Techpanel

Görsel – işitsel – algısal reklam tasarımları, genellikle sinema, televizyon ve son zamanlarda ekonomik gelişimin sonucu olan internet ortamlarında yayınlanmaktadır. Firmalar, reklam mesajlarının etkili olabilmesini sağlamak için pek çok temayı reklam tasarımında kullanmaktadır. bunlar mizah, erotizm, yüksek yaşam standartlarını anlatan araç ve gereçler, ifadeler, mimikler, mutluluk, sevinç v.b. daha onlarca tema işlenmektedir. Bunların hepsi, tüketicilerin, özdeşleştirme yapmaları, ürün ve hizmete karşı belirlenen davranışları göstermeleri için kullanılmaktadır. Son zamanlarda diziler, televizyonlarda yoğun olarak gösterilmekte ve hepsinin belli bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. Bu diziler içerisinde rol alan ünlülerin bazıları, toplum tarafından benimsenmekte ve sevilmektedir. Hem dizilerde oynadıkları rollerin etkisi hem de oyuncuların fiziksel çekicilikleri insanları etki altına almaktadır. İnsanlar bu tip ünlü simalara saygı duymakta ve güvenmektedir.


Reklam sektörünün kuruluşları olan reklam ajansları, birbirinden farklı faaliyet alanlarında çalışmaktadır. Sinema ve Televizyon Reklam Ajansları, Promosyon Reklam Ajansları, Organizasyon Reklam Ajansları, Açık Hava Reklam Ajansları, Reklam ve İlancılık Reklam Ajansları, Oyunculuk ve Reklam Ajansları reklam sektöründe faaliyet gösterenlerdir. Bunların dışında da, bir reklam kampanyasını baştan sona kadar, her mecrada yapabilen, kendi bünyesindeki ekiplerle, yukarıda sayılan reklam ajanslarının faaliyet alanlarından birine ihtiyaç duyduğunda bağlantı kurarak yaptıran, tam hizmet reklam ajansları bulunmaktadır. Yukarıdaki her reklam ajansı, belirlediği faaliyet alanının ihtiyaçlarını karşılayacak uzman ekipleri çalıştırmaktadır. Ama hepsinin bazı ortak özelliği bulunmaktadır. Yani hepsinin çalışanları arasında, mutlaka bir grafik tasarımcı, bir de web tasarımcı bulunmaktadır. Çünkü reklam veren firmalar, hangi mecrada reklam yapmayı seçerse seçsin, mutlaka grafik çalışmalarına ihtiyaç olmaktadır. Aynı şekilde, günümüzde ilerleyen teknolojinin gelişimi olarak, internet alanında iş yapabilecek bir web tasarımcıya ihtiyaç olmaktadır.


Reklam animasyonları, genellikle televizyon, sinema, internet, dijital billboard, outdoor Tv. Gibi reklam mecraları için hazırlanmaktadır. Tasarım programlarından Flash, 3DMax, 3D Canvas v.b. gibi masa üstü bilgisayarlarda kullanılan programlar sayesinde, üç boyutlu grafiklerin yapılabildiği, aynı gerçekteki gibi karakterler, manzaralar, görüntüler, insanlar, hayvanlar, eşyalar çizilebilmekte ve bunlara hareket verilebilmektedir. Reklam animasyonlarında, bugüne kadar kullanılan biçimler; internet mecrasında; hareketli banner, hareketli logo, akan yazılar, değişik hareketleri olan renkler, son zamanlarda gerçeğe yakın sahneler ile karakterler yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Televizyon reklam filmlerinde ise; hareket eden eşyalar, efektler, çizgi kahramanlar v.s. üretilmiş ve yayınlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, reklamda animasyon olayları, gittikçe daha çok kullanılmaya, bu alanda ki yaratıcılığa daha çok önem verilmeye başladığı görülmektedir.


Reklamın aracı, kullanıldığı mecrayı ifade etmekle beraber, mecralarda kullanılan malzemeleri de bir noktada ifade eder. Örneğin; televizyon hem bir kitle iletişim aracıdır, aslında doğrudan kitle iletişim aracıdır. Fakat reklam tarafından kullanıldığı için, reklam aracı olarak ta karşımıza çıkar. Bu duruma göre reklamcılık araçları; televizyon, radyo, sinema, internet görsel-işitsel-algısal reklam tasarımlarının gösterildiği araçlar olmaktadırlar. Aynı şekilde; gazete, dergi, el ilanları, insertler, kataloglar, broşürler de görsel-algısal reklam tasarımlarının, basılması sonucu kullanılan reklam araçları olmaktadırlar. Diğer bir alan olan, açık hava reklamlarında basılı olarak reklamın uygulandığı; billboard, bina giydirme, araç giydirme, durak ve duvar giydirmeleri, reklam aynaları, silindir kule, megalight, reklam dubaları, reklam yönlendirme levhaları da reklam araçları olmaktadır. Bunların hepsi reklam alanında kullanılan araçlar olmaktadırlar. Yukarıdan da belli olduğu üzere, bu araçların kimisinin reklam aracı olması dışında, farklı ana işlevleri bulunmaktadır. Televizyon örneğinde olduğu gibi. Fakat bazılarının başka işlevleri bulunmayıp direkt olarak, sadece reklam aracı olmaktadırlar.


Reklam ajansı, firmaların, markalarını ürettikleri mal ve hizmet özelliklerini, hedef tüketicilere, belirli şekillerde reklam tasarlayarak aktaran, reklam sektörü kuruluşlarının önde gelenidir. Reklam ajansı firmalar ile toplum arasında kurulan iletişimi sağlar. Firmaların amaçları doğrultusunda, onların mal ve hizmetlerini, markalarını, insanların beğenebilecekleri, isteyebilecekleri, ilgilenebilecekleri şekilde tasarlar ve topluma sunar. Reklam ajansı, reklam yapar. Reklamı, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma iletir. Kitle iletişim araçları; televizyon, sinema, radyo, gazete, dergiler, internet olmaktadır. Ayrıca reklam ajansı, açık hava reklam araçlarını da kullanarak, tasarımlarını topluma ulaştırır. Promosyon ürün üreterek, reklam tasarımlarını ürünlerin üzerine uygulayarak, onları insanlara dağıtır. Organizasyonlar yapar ve geniş bir halk kesimini davet eder. Organizasyonlara, firmaların sponsor olmasını sağlayarak, onların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, organizasyonda kullandığı araç ve gereçlere, malzemelere bastırarak, katılımcıların görmesini sağlar. Kısaca reklam ajansı, reklam yapabileceği bütün kanalları kullanarak, firmanın isteklerini geniş halk kitlelerine ulaştırır ve etkilenmelerini sağlar.


Hem televizyon, sinema reklam filmlerinde hem de radyo reklamlarında seslendirme yapılmaktadır. Reklam filmlerinin seslendirilmesinde, kimi zaman ünlü simaların sesleri, kimi zaman ünlü sesler, kimi zaman da normal insanların veya reklam filminde rol alan oyuncuların kendi sesleri kullanılmaktadır. Reklam filmlerinde seslendirme eskisinden çok daha modern koşullarda yapılmaktadır. Reklam filmi çekimlerinde rol alan oyuncuların sesleri yerine, başka kişilerin sesleri kullanılacaksa, film çekimleri bittikten sonra, “Cast Hizmeti” adı altında yapılan çalışmalar esnasında, karşılıklı diyaloglar olsa bile, kişiler, seslendirecekleri diyalogları teker teker seslendirmektedir. Daha sonra bunlar stüdyo ortamında birbirinin üzerine getirilmekte ve birleştirilmektedir. Ama günümüzde, genellikle reklam seslendirmeleri, oyuncuların kendi sesleriyle yapılmaktadır. Çok nadir olarak bir kişinin veya ünlünün kendisi reklam filminde oynayıp, başka biri tarafından seslendirilmektedir.


Reklam ajansı, firmaların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, reklam tasarımlarıyla, geniş halk kitlelerine anlatan kuruluştur. Tüketicilerin davranışlarını, ürün ve hizmete veya markaya doğru yönlendirmek için, onlara ilişkin bütün özellikleri kullanan, reklam sektörünün kuruluşlarıdır. Reklam ajansları, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinden en faydalı, en dikkat çekici, en çok tercih edilen özelliğini bularak, reklamı bu noktada tasarlar ve tüketicilerin dikkatlerini çeker. Geniş halk kitlelerin firmayı, markalarını, ürünlerini, hizmetlerini tanımasını, onları sevmesini, onlarla organik bir bağ kurmasını sağlar. Reklam ajansları, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişimden sorumlu kuruluşlardır. Her iki tarafın birbirinden haberdar olmasını, birbirilerinin isteklerini anlamalarını sağlar. Bu noktada her iki taraf için, çok önemli görevleri üstlenen reklam ajansları, firmalara yönelik şu görevleri gerçekleştirmektedir. Firmaların belirlenmiş amaçları olan, markalaşma olayını, Pazar payını büyütmesini, satış miktarını arttırmasını, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini sağlar.


Örtülü reklam kullanımının önü açılıyor. Yeni yapılan düzenleme film, spor, eğlence programlarında örtülü reklam kullanılabilecek sadece haberlerde yasak olacak. Sinema ve dizi yapımcıları örtülü reklamın kullanılmasına tepki göstermekte. Buna rağmen bu konuda ki çalışmalar hızlandırıldı. Bu konu ilk olarak Sanayi Bakanı Nihat Ergün tarafından, tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın örtülü reklam yüzünden filminin çekemediğini belirtmesi üzerine gündeme getirilmişti. Bakan Nihat Ergün, bunun yumuşatılabileceğini söylemişti. Yapılan düzenlemelere RTÜK te kapsam içine alındı. Düzenlemelerde belirli şartlarda ürün yerleştirmeye izin verebileceklerini söylediler.


Reklamda hareketlilik pek çok mecrada yapılabilmektedir. Açık hava reklam araçlarında, televizyon reklamlarında, sinema reklamlarında, internet ortamına uygun reklamlarda, çeşitli şekillerde tasarlanıp uygulanmaktadır. Açık hava reklam araçlarında billboard, köprü üzeri reklam, Tabela, Stand, Döner Pano, Totem, Raket pano, reklam aynaları, gibi araçlar hareketli olarak üretilmektedir. Hem kendi etrafında, en çok görülebileceği alanlara doğru dönebilmekte hem de, kendi içerisine yerleştirilen birden fazla reklam tasarımını belirlenmiş zamanlarda, birbirini takip edecek şekilde çevirebilmektedir.


22. Türkiye Reklam Ödülleri Yarışmasına 1160 eser başvurdu. Bugüne kadar ki en yüksek başvuru bu sene yapıldı. Önceki gün İstanbul Suada\'da düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi. Yapılan törende 79\'u Kristal Elma ile birlikte üçyüz kadar ödül verildi. Düzenlenen törende konuşma yapan Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan; İngiltere\'de yapılan bir araştırmanın sonuçları, yaratıcılık ile başarılı iş arasında önemli bir bağ olduğunu gösteriyor. Bu tip yaratıcı yarışmalarda ödül kazanan reklam çalışmalarının başarıları elde etmede onbir kere etkili olduğunu, yarışmanın Türkiye\'de yaratıcılığa değer kazandırdığını ifade etti.


Günümüzde birbirinden farklı, çok fazla sayıda, belki yüzü geçkin sayıda, reklam biçimi bulunmaktadır. Hem geleneksel reklam biçimleri hem de teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni reklam biçimleri, son zamanlarda, bir insan gününün her saatinde, her bulunduğu yerde kendini göstermektedir. Reklam, insanın pek çok duyu ve duygusuna hitap eden şekilde, genel anlamda bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlardan birincisi, görsel-işitsel-algısal reklamdır. Bunlar genellikle televizyon reklam filmleri, sinema reklam filmleri, internet reklam filmleri ve son zamanlarda reklam videoları için tasarlanan reklamlar olmaktadırlar. Reklam filmleri; karşılıklı diyalogların olduğu film, sözlü veya sözsüz cıngıl, reklam spotları, reklam tanıtım filmleri şeklinde tasarlanabilmektedir. Bu tip yapımlar reklam ajansları tarafından yapılmaktadır. Reklam ajansları bu tip reklam filmlerini, yapım firmaları, oyunculuk ve reklam ajanslarıyla birlikte yapmaktadırlar. Kimi reklam ajansı, geniş bir kadro yapısına sahip olabilmektedir. Bu tip ajanslar az olmasına rağmen bulunmaktadır. Bu tip reklam ajansları, reklam filmlerini kendi bünyelerinde bulunan kadrolarla da yapabilmektedir.


Radyo araçlarının işitsel olması, bu alan için tasarlanan tanıtımların işini biraz zorlaştırmaktadır. Bu çalışmaların etkisinin arttırılması için, diğer mecralarda kullanılan unsurların pek çoğu, bu alanda kullanılamamaktadır. Radyolarda ne imaj, ne fotoğraf ne de hareketli görüntü kullanılamıyor. Radyo reklamlarında sesler, efektler, müzik ve cıngıl kullanılabiliyor. Bu mecranın tasarımlarında, bu dört özelliğin birbirinden farklı işlevleri, bunların kullanılma biçimleri, ayrıca bilgi metinlerinin hikâyeleştirilerek kullanılması önem kazanmaktadır. Radyo tanıtımlarında, diğer mecralarda olduğu gibi pek çok unsurun kullanılamıyor olması, bazı dezavantajları getirirken, kendine özgü avantajları da bulunmaktadır. Seslerin kullanım biçimleri, radyo çalışmalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Burada hem normal insanların sesleri hem de ünlü simaların sesleri veya ünlü sesler kullanılmaktadır. Radyo reklamlarında kullanılan seslerin özellikleri, tasarımların temalarına uygun olarak kullanılmaktadır. Seslerin, coşku, dram, heyecan, sevinç v.b. duyguları yansıtabilme durumu, kişilerin ses özellikleriyle ilgilidir.


Tam hizmet reklam ajansları, sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda, uzmanlaşmış ekipleri, bünyelerinde barındıran firmalar olmaktadırlar. Bir kampanyanın baştan sonra kadar, en ufak ayrıntısına kadar, planlayan, tasarlayan, yaptıkları çalışmalarla firmalara yön gösteren ajanslardır. Bunlar tek bir logonun tasarımından, televizyon veya sinema tanıtım filmlerine kadar, animasyon yapımına kadar, her işi profesyonel anlamda yapabilir ve etkili, yaratıcı tasarımlarıyla kitleleri etkileyebilecek çalışmaları yapabilirler. Tam hizmet reklam ajansları, kendi bünyelerinde yapılamayacak, kampanyanın gereksinim duyduğu, planlama dahilinde olan, ayrıca sınırlı ajansların faaliyet alanına giren çalışmaları, bu tip ajanslarla bağlantıya geçerek, yaptırabilmekte ve tasarımın, kampanya tasarım bütünlüğüne uygun olmasını sağlayabilmektedir. Bunlar, diğer, belirlenmiş isimler altında olan ajanslardan farklıdırlar. Yani organizasyon, promosyon, açık hava ajansları gibi değillerdir. Bunlar, kampanya dahilinde yaptıkları çalışmaları, yukarıda ki sınırlı kuruluşlara yaptıran, genel anlamda tüm çalışmaları yapan ajanslardır.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara