Techpanel

Her ne kadar billboard reklamları, günümüzde en çok kullanılan, yaşamımızın her alanında her yerde karşımıza çıkan, en etkili tanıtım araçlarından biri olsa da, bu mecraya uygun yapılan çalışmaların sayısı da bir o kadar azdır. Bu araçlar, günümüzde karışık resimlerin, imajların, görüntülerin, bilgi metinleri ve sloganların yer aldığı, neresine bakacağımızı şaşırdığımız, baktığımız yerlerinden bir şey anlayamadığımız, tasarım yöntemleriyle hazırlanıp sunulmaktadır. Bunlar daha çok şunu hatırlatmaktadır. Firmaların bütçeleriyle ilgili sıkıntı yaşaması sonucu, hasbel kader yapabildikleri tanıtımlarda, vermeleri gereken bilgilerin hepsini, aynı billboard\'tan yansıtmaya çalıştıklarını hatırlatmaktadır. Hâlbuki bu durum, onların lehine değil aleyhine olmaktadır. Hele öyle tasarımlar vardır ki, çevremizde gördüğümüz, baştan aşağı metin ve imajlarla dolu, çizgiler ve renkler birbirine girmiş halde uygulanmaktadır. Firmalar bütün faaliyetlerini buralara yazmakta ve neredeyse, tüketicinin kendilerine ulaşmasına gerek olmaksızın, orada ki billboard\'un önünde, satın alma veya hizmeti kullanma olayına karar vermesini ister niteliktedir.


Sadece billboardlarda değil, zeka içeren mizah, hangi tür tasarımda olursa olsun, hepsinde etkili olabilmektedir. Günümüzde insan yaşamı karışık ve zor hale gelmiştir. Nüfus artışı, ekonomik sistemlerin gelişimi, çevresel koşulların yapısı, daha fazla uğraş gerektirmeye başlamıştır. insanlar gündelik yaşamlarının çoğunu, bireysel veya ailesel ekonomilerini ayakta tutabilmek için harcamaktadır. Sosyal faaliyetlere veya boş geçen zamanlara ayrılan süreler, oldukça az olmaya başlamıştır. Bu gündelik uğraşlar, insanların zihinlerini zaten yeterince yormaktadır. Bu gündelik hengamenin içinde, onları rahatlatan, gülümsemelerini sağlayan çalışmalar izlenebilmektedir. Yolda giderken, beklerken, bir alışveriş merkezine girerken, mizah içerikli bir tasarımının karşılarına çıkması, dikkatlerini çekmekte ve ilgilenmektedirler. Hatta onun fotoğraflarını çekip çevrelerine göndermektedirler. Ciddi bilgileri, konuları izleyebilmek, onlara vakit ayırabilmek daha zor olmakta ve vakit ayıramamaktadırlar. Kısa cümlelerle anlatılan mesajlar etkili olmaktadır. bir de bunlar mizah içerikli ise oldukça etkili olmakta ve bunları unutmamaktadırlar. Billboard reklam tasarımında, mizahı kullanabilmek için ürün- hedef kitle- mizah üçgeninde uyuşması gerekmektedir. Bu açıdan mizahın, tanıtımda kullanılmasının etkilerini ele alacak olursak;


Organizasyon reklam ajansları, bu sektörün bu alandaki faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, hem organizasyonu düzenleme işini hem de firmaların tanıtımlarının tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Bilindiği gibi bu sektör, organizasyonları kullanarak ta çalışmalarını yapmaktadır. Organizasyonlar, insanların toplu halde oldukları yerlerdir. Bu tip faaliyetlere katılan insanlar, katılacakları faaliyetin, tanıtım biçimlerini özenle incelemektedirler. Faaliyetin, katılımcılarını, oralarda gördükleri çalışmaları, organizasyona sponsor olan firmaların kim olduğu, nelerle uğraştığını dikkatle incelemektedirler. Bu durum firmalar açısından, kaçırılmaz bir fırsat olarak gündeme gelmektedir. Bu yüzden firmalar, buralarda tanıtım yapmaya çalışmaktadırlar. Özellikle organizasyonun büyük olması halinde, firmalar, burada yapacakları çalışmalara daha fazla özen göstermektedirler. Firmalar, organizasyonlarda, çeşitli şekillerde çalışma yapabilmektedirler. Buralarda, organizasyonun yapısına ve türüne ayrıca yerine göre, tanıtım türünü seçmektedirler. Kimi organizasyonun iç mekanlarının tasarlanmasını sağlayarak, kiminin masa ve sandalye örtülerine baskı yaparak, kiminin afişlerine, davetiyelerine, tasarımların yapılmasını sağlayarak, kiminin duvarlarına, levhalarına, yönlendirme tabelalarına  tasarımlarını yapmakta ve organizasyona katılanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır.


Bilindiği gibi, reklamcılık sektörü tüketici ve sunum konularında uzmanlaşmıştır. Reklam sektörünün bu uzmanlıkları, hem geçmiş yıllar boyunca, reklamın izlediği tarihsel çizginin şekillenmesinden hem de bilimsel disiplinlerin gelişimlerinden kaynaklanmaktadır. Eskiden reklam, tüketicilere, ürün ve hizmet veya marka ile ilgili özellikleri aktarmak amacıyla yapılmaktaydı. Ürün ve hizmetler de firmanın faaliyet alanı olarak belirlediği ve firmanın misyon ve vizyonuna göre şekillenmekteydi. Fakat günümüzde bu durum tamamen değişmiştir. Artık firmalar, ürün ve hizmet özelliklerini hatta kendi marka özelliklerini, tüketicilerin istekleri, özlemleri ve tercihleri yönünde üretmekte ve şekillendirmektedir. Dışarıdan bakıldığında, endüstriyel ürün tasarımcılarının reklamla ilişkisinin az olduğu düşünülmektedir. Fakat aslında, reklam sektörünün, can damarlarından biri de endüstriyel tasarımcılardır. Reklam ile aynı amacı taşımaya başlamışlardır. Yeni reklam mecralarının üretilmesi gibi, oldukça çok önemli bir konuda çalışırken, ürünün satış miktarının arttırılması, hizmetin tercih edilmesi, marka bilinirliğinin arttırılması yönünde de üretim yapmaya çalışmaktadırlar. Aynı şekilde üretim yaparken, yaratıcı, kullanışlı v.s. gibi özellikleri gözetmektedirler. Yani endüstriyel tasarımcılar, reklam düşülerek, reklamın piyasa analiz raporlarından yararlanarak, özlenen ve tercih edilen ürünleri üretmeye çalışmaktadırlar.


Bütün tanıtım mecraları aslında etkilidir. Özellikle televizyon, bunların içinde en etkili olanıdır. Daha sonra sinema, radyo, pek çok açık hava mecralarının farklı farklı özellikleri ve etkinlikleri etkilidir. Her biri, kendi çevresi ve ulaşabildiği potansiyel tüketici kitlesiyle, farklı bir etkileşim kurmakta ve görevini yerine getirmektedir. Fakat bunlardan, açık hava mecralarında kullanılan billboard ayrı bir öneme sahiptir. Bütün mecralarda yapılan tasarımlar, içerdikleri temanın işleyişine ve yaratıcılığına bağlı olarak dikkat çekmekte ve konuşulmaktadır. Fakat billboard reklamında bu durum, çok daha çabuk fark edilmekte ve çarpıcı hale gelmektedir. Ülkemizde bu mecranın etkin olarak düşünüldüğü ve önem verildiği söylenemeyeceği gibi, onun diğer açık hava araçları standartlarında ve onlar gibi tasarlanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Hâlbuki bu, bütün insanların gözü önünde olmakta ve bütün insanların dikkatle izledikleri, oldukça önemsenen alan olmaktadır. Fakat ülkemizde billboard tasarımlarının çok azı, bu mecranın etkinliğine yaraşır, yaratıcılıkta yapılmaktadır. Genellikle vasat, dikkat çekmeyen, insanların alışageldikleri tanıtımlar tasarlanmaktadır. Bu durum, billboard reklamının, aslında sahip olduğu etki gücünü kullanamamalarına neden olmaktadır.


Reklam sektörünün dinamik yapısında, yaratıcı görsellerin oluşturulmasından, yaratıcı yazı stillerinin, sloganların, efektlerin, karakterlerin, çizgi ve biçimlerin oluşturulmasından sorumlu kişilerdir. Grafik tasarımcılar, masa üstü yayıncılık alanında kullanılan, grafik tasarım programlarını ustaca kullanan kişilerdir. Genellikle bu programlar vasıtasıyla çalışmaktadırlar. Kimi grafik tasarımcılar, el çizimleri yapabilmekte, istenilen reklam fikri için, yaratıcı düşüncelerini önce kağıtlara aktararak, sonra grafik programlarıyla, istenilen görüntüleri oluşturmaktadırlar. Masa üstü yayıncılık yani baskılı reklamların hepsini, açık hava reklam tasarımlarını, gazete reklam ilanlarını, internet üzerinde dolaşan reklam tasarımlarını, grafik tasarım programları vasıtasıyla yapan uzmanlardır. Bunlar da kendi aralarında, farklı alanlarda uzmanlaşmışlardır. Bu alanda, grafikerler, tasarımcılar, 3D modelleme alanında uzmanlaşanlar bulunmaktadır. Bu üç grup, baskılı reklam ve açık hava reklam alanlarında kullanılacak reklamları tasarlamaktadırlar. Bunlardan grafikerler, istenilen düşüncenin moda mod, bilgisayar üzerinde oluşturulmasından sorumludurlar. Tasarımcılar ise, istenilen fikir konusunda, farklı, yaratıcı, çarpıcı görsellerin oluşturulmasından sorumludurlar. Modelleme yapanlar ise, üç boyutlu programları kullanarak, gerçek gibi görüntülerin oluşturulmasını sağlayan, onlara hareket veren kişilerdir.


"Açık hava reklam ve reklamcılık malzemeleri" yerine "Açık hava reklam araçları veya alanları" da diyebiliriz. Çünkü reklam sektöründe reklamcılık malzemeleri dendiğinde öncelikle açık hava reklam mecrası anlaşılır ve bu mecrada kullanılan her şey bir reklam malzemesidir aslında. Açık hava reklamcılığında, reklam alanı olarak sokaklar, caddeler, meydanlar, alış veriş merkezleri duvarları, cepheleri, sütunları vs. reklam malzemesi olarak kullanılabileceği gibi buralara yerleştirilecek "kent mobilyaları" olarak adlandırılan reklam araçları da kullanılabilir.


Normalde reklam metin yazarları, bir düşünceyi, bir hissi, bir yaklaşımı, insanların fark edebilecekleri şekillere dönüştürerek ve bu dönüştürme işini; sözcükler, ifade biçimleri, duygular, mimikler, hal ve hareket, araç gereç, yer, kişi, görüntü, imaj, ses, müzik v.s.'lerin kullanımıyla harmanlayarak, veriş biçimini belirleyen veya yaratıcı bir şekilde bulan kişilerdir. Onlar, reklamın temel direğini oluştururlar. Reklamın ana fikrini bulan ve bunu tüketicilere etkili bir şekilde sunulmasını sağlayan kişilerdir. İyi bir slogan, firmanın veya ürünün özelliklerini anlatabilecek yaratıcı bir tema, işleyiş, yöntem belirleyen ve bulduğu bu yöntemlerin, etkili olarak sunulmasından sorumludurlar. Reklam metin yazarları, bir reklam kampanyasının ne olduğunu ve nasıl hazırlanarak sonuca ulaştığını bilirler. Normal metin yazarları değildirler, normal metin yazarları, düz metinlerini, bilgi metinlerini, olayı normal cümlelerle ifade edebilenlerdir. Fakat reklam metin yazarları, sıra dışı metin yazarlarıdır. Onlar etkileyebilecek hitapların, iletimlerin ustalarıdır. Beyinleri, farklılıkları, çarpıcılıkları, insanların etkilenebilecekleri muhtemel söylemleri tespit etme ve sunma noktasında, maksimum yaratıcılıkla çalışmaktadır. Gelenek ve görenekleri bilir, insan psikolojisinin yönelimlerini anlarlar. Hayal güçlerinin sınırları geniştir.


Billboard, bilindiği gibi açık hava mecralarından biri olarak kullanılmaktadır. Açık hava tanıtımları arasında en fazla kullanım alanlarına sahip, en fazla dikkat çeken araç olmaktadır. Açık hava mecraları; bina giydirme, araç giydirme, durak, duvar, fuar, stant tasarımları, tabelalar, levhalar, panolar, megalight, silindir kule, totemler, aynalar olmaktadırlar. Bunlardan levhalar, panolar, tabelalar, silindir kule ve megalight, totemler billboard tasarımlarının uygulanması için uygun olmaktadır. Bunlara tanıtım afişleri ve posterler uygulanabilirken, aynı zamanda billboard reklam da uyarlanarak uygulanmaktadır. Billboard, büyük pano, büyük ilan tahtası, büyük tanıtım tabelası olarak ta anılmaktadır. Ebatları, uygulandığı alanın yapısına göre değişmektedir. Billboardlar, üzerlerinde en çok çalışılan araçlardır. Çünkü halk kitlelerinin açık havada, en çok gördükleri ve dikkatlerini çeken, hakkında yorum yapılabildikleri mecralardır. En çok bu mecrada yaratıcı çalışmalar dikkat çekmektedir. Billboard\'lar üzerinde yapılan değişiklikler, hemen dikkat çekmekte ve ilgi görmektedirler.


Reklam ajansı tanımı itibariyle; firmaların amaçları veya hedefleri doğrultusunda, onun da onayını alarak, tasarımları yapan, yaptığı tasarımların yayınlanmasına aracılık eden ve bunun karşılığında belirli bir ücret alan ticari iletişim uzmanıdır. Bunlar, birbirinden farklı faaliyet alanlarında ve farklı yapılanmalarda piyasalarda bulunmaktadır. Genel anlamda hepsi, sektörün kuruluşları olmakta ve onun motor gücünü oluşturmaktadır. Kimisi tanıtımla ilgili bütün mecralar konusunda uzmanlaşmış, bu alanların her biriyle ilgili uzman çalıştırmaktadır. Kimisi bu alanın bir veya iki mecrasını yürütmekte ve bu anlamda birimleri istihdam etmektedir. Ama hangi türü olursa olsun, bütün ajanslar, tanıtımın ne olduğunu, topluma etkisini, gücünü bilmektedir. Ayrıca, mecraların işleyişini, etki gücünün oluşturulma biçimini, ilgili toplumun yapılarını, bilimsel disiplinlerin kullanılma biçimlerini bilmekte ve ona göre çalışmalarını yapmaya gayret göstermektedir. Sektörün ajanslarını, tam hizmet ajansları ve sınırlı hizmet ajansları olarak iki genel bölümde incelemek mümkündür. Tam hizmet reklam ajansları, bir kampanyanın stratejisinden, medya planlama, araştırma, ambalaj geliştirme, bütçe saptama, aracı toplantıları, satış eğitim programları ve diğer pazarlama iletişimi öğelerinin, hepsinin yürütülmesinde yardımcı olabilecek kadar geniş, bir uzman kadrosuna sahip olmaktadır.


Reklam sektörü, günümüzde, insanın bulunduğu her alanda, kendine reklam mecraları üretmekte ve kullanmaktadır. Bilindiği gibi reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini satış, rekabet, marka bilinirliği gibi konularda, belirlenmiş amaçları elde etmek için, geniş halk kitlelerine tanıtmaktadır. Bu bağlamda hedef kitlelerin, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için, onlara dair her şeyi kullanmaktadır. Toplumların yapısını çözümleyerek işe başlayan reklam, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, gibi bilimsel disiplinlerin verilerinin yanı sıra, toplumun geleneklerini, göreneklerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyip yönlendirerek ve bunları araç olarak kullanarak tanıtım yapmaktadır. Firmaları, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için reklam, kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Kullandığı reklam mecralarını karışık olarak sıralarsak; televizyon, radyo, internet, gazete, dergiler, insert, katalog, broşürlerin yanı sıra, açık hava reklam araçları olan, billboard, silindir kule, megalight, Outdoor Tv, duvar reklamları, bina giydirmeleri, araç giydirmeleri, durak tasarımlarını kullanmaktadır. Bunların yanı sıra, organizasyonları kullanmaktadır. Promosyonel reklamlar yaparak ta amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara