Techpanel

Firmaların, reklamcılık sektörüne ilişkin faaliyet yürütmesi, reklam hizmeti vermesi anlamına gelmektedir. Reklamla ilgili olarak firmalar, birbirinden farklı hizmetler vermektedir. Reklam sektöründe çalışan firmalara, genel anlamda reklam ajansı denilmektedir. Ama kendilerine reklam ajansı denmeyip fakat reklamla ilgili hizmetler veren firmalar da bulunmaktadır. Reklam sektöründe faaliyet gösteren firmalarının kimisi, açık hava reklam tasarımı ve araçlarını üretmekte ve firmalara, bu anlamda hizmet vermektedir. Ofset baskılı reklam çeşitlerini üreten, tasarlayan firmalar, reklam ve organizasyon firmaları, promosyon ve reklam firmaları, billboard reklam araçlarını kiralayan firmalar, reklam araçlarının yapımında kullanılan malzemelerin satışıyla ilgilenen firmalar, grafik ajansları, dergicilikle uğraşan ajanslar v.b pek çok firma reklam alanında, firmalara hizmet vermektedir. Bunlarla birlikte reklam hizmeti; her hangi bir reklam veren firmanın, en ufak bir reklam talebinin, reklam ajansları veya reklam kuruluşları tarafından karşılanması reklam hizmeti olmaktadır. Reklam hizmeti, firmaların amaçlarına ulaştırılması için, reklamcı firmaların, bu alanda yaptığı faaliyetlerin hepsine denilmektedir. Reklam veren firmalar, çeşitli amaçlar taşımaktadır. Pazarlardaki ilerleyişleriyle ilgili olarak, belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için reklama başvurmak isterler.


Reklam hataları, hem televizyon reklam filmlerinde hem de reklamın diğer tüm mecralarında yaşanan bir sorundur. Ama en çok televizyon reklam filmlerinde oluşan hatalar, insanların dikkatini çekmektedir. Çünkü televizyon reklam filmleri, en çok izlenen reklam mecralarının başında gelmektedir. Bu sorun hem firmalara hem de reklamı tasarlayan reklam ajanslarına olumsuz sonuçlarla yansımaktadır. Reklamın hatalı olması, tüketicilerin reklama olan güvenlerinin sarsılmasına sebep olurken, reklam ajanslarına ilişkin ise, onların reklamcılık anlamında uzman olmadıklarını, reklam film tasarımı konusunda, acemi olduklarını düşündürmektedir. Hatalı olan reklam filminin, reklam verene olan zararı, reklamı tasarlayan reklam ajansından daha az olabilmektedir. Çünkü reklam filminin hatası, reklam ajansının, diğer reklam verenler tarafından bir daha tercih edilmemelerine, ya da daha az reklam işi almalarına neden olmaktadır. Reklam hataları ortaya çıktığında, başarılı ve etkili bir reklamdan daha fazla konuşulmakta ve hatalar izleyiciler arasında tartışılmaktadır. Bu sefer reklamın başarısı değil, reklamın hatası viral yoldan daha fazla yayılmaktadır.


Billboardlarda tasarım çok dikkat çekmektedir. Firmalar, hangi mecrayı kullanırlarsa kullansınlar, kampanyalarında mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Bu hem uygulanan diğer mecraları destekleyici nitelikte olmakta hem de diğer mecralarda uygulanan tanıtımın unutulmamasını sağlayan pekiştireç olmaktadır. Firmalar, tanıtım filmleri bile tasarlamış olsalar,filmlerin en etkileyici karesini billboardlara uygulamaktadır. Açık havada kullanılan billboard\'lar, belki de tanıtım filmlerinden daha etkili olabilmektedir. Çünkü billboard reklamları, tüketicilerle doğrudan ve etkili bir şekilde iletişim kurmaktadır. Yapısı gereği billboardun tasarımları, tek bir görüntüden oluşturulmakta ve firmaların en etkili tek bir sloganını kullanmaktadır. Billboardların sade tasarımları, çarpıcı görüntüleri, insanları etkilemekte ve çalışmanın bilinmesini sağlamaktadır. Ajanslar bazen, tasarlanan filmin bölümlerini bile, en etkileyici veya en çok tutulan karelerini teker teker billboard tanıtımına  çevirmekte ve şehrin farklı yerlerinde olan billboardlara uygulanmasını sağlamaktadır.


Reklam firmaları denilince, reklam sektörünün her hangi bir alanında faaliyet gösteren bütün firmalar bu kapsama girmektedir. Bunlar, ister reklam ajansı olsun, ister matbaalar olsun, ister başka bir isim altında olsun, reklamla ilgili işler yapıyorsa, reklam firmaları kapsamına girmektedir. Açık hava reklam ajansları, reklam film yapım firmaları, oyunculuk ve reklam ajansları, cast ajanslarının bütün türleri, promosyon reklam ajansları, organizasyon reklam ajansları, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, tam hizmet reklam ajansları, reklam ve araştırma firmaları, matbaalar, dijital baskı ve reklam ajansları, internet reklam ajansları, ilancılık ve reklam ajansları, reklamcılıkla ilgili malzeme üretimi ve satışını yapan işletmeler v.b. hepsi reklam firması olarak faaliyet göstermektedirler. Bunların her birisi, reklamcılık sektöründe, yapabileceği bir dizi faaliyet alanını seçerek, bu alanda sınırlı çalışmalarını yapmaktadır. reklam sektörünün belirli bir alanında, kimisi reklam filmleri yapmakta, kimisi açık hava reklam araçlarını tasarlayıp üretmekte, kimisi firmaların promosyon ürünlerini tasarlayıp üretmektedir.


Reklam ajanslarının dışında, kendi uzmanlıkları ve deneyimleri doğrultusunda çalışan reklam profesyonelleri, her hangi bir reklam ajansına bağlı olmadan, bireysel çalışmaktadırlar. Reklam ajanslarının vizyon ve misyonları doğrultusunda hareket etmek zorunda değillerdir. Dolayısıyla, tek başına birer reklamcı olarak çalıştıkları için, reklam ajanslarından daha verimli, daha dikkatli ve özenli iş yapmakta ve aynı reklam ajansları gibi çalışmaktadır. Onlar da bir reklam kampanyasının ihtiyaç duyduğu bütün çalışmaları yapabilmektedirler. Reklam kampanyasının uygulanması istenilen, bütün mecralara uygun tasarımların yapılmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Bir reklam kampanyası için toplumsal analizlerin nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiğini, reklam tasarımlarının aşamalarını, hangi mecralara uygun tasarımların, hangi özelliklerde olması gerektiğini bilmektedirler. Reklam profesyonellerinin reklam mantığı, ajansların yaratıcılığının üzerinde ama onların da beğenebileceği performansı göstermektir. Hem firmalara reklam konusunda danışmanlık yapabilmekte hem de reklam kampanyasının bütünüyle hazırlanıp uygulanmasını sağlayabilmektedirler.


Nasıl ki başarılı reklamlar, firmaları amaçlarına ulaştıran reklamlar olmaktaysa, kötü reklamlar da firmaları amaçlarına ulaştırmak yerine, onun toplum tarafından yanlış anlaşılmasını, tüketicilerin firma ve hizmetleri hakkında kötü düşüncelere veya olumsuz hislere sahip olmasını sağlayan reklamlardır. Genellikle, kötü reklamların ortaya çıkmasına neden olan durum, reklam tasarımını yapan, reklam ajansının hiçbir araştırma yapmadan, reklamı tasarlamaya çalışması olmaktadır. Elinde firma, ürün veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, reklamın ana fikrini bulmakta ve insanların dikkatlerini çekecek temayı üretmektedir. Böyle durumlarda, reklam ajansı genellikle, insanların dikkatlerini, ilgilerini çekecek unsurlar üzerinde durmaktadırlar. Onları bakmaktan alıkoyamayacak, şaşırtacak reklam tasarımını yapmaya çalışırlar. Reklam kampanyaları düzenlenirken, elbette insanların dikkatlerinin çekilmesi istenilmektedir. Fakat sırf dikkat çekmek değildir olay, firmaları amaçlarına ulaştırabilen, aynı zamanda, tüketicilerin isteklerine, arzularına, beğenilerine hitap eden reklam istenilmektedir. Tüketicilerin şaşırdıkları, fakat kendilerine dair hiçbir unsur bulamadıkları veya onların değerlerini yok eden, onlara olumsuz mesajlar ileten reklam, ne firmaların tercih ettikleri ne de tüketicilerin görmek isteyebileceği reklam olmaktadır. Yani kötü reklamlar olmaktadır bunlar.


Son zamanlarda, tanıtım panolarıyla ilgili haberler gündemi işgal etmektedir. Kimisi buna dijital billboard demekte kimisi de dijital pano demektedir. Bunların aslı billboard olmaktadır. Aynı, şehir merkezlerinde kullanılan billboard ebatlarında olmaktadır. Bilindiği gibi billboardlar, kullanıldıkları alanın standartlarına göre, en uygun görüş mesafesine ve çevre estetiği kriterlerine göre ebatlandırılmakta ve kullanılmaktadır. Şehir merkezlerinde kullanılan billboardların ebatları, belediyeler tarafından belirlenmiş ve belirli standartlara getirilmiştir. Buna rağmen, ebatlarda duruma göre, aşağı yukarı değişiklikler yapılabilmektedir. Son zamanlarda gündemde olan, dijital pano ise, Tom Cruise\'nin rol aldığı bir film için tasarlanan ve orada kullanılan billboard özelliklerinin gerçeğe taşınması olmuştur. Filmde kullanılan dijital pano, önününden geçen kişilerin, görüntülerini almakta ve kimliklerini tespit etmektedir. Kimliğinden özgeçmişine ulaşmakta ve onun beğenilerini, zevklerini, yaşam tarzını gösteren ifadelere göre, bünyesine eklenmiş olan, tasarımların arasından, ona en uygun olanını seçmektedir. Kişi, panonun önünden geçişini tamamlamadan, araç bütün bu bilgileri değerlendirmekte ve uygun tanıtımı göstermeye başlamaktadır.


Reklam ajansına başvuru, ya ajansın ilanını gördükten sonra, ya da kurumsal iletişim bilgilerine ulaşarak, onlara geçmiş deneyimlerin olduğu bir özgeçmiş (cv) dosyası göndermekle yapılmaktadır. Bir kişinin ajansa başvurabilmesi için, onların bünyesinde bulunan mesleklerden herhangi birisine sahip olması gerekmektedir. Bu tip kuruluşlarda iş yapabilen meslekler şunlardır; grafik tasarım, web tasarım, animasyon tasarım ve 3D modelleme, endüstriyel ürün tasarımcılığı, promosyon ürün tasarımcılığı, metin yazarlığı, halkla ilişkiler, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, müşteri temsilciliği ve pazarlama, piyasa araştırmacılığı v.b. olmaktadır. Bütün bunlarla birlikte, grafik tasarımcılarının sahip olması gereken özellikleri de bulunmaktadır. Bir kere bir reklam ajansı hem ofsete hem de dijital baskı için tasarımlar yapar. Grafik tasarımcı hem ofset hem de dijital baskı makinelere uygun, tasarım bilgisine ve montaj bilgisine sahip olmalıdır. Ofsete uygun çalışmaların nasıl yapıldığını, renklerin nasıl ayarlandığını, matbaaya yani ofsete gönderirken hangi çalışmaları yapması gerektiğini bilmelidir. Günümüzde bu kuruluşların çoğu, montaj yapabilen, ofsete uygun çalışmaları yapabilen grafiker ve tasarımcıları tercih etmektedir.


Reklam ajanslarında çalışmak için, bu sektörde deneyim sahibi olmak veya yüksek öğrenim kurumlarının her hangi birinde verilmekte olan ve tanıtımla ilgili bölümlerin birinden mezun olmak gerekmektedir. Özel eğitim kurumlarının verdikleri kursları alıp, sektörde çalışanlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşların bünyesinde çalışan kişiler, genellikle şu mesleklere sahip olabilmektedir. Grafik tasarım, web tasarım, endüstriyel ürün tasarımı, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği, yönetmenler, piyasa araştırmacıları v.s. Bunlarında dışında, ajansların planlama bölümünde çalışanlar, gene yüksek öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaktadırlar. Kişilerin, reklam ajanslarında çalışabilmeleri için, kendilerinin sahip oldukları ve bu sektörde kullanılabilecek yeteneklerinin olması gerekmektedir. Çünkü bu sektör, hangi alanda olursa olsun, algıları yüksek, yaratıcı, farklılıkları ve etkileşimleri çabuk kavrayabilen zihinlere ihtiyaç duymaktadır.


Açık hava reklam araçlarından bir olarak kullanılan duvarlar, reklam sektörünün sık sık kullandığı mecralardan biridir. Bilindiği gibi, diğer açık hava mecraları: billboard, silindir kule, durak giydirmeleri, araç giydirmeleri, megalight, reklam aynaları, reklam dubaları, tabelalar, yönlendirme levhaları, fuar stantları v.s. olmaktadır. Reklam duvarları da, bina giydirmelerinde, uygun görülen binaların yan duvarları veya en fazla yoğunluğun olduğu, bina duvarlarının kiralanmasıyla reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan duvarlar illa ki firmanın içinde bulunduğu binalar olmamaktadır. Bazen aynı bölgede bulunan ve başkalarına ait olan duvarlar da kullanılabilmektedir. Reklam duvarları kimi zaman giydirme yöntemiyle, yani çeşitli tekniklerle duvara yansıtılan reklam tasarımları şeklinde kimi zamanda, billboardların bina duvarlarına monte edilmesiyle kullanılmaktadır. Reklam duvarlarına billboardların monte edilmesi işlemi, günümüzde giydirmeden daha fazla ilgi görmekte ve artık duvarlar bu şekilde kullanılmaktadır.


Günümüzde billboard tanıtımları, firmalar tarafından, en çok tercih edilen mecraların başında gelmektedir. Bu mecradaki tanıtımlar, hem tüketicilerin dikkatini çekmekte hem de bu araçların maliyetleri, firmalara daha uygun gelmektedir. Ayrıca bu araçların kullanıldıkları yerlerin de, firmalar için önemi çok büyük olmaktadır. Bilindiği gibi billboardların kullanımı, hem şehir merkezlerinde hem de şehir il sınırlarında olmaktadır. Şehir merkezinde, genellikle belirli standartlara sahip olanlar kullanılmaktadır. Bunlar raket billboard, mini board, sokak board olarak tanınanları olmaktadır. Bunların ölçüleri hem Reklam Uygulama Esasları tarafından belirlenmiş olmakta hem de ilgili şehirlerin, kendi alanları kapsamına belediyeleri tarafından belirlenmişlerdir. Bunlar şehir merkezinin en kalabalık yerlerine, kalabalık cadde boylarınca, AVM\'lerin önlerine ve çevrelerine, firmanın bulunduğu sokaklara ve aynı bölgenin çeşitli alanlarına, kaldırımlara, refüjlere, trafiğin yoğun olduğu köşelere yerleştirilmektedir.


Piyasada rekabet etmenin ve firmaların varlıklarını korumalarının en önemli koşullarından biri, günümüzde, artık reklam olmaktadır. Büyük markalar, reklam kampanyalarına milyonlarca dolar harcamaktadır. Bununla birlikte rekabet her geçen gün artmakta ve zorlaşmaktadır. Bütün firmalar, reklam mesajlarında yaklaşık olarak aynı şeyleri söylemekte, en faydalı, en kullanışlı v.s. fakat ne kadar dolar harcarsa harcasın, reklam, sadece Pazar payı büyük markaların yapabilecekleri bir şey anlamına gelmemektedir. Reklam yaratıcı, farklı, çarpıcı olduğunda, düşündürdüğünde, merak uyandırdığında, tüketiciler üzerinde etkili olan bir alandır. Burada, reklama ne kadar para yatırıldığının bir önemi yoktur veya reklamı hangi ölçekte olan bir markanın yaptığı. Yaratıcı, çarpıcı bir fikirle küçük firmalar, büyüklerin milyonlarca dolar harcayarak yapabildikleri reklam tasarımlarını sollayabilirler. Bunun için, küçük firmaların yapması gereken, yapmak istedikleri reklamın pazarlama yöntemlerine uyup uymadığını ölçmek, vermek istedikleri mesajı doğru tespit etmek, mesajlarını kimlere iletmek istediklerini belirlemek ve bu mesajı hangi reklam mecrasından duyurmak istediklerini tespit etmek olmalıdır.


Billboard ölçüleri, kullanıldığı alana göre, kullanıldığı billboard aracınca göre değişiklik göstermektedir. Bilindiği gibi billboardlar, hem şehir içinde hem de şehir dışında birbirinden farklı alanlarda kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, reklam sektörü tarafından daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, mini board, raket board, sokak board olarak bilinmektedir. Afiş tasarımlarının, dış koşullardan etkilenmemeleri için cam çerçeve içerisine konulmaktadır. Ayrıca bu tip araçların, kendi etrafında dönebilme özelliği bulunmakta ve günün belirlenmiş saatlerinde, en yoğun insanların geçtiği alanlara doğru yüzünü çevirebilmektedir. Bu araçların içerisine birden fazla afiş tasarımı yerleştirilebilmektedir. İçerisindeki afiş tasarımları, birbirini takip eder şekle dönebilmektedir. Bu tip billboardların, bazılarının, her iki yüzü de kullanılmaktadır. Şehir merkezlerine yerleştirilen billboard çeşitlerinin, ölçülerinin en yaygın kullanılanı 70x100 cm ve 90x130 cm olmakta ve billboard ölçüleri, az çok farklılık gösterse de belirli standartlara sahip olmaktadır. Çünkü şehir merkezlerinde, Reklam Uygulama Esasları uygulanmakta ve billboard ölçüleri, kullanıldıkları bölgelerin belediyeleri tarafından belirlenmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara