Techpanel

Eskiden televizyon kanallarında, tanıtımların başladığına dair jenerik girer, akışını bitirir ondan sonra filmler gösterilmeye başlardı. Fakat günümüzde bu durum, bu şekilde olmamaktadır. Tanıtımların gösterme biçimlerinin gittikçe artması, her geçen gün, yeni bir mecranın ortaya çıkması, televizyon reklam kuşaklarının yayınlama biçimini de değiştirmiştir. Algılara yönelik, görmeye yönelik, duymaya yönelik , bunların birine, ikisine, hepsine yönelik televizyon reklamı tasarlanmaya ve en etkili olabilecekleri süre ve zamanlarda yayınlanmaya başlamıştır. Dizi filmlerde veya sinema filmleri sürerken, televizyonların diğer program akışlarının içerisinde yayınlananlar da cabası. Bütün bunlar bir yana, günümüzde televizyon reklamının jenerikleri de seçilemez hale gelmiştir. Jenerik başlamadan, televizyon reklamı gösterilmektedir. Hem de jenerikle aynı anda gösteren kanallar bulunmaktadır. Bunun dışında, jenerik müziği ve görüntüleri, bu tip kuşakların bittiğine dair jeneriği girdikten sonra, tanıtımlar sona ermemekte, ve göstermeye devam etmektedir.


Facebook CEO\'su Mark Zuckerberg, bu akşam 100 civarında gazetecinin karşısında sosyal paylaşım ağının uzun süredir beklenen "Places" (yerler) isimli yeni coğrafi konumlama ürününü duyurdu.


Günümüzde sinema filmleri, üç boyutlu izlenebilecek şekilde çekilmektedir. Sinema filmleri başlamadan dağıtılan gözlüklerle, üç boyutlu izleme olanağı seyirciye verilmektedir. Özellikle son zamanlarda vizyona giren ve en fazla izlenen sinema filmleri arasında, Avatar üç boyutlu olmasıyla dikkatleri çekmektedir. Bilindiği gibi günümüzde, sinema filmlerine gelen yeni bir özellik, reklam sektörü tarafından kullanılabilirken, sinema sektörü de aynı şeyi yapabilmektedir. Yani tasarım anlamında, her iki sektör birbirinden faydalanabilmektedir. Reklam filmlerinin türleri, birbirinden farklı özelliklerde, pek çok çeşitte tasarlanmaktadır. Gerçek insanların oynadığı, animasyon filmleri, çizgi karakterlerin insanlarla birlikte oynadığı pek çok reklam filmi hazırlanmaktadır. Sinema sektöründeki üç boyut, yüksek maliyetini hesaba katmazsak, rahatlıkla geliştirilip çekimler, bu özellikte olurken, teknoloji, üç boyut olayını, televizyonlara taşımaya başlamıştır. Özellikle, son teknolojik ürün olan LCD televizyonların bazıları, üç boyutlu filmlerin gösterilebilmesini sağlayacak teknolojiye sahip olmaktadır. Bu demektir ki zamanla üç boyutlu reklam filmleri çoğalmaya başlayacak, belki de bir süre sonra, üç boyutlu reklam, normal hale gelecektir.


Sınırsız hayal gücü ile oluşturulduğu düşünülen reklam tasarımları, ilk başta insana, bu konuyla ilgili düşünemeyeceği hiçbir şey yok gibi görünmektedir. Bir reklam senaryosuna her şeyi koyabilmeniz mümkün, tek sorun düşündüğünüz konunun, reklamını yaptığınız ürün veya hizmetle, markayla uyuşmasıdır. Bulduğunuz konu ve diğer unsurların ilişkilendirilmesi asıl meseledir. Böyle bakınca, reklamın sınırı yok gibi görünmektedir. Fakat aslında öyle değildir. Reklamın da sınırları vardır. Hem de sinema filmlerinden, televizyon dizilerinden çok daha keskin sınırlara sahiptir. Bir kere, yapılan her reklam tasarımı, ahlak kurallarını ihlal etmeyecektir. Toplumun gelenek ve görenekleri dâhilinde düşünülecektir. Reklam ortalama algı düzeyine hitap etmek durumundadır. Çevre düzenlemesine uygunluk v.b. pek çok keskin sınırlamalara tabi olarak düşünülebilmektedir. Fakat sınırların olmadığı, bu çerçeveler dâhilinde ki her şeydir. Yani duvarlardan aşmadan, aklınıza gelebilecek her şey, işlenmesi mümkün konular olmaktadır. Zaten reklamların sınırları olmak durumundadır. Sınırsız tema, sınırsız malzeme, sınırsız ifade ve işaretler, nereye vurgu yaptıkları ile ilgili olarak kullanılabilir veya kullanılamaz.


Eskiden diziler çekilirken, çekim hataları izleyicilerden gizlenirdi. En güzel çekimler, derlenip toparlandıktan sonra, izleyicilerin karşısına çıkardı. Fakat günümüzde filmlerin, dizilerin çekim hataları, filmlerin sonunda, dizilerin bölüm sonlarında veya final bölümünden sonra, gösterilmeye başlanmıştır. Çekim hatalarının eğlenceli olduğunun keşfedilmesinden sonra, televizyonlarda yayınlanmaya başlamıştır. Bu hem oyuncuların halk arasında sempati toplamasını sağlamakta hem de dizi veya filme karşı izleyicilerin olumlu duygular hissetmelerini sağlamaktadır. İzleyicilerin, çekim hatalarına karşı bu tutumu, yani çekim hatalarını izlemekten hoşlanmaları, bu sektörün de dikkatini çekmiş, onlar da, reklam  çekim hatalarını, internet üzerinden, video formatıyla yayınlamaya başlamışlardır. Sektör, elbette reklam çekim hatalarını yayınlarken, oyuncuların halk tarafından sempati toplamasını amaçlamıyor. Reklam çekim hatalarının yayınlanması, televizyonlarda veya sinemalarda gösterilmekte olan tanıtımları desteklemektedir. Onlar bu amaçla hataları yayınlamaktadır.


Firmaların, belirlenmiş çeşitli amaçları için birbirini takip eden tanıtım serileri, günümüzde en çok tutan tanıtım kampanyaları arasına girmektedir. İnsanlar birbirini takip eden olayları izlemeyi sevmektedirler. Bununla birlikte, bilindiği gibi televizyonda dizi reklamlar, merak unsurunu da içermektedir. Firmaların çeşitli amaçları doğrultusunda, ürün ve hizmetle ilgili mesajların örüldüğü olaylar veya konular izlenirken, insanlar kendilerini olayların akışına bırakmaktadır. Bir yandan konu ve olayların gideceği son nokta merak edilirken, konu ve olayların, kişilerin ürün ve hizmetle ilgili mesajları ve bu mesajları verirlerken, görüntülerde hissedilen kazanımlar, faydalar insanların zihinlerine, bilinçaltına veya bilince yerleşmektedir. Özellikle televizyonda dizi reklamın sevilen oyunculardan oluşması veya dikkat çekici, etkileyici unsurların bulunması, bütün tanıtım kuşaklarının izlenmesini sağlamaktadır. İnsanlar merak ettikleri her şeyi dikkatlice izlemekte ve anlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla belleklerine konu ve mesajlar ister istemez yerleşmektedir. Fakat tanıtım ajanslarının tasarladıkları, televizyonda dizi reklam filmlerinin çoğu, bu unsuru işlememektedir. Gene, televizyonda dizi reklam tasarlamaktadırlar ama bu serilerde konular veya işlenen tema sonuçlandırılmaktadır.


Bu reklam türü, son zamanlarda daha fazla konuşulmaya başlanan, reklamın önemli türlerinden biridir. Bilinçaltı reklamcılık, filmlerde, dizilerde veya çeşitli programlarda çok kısa süre içerisinde, izleyicilerin farkına varmadıkları, ancak bilinçaltıyla algılayabildikleri şekilde yayınlanan reklamlardır. Bunlar o kadar kısa sürelerde verilmektedir ki insanlar, reklamı tam olarak algılayamadan geçmektedir. Zaten bilinçaltı reklamları, televizyon ve sinema, dergiler gibi kitle iletişim araçlarında kullanılabilmektedir. Çok kısa, insanların algılayamayacakları sürelerde verilen bilinçaltı reklamlarının insanları etkilediği, bu tip reklamların daha çok sattığı, çeşitli araştırmalardan anlaşılmaktadır. Örneğin; Amerika\'da bu tip araştırmalardan birini, Jim Vicary yapmıştır. Aslen sosyolog olan Vicary, bir sinema salonu ile anlaşmakta ve ikinci bir sinema makinesiyle, perdeye “Coca-Cola için, patlamış mısır yiyin” mesajlarını, algılanamayacakları sürelerde yansıtmıştır. Vicary, bunu yaz boyunca sürdürmüş ve ikinci film makinesinin çalıştığı gecelerde, Coca-Cola ve patlamış mısır tüketiminin belirli oranlarda artış yaptığını kanıtlamıştır. Bunun dışında bilinçaltı reklamcılıkta kullanılan mesajların, insanlara daha farklı duyguları hissettirdiği ve bu yüzden daha çok etkilediği düşünülmektedir. (mayer 2004)


Reklam yönetmeni ile diğer sinema, dizi ve film yönetmenleri birçok ortak noktada buluşsalarda, reklamın çok daha farklı bir sektör olması açısından, reklam yönetmenliği bazı keskin çizgiler ile ayrılmaktadır. Çekilecek olan reklam filminin senaryosu dahil olmak üzere, reklam filminin çekiminde ve yapımında en ufak ayrıntıya kadar müdahale edebilen, onların düzgün bir biçimde yapılmasını, verilmek istenilen mesajların çerçevesine oturmasını sağlayan kişilerdir. Günümüzde reklam yönetmenleri, sinema sektöründe ki yönetmenleri hem teknoloji açısından hem de fikir açısından çok geride bırakmışlardır. Sinema sektörü, kendi alanında ki filmlerin çekimi için, reklam sektöründeki yönetmenlere ihtiyaç duymakta ve bazen onlarla birlikte çalışmaktadır. Reklam yönetmenleri, reklam filminde rol oyuncuların davranışlarını, kameramanların çalışmalarını, reklam filminde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin kullanımları ve bunların hepsinin seçilmesi sırasında yönlendirici rol oynamaktadır. Sadece bunlarla kalmayıp, pre prodüksiyon, post prodüksiyon çalışmalarının hepsinde, belirleyici olmakta ve neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir üretmektedir. Reklam yönetmenleri, yazılmış olan senaryoya da müdahale edebilmekte, gerektiğinde kendisi de reklam metnini yazabilmektedir.


Reklam etkinlikleri, bütün mecralara uygun olarak tasarlanan reklamın araştırmalarını, verilerin toplanmasını, stratejilerin planlanmasını, yayınlanacağı medyanın planlanmasını ve sonuçta ortaya çıkan tasarımın uygulanmasını, uygulama esnasında yapılan etki araştırmaları, reklam ölçümlerinin hepsi reklam etkinliği olmaktadır. Televizyon reklam filmleri, sinema reklam filmleri, internet reklam mecrasına yapılan her tasarım, açık hava reklam araçlarına uygulanan her tasarım ve uygulanması, reklam amaçlı yapılan organizasyonlar, promosyon dağıtımı, firmaların kampanya çalışmaları, indirim faaliyetleri ve buna benzer olarak, firmaların tüketicileri kendilerine çekmek için, reklamı kullanarak yaptıkları her şey reklam etkinliği olmaktadır. Reklam etkinlikleri pek çok yönden değişmektedir. Bunlar amaç, içerik, hedef, gösterge, yer ve zamana göre birbirinden farklı tasarlanmaktadır. Genel olarak bilinenler de, örneğin; reklamcı açısından reklam etkinliklerinde, üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet reklamı gibi farklılıklara, uygun olarak yapılan reklam tasarımları ve uygulamaları bulunmaktadır. Firmalar bazen belirlenen hedefe göre reklam etkinlikleri düzenlemektedir. Bunlar genellikle ürün ve hizmetler için talep yaratmak, seçici talep yaratmak için yapılmaktadır.


Gizli reklam, genellikle televizyon film ve dizilerinde, sinema filmlerinde, haber programlarında, eğlence programlarında, reality showlarda izleyicilerin farkına varmadan izledikleri, program veya film bütünlüğünü bozmadan kullandıkları reklamlardır. Buna en yakın örnek; Kurtlar Vadisi ırak filminde oyuncu Polat Alemdar'ın çatılardan atlarken görünen, next and nextstar satellite system döşeli binanın görüntülenmesi olabilmektedir. Buna benzer pek çok reklam türü ve çeşidi gizli reklam olarak kabul edilmektedir. Dizilerde bir sokağın görüntülenmesi esnasında görülen tabelalar, içecek bardaklarında görünen, firma veya marka isimleri, kullanılan giysilerin üzerinde ki firma amblemleri veya marka isimleri, herkes tarafından bilinen bir markanın veya firma ürünlerini, kameraların görüntülemesi bunlardan bir kaçıdır. Ayrıca daha önce yayında olan, Binbir Gece dizisinde birden fazla, “Hazelnut Kahve olmazsa olmaz” gibi hem firmanın marka adının, hem de kurumsal sloganının dillendirilmiş olması v.s. gibi olanlardır. Diğer programlarda da, program katılımcılarının belirli bir yerden geldiğini söylemesi de gizli reklamlara girmektedir.


Reklamlarda animasyonların kullanımı, internetin gelişimiyle başlamıştır. ilk başlarda firma logolarında, internet sitelerinin banner çalışmalarında kullanılmıştı. Daha sonra animasyon çalışmaları hızla gelişmeye başladı. Renk efektlerinin hareketleri, yazılar üzerine yapılan animasyonlar, her yöne kayan yazılar, bunların renk değiştirmeleri, resim veya fotoğrafların hareket etmesi, onların üzerindeki renklerin hareketleri v.b. şekillerde gittikçe daha da gelişti. Animasyon, bilgisayar destekli grafik tasarım programlarında yapılmaktadır. Grafik programları anlamında da gelişim devam ederek, üç boyutlu animasyonların yapılmasına olanak tanımaya başladı. Bu tip programlar hem reklamcılık alanında hem de mimari çizimlerde, endüstride kullanılmaya başlandı. Grafik tasarım programlarının üç boyutlu modellemeye olanak tanımaları, reklam sektörünün de dikkatini çekti ve reklam çalışmalarında bu tip tasarımları hazırlayıp kullanmaya başladılar. Bugün reklamlarda birbirinden farklı animasyon çalışmaları kullanılmaktadır.


Tanıtım filmleri, bilindiği üzere, televizyon kanalları, sinema ve internet mecraları için çekilmektedir. Bunların en yaygın izlenenleri, televizyon filmleridir. Bu mecra için çekilen filmler; karşılıklı diyalogların gerçekleştiği filmler, animasyon filmleri, cıngıllar, sadece görüntü ve yazılardan oluşanlar, spotlar, oyuncularla birlikte eşyaların animasyonuyla oluşturulan filmler ve bu şekilde birbirinden farklı tasarım yapısı ve teması olan onlarca tür reklam filmleri olmaktadır. Reklam filmleri, günümüzde en çok televizyonlarda yayınlandıklarında, en çok izleyiciye sahip olmaktadır. İnsanlar, günlerinin yoğunluğuna bağlı olarak, her gün, en az birkaç saatlerini televizyonların başında geçirmektedirler. Burada sözünü ettiğimiz insanlar, genellikle çalışan kişiler olmaktadır. Çocuklar, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, televizyon kanalarının kendilerine uygun yayın yapanlarını izlemektedir. Ev hanımları, özellikle gündüz saatlerinde, televizyonlarını sürekli açık tutmaktadır. Dolayısıyla reklam filmleri hemen her kesim tarafından, farklı saatlerde, ama mutlakta izlenmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara