Techpanel

İngiltere'nin Başkenti Londra'nın istasyonlarından biri olan Waterloo istasyonu, yeni üç boyutlu billboardla tanıştı. Altı metre ebadında kullanılan billboard'ta Brezilya'da seksiliği ile ün yapmış manken, Sabraine Banado'nun bir iç çamaşırı markası için çekilmiş, sutyenli fotoğrafı reklamda kullanıldı. İstasyona yerleştirilen billboard reklamı, çok büyük bir ilgiyle karşılandı.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de açık hava reklam mecraları, en çok önemsenen, firmaların yoğun olarak kullandığı mecralar arasına girmektedir. Açık hava reklam mecraları denince; billboard, megalight, silindir kule, levhalar, dubalar, outdoor tv, duvar reklamları, durak reklamları, araç reklamları ve buna benzer, açık havada uygulanan reklamların hepsi akla gelmektedir. Bunlardan en çok önem taşıyan araçlar, billboard reklamları ile, duvar reklamları olmaktadır. Bu iki mecranın hem reklam mesajlarını iletmesi bakımından hem de görüntüsü bakımından dikkat çekmesi, firmaların bu mecralara dikkat etmesini sağlamaktadır. Firmalar veya reklam ajansları, bu iki mecraya asılacak veya uygulanacak reklam tasarımına çok dikkat etmektedir. Çünkü bunlar, kısa süreler içerisinde tüketicilerin görebildiği, dolaylı reklam mesajlarının yer almadığı mecralardır. Buradaki tasarımlarda oluşturulan reklam mesajları kısa, net, anlaşılır ve doğrudan verilmektedir. Tasarımlarda kullanılan unsurlara da dikkat etmektedirler. Sade, tek kare görüntüler kullanılmaktadır. Renkler canlı ve baskın olanlar arasından seçilmektedir.


Bugün, dünyada pek çok markanın, siyasi partinin billboard reklamlarında, insanların büyük bir bölümüne karşı antipati oluşturacak kampanyaları yürüttüğü bilinmektedir. Kimi siyasi partinin bu tip çalışmaları kendi tarafında olmayanları dışlamakta, kimi markanınkiler de bir kısım tüketiciyi devre dışı bırakmaktadır. Aslında bu tip billboard reklamları yanlıştır. Çünkü ister markalar olsun, ister siyasi partiler olsun belirli bir amaç için ilerlemektedirler. Temelde markalar daha çok tüketiciye sahip olmak, var olan tüketicilerin bağlılıklarını sağlamlaştırmak ve bu sayede daha büyük bir Pazar payına sahip olmak istemektedirler. Siyasi partiler ise, kendi kitlesinin bağlılığını sağlamlaştırmak ve mümkünse diğer gruplardan, kendi tarafına insan çekmek istemektedirler. Aslında her iki alandaki kurum ve kuruluşlar benzer amaçlar taşımaktadır. Aslında her iki taraf ta bütün insanlar tarafından kabul edilmek, benimsenmek, anlaşılmak ve büyümek istemektedir. Fakat bazen, yapılan kampanyaların amacını unuttuğu görülmektedir. Çünkü bazı tanıtımlar, eski müdavimlerinin bağlılığını sağlamlaştırırken, geri kalan kitlelerin uzaklaşmasını hatta tepki duymasına neden olmaktadır.


Reklamcının ahlaki ve toplumsal sorumlulukları altında olan bazı konular, bu mecrada kullanıldıklarında, billboard reklamının sağlam işlevlere sahip olmasını sağlamaktadır. Bu alan, diğerlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Markalar veya firmalar, bu alanı diğer açık hava mecralarından daha yaygın olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni, bu araçların şehir merkezlerinde ve tüketiciyle yüz yüze olmalarıdır. Markalar veya firmalar, billboardları, genellikle kısa vadede gerçekleşmesini istedikleri amaçlar için kullanmaktadırlar. Bunlar, yakın zamanda yada tarihleri belirli, kampanyalar, indirimler, promosyon ürünleri ve markaların tüketicilere sunduğu diğer avantajlar için kullanılmaktadır. Dolayısıyla billboard reklamı, günümüzde en önemli işlev olan, tüketici yönlülüğü sağlamaktadır. Çünkü bu alan, kesinleşmiş olan bilgileri doğru olarak, herhangi bir yanıltıcı unsur içermeden verebilmektedir. Bu mecra, tüketicileri iyi bilgilendirmektedir. Bu da tüketicinin sağlıklı karar vermesini kolaylaştırmaktadır.


Billboard reklamları, günümüzde firmaların en çok kullandığı açık hava tanıtım araçlarından biridir. billboardlar genellikle, kurumsal, imaj, daha kısa bir ifadeyle, firmaların, uzun vadede tüketicilerin zihinlerine yerleştirmek istediği unsurlara hizmet etmemektedir. Billboard reklamları genellikle, firmaların kısa vadede gerçekleştirmek istediği amaçlarına yönelik tanıtımları içermektedir. Bunlar genellikle, kampanya duyuruları, indirim duyuruları, firmaların tüketicilerine sunduğu özel fırsat ve avantajları duyuranlar olmakla birlikte, satışın hemen yapılmasına dair tasarımlar da olabilmektedir. Bilindiği gibi, hemen satışın yapılmasını amaçlayan tasarımların izlediği yollar, diğerlerinden farklı olmaktadır. Bu tip tanıtımlar genellikle, daha net cümleler kullanmaktadır. Yani, dolaylı yollardan tüketicileri yönlendirmeye çalışmaktan ziyade doğrudan yönlendirmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin, ürün ve hizmet özelliklerini karşılaştırmalarını, üstünlüklerini görmelerini, zaman geçirmeden/hemen satın alma eylemini gerçekleştirmelerini istemektedirler.


Bilindiği gibi billboard tanıtım mecrası, firmaların en sık ve yaygın olarak kullandıkları mecraların başında gelmektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, hangisini kullanırlarsa kullansınlar, bu mecralarla birlikte veya tek başına ama mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Kimi firma, kampanyasını başlı başına billboard reklamları üzerinden oluşturmakta kimisi de bu alanı diğerleriyle birlikte destekleyici olarak kullanmaktadır. Gene bilindiği gibi, bu tip kampanyaların uzmanlaşmış ajanslar tarafından yapılması halinde, seçilen ajans, kampanyayı planlamaya başlamadan önce, için toplum analizleri yapmaktadır. Tanıtım analizlerinin yapılma nedeni, firmanın, hem geçmiş tanıtım ve Pazar deneyimlerini araştırmak hem de hedef tüketici gruplarının firma hakkındaki düşüncelerini, davranışlarını öğrenmek ve buna göre bir yol izlemek olmaktadır. Sektörde uzmanlaşmış, gerekli bütün kadroları bünyesinde tutan bir ajansın seçilmesi halinde, ajanslar, işin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmaksızın, bu tip toplum analizlerini yapmaktadırlar. Bu tek bir tane billboard tasarımı bile olsa.


Firmalar,tanıtma karar verirlerken, birbirinden çok farklı amaçlarla yola çıkabilmektedirler. Bunlar genellikle, sektörün bütün mecraları için geçerli olmaktadır. Fimaların, bu etkinliklerden beklentileri genel anlamda; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın olanların eylemi gerçekleştirmelerini sağlaması, hemen satın almalarını sağlaması, satın alma davranışını hatırlatması, özel durumlarla ilişki kurdurarak satın aldırması v.s. olmaktadır. bunların dışında firmaların, bütün mecralardan beklentileri, farklı amaçlar doğrultusunda değişiklik göstererek, markanın veya ürünün varlığını tüketicilere duyurması, marka imajı, markaya karşı olumlu yaklaşımların oluşmasını sağlaması, rekabet etmesi, firmaya karşı oluşmuş yanlış imajların veya sorunların düzeltilmesi, firmayla ilgili işaret, ibare, logo gibi unsurların hemen tanınmasını sağlaması olmaktadır. Buna benzer ayırımlarla birlikte, firmalarınbeklentileri daha oldukça fazladır. Fakat söz konusu billboard reklamları olunca, firmalarınbeklentileri bu noktada sınırlanmaktadır. Çünkü bu araçların, tüketiciye ulaşabildiği süre tam olarak bilinememektedir. Ayrıca, billboard reklamları görsel ve algısal olarak verilebilmektedir. Yani pek çok etki unsurundan yoksun olmaktadır.


Komşu olduğumuz ülkeler ile ticaret kapasitelerini geliştiren ve ihracatlarını arttıran Türk firmaları, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, İran, Cezayir ve Irak gibi ülkede reklam veriyor. Gazete ve billboard ağırlıklı olmak üzere reklamlar birçok farklı mecrada yayınlanıyor. Bunun yanında Türk firmaların verdiği TV reklamlarında da artış gözlendi. Yurtdışında gerçekleşen fuarlarda başlayan bu reklam kampanyaları dergi reklamlarına kadar devam ediyor.


Tasarım, kelime yapısı itibariyle zaten, belirli bir plan, proje doğrultusunda bir konuyu kurgulamak anlamında kullanılmaktadır. Billboardlar ise, günümüzde firmaların en çok tercih ettiği tanıtımmecralarından biri olarak kullanılmaktadır. Hem şehir merkezlerinde hem de il sınırlarında, birbirinden farklı ebatlarda kullanılmaktadır. Şehir merkezinde kullanılan billboardlar, şehir merkezinin estetik görüntüsünü bozmayacakları standartlara kavuşturularak kullanılmaktadır. Örneğin; ebatları ve nerelere konulabileceği belirlenmişlerdir. Billboard araçları, baskılı tasarım türünü içermektedir. Bu alanlara uygun olarak yapılan tasarım, dış koşullara dayanıklı malzemeler üzerine basılmakta ve uygulanmaktadır. Çünkü billboard araçlarının hepsi, dış koşullara dayanıklı araçlardan oluşmamaktadır. Kimi billboardlarda reklam tasarımları, dış koşulların etkisiyle yırtılmakta veya renkleri solmaktadır. Bazılarının ise, dış koşullara dayanıklı araç tasarımı bulunmaktadır. Bunlarda genellikle arka ve ön tarafı camlı olmakta ve tasarımı dış koşullardan korumaktadır. Billboardlarda reklama ilişkin tasarım, firmalar tarafından istenilmekte ve bunlar ajanslar tarafından tasarlanmaktadır.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara