan Redner'in bu tweeti, en büyük müşterilerini kaymetmesine neden oldu.


Devamı için tıklayınız ...

Türk dilinin dünyanın farklı coğrafyalarında yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslar arası Türkçe Olimpiyatları'nın Altın Sponsorları arasında yer alıyor. 15 Haziran'da 130 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla İstanbul'da başlayan etkinlikler 30 Haziran'a kadar Ankara ve Kayseri'nin de dahil olduğu 24 şehirde devam edecek.

Türkiye'nin tanıtımı ve sosyal yaşama sağladığı desteğini sürekli olarak arttıran İstikbal, bir dünya markası olma hedefi doğrultusunda çalışıyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Türkçeyi tanıtma ve hak ettiği konuma getirmek, Türk Kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ve katılım ve çoşkunun her yıl arttığı bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.


Devamı için tıklayınız ...

İngiltere'de yayınlanan 190 yıllık Guardian Gazetesi basılı gazeteyle ilgili alınacak olan ciddi tasarruf tedbirleri doğrultusunda internet gazeteciliğine ağırlık verme hazırlığı yapıyor. Guardian ve Observer gazetelerinin yayımcısı olan Guardian Media Group tarafından açıklanan strateji, 5 yıl içinde yayıncılıkta 25 milyon sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor. Guardian Genel Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger, bütün gazetelerin dijital geleceğe doğru yol aldığını, bunun basılı gazeteyi bırakma anlamına gelmese de, dijital geleceğe karşı dikkat kesilmek gerektiğini söylüyor. Milliyet'te yer alan haberde, Grup CEO'su Andrew Miller'ın önlem alınmadığı takdirde, 3-5 yıl içinde nakit sıkıntısı doğabileceği yorumunu yaptığı belirtiliyor. Alan Rusbridger, online dönüşüm içinde habercilikten çok ‘analiz'e ağırlık veren bir gazetecilik anlayışı ile çalışacaklarını söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Türk Telekom'un Avrupa'da fiber optik altyapı satın almasına yönelik olarak hazırlanan reklam filmi görücüye çıktı. Ünlü komedyen Taşkın karakterini canlandırdığı reklamda neredeyse bütün Avrupa'yı dolaşıyor. Taşkın Kapıkule'de başlayan yolculuğu sırasında, Alpler'de masal kahramanı Heidi ile de buluşuyor.

Türk Telekom'un Avrupa'da 27 bin kilometrelik fiber optik altyapı sahibi olmasını “şaka değil gerçek” olarak sunan ve “Dünyayı konuşturan Türk” sloganının kullanıldığı 3 dakikalık reklam TBWA\\ ISTANBUL tarafından hazırlandı.


Devamı için tıklayınız ...

Asya Kıtası'nın reklam ve iletişimde yaratıcılığın değerlendirildiği Spikes Asya Reklam Festivali'nin Craft, Tasarım ve PR alanındaki jüri başkanları duyuruldu.

Craft jürisinin başında Singapur BBDO Ajans Başkanı ve Yaratıcı Grup Başkanı Danny Searle, tasarım jürisinin başkanı Red Lion Yönetici Ortağı Elsie Nanji, yarışmanın yeni kategorisi olan PR jürisinin başında da Asya Pacific Ajans Başkanı Weber Shandwick olacak.


Devamı için tıklayınız ...