Techpanel

Reklam afişleri, reklam sektöründe en çok kullanılan, en yaygın uygulanan tasarımlardan biridir. Açık hava reklam araçlarının hemen hepsinde kullanılmaktadır. Bir billboard aracına, megalight, silindir kule, durak duvarlarına, bina duvarlarına, reklam aynalarına, reklam dubalarına afiş tasarımları yerleştirilmektedir. Yukarıda sayılan her bir aracın özellikleri, içlerindeki afişlere uygulanmakta ve tüketicilere sunulmaktadır. Reklam afişlerinin hazırlanması, reklam veren firmanın verileriyle hazırlanmaktadır genellikle. Reklam veren firma, kullanılmasını istediği resim, fotoğraf, imaj, çizim, slogan, firma bilgilerini tasarımcıya vermektedir. Bu durum her zaman aynı şekilde yapılmayabilir, bazen reklam veren firma, sadece ürün fotoğraflarını, firmanın logosunu ve sloganlarını vererek reklamın tasarlanmasını isteyebilmektedir. Büyük ölçekte çalışan firmaların afiş tasarımlarını, genellikle bağlı bulundukları reklam ajansları yapmaktadır. Bilindiği gibi, reklam ajansları geniş bir reklam kampanyasında, reklam için toplum analizleri yapmaktadır. Hem reklam veren firmanın sunum vermesi hem de reklam ajansları analizleriyle, kullanılması gereken verileri tespit etmekte ve kullanmaktadırlar.


Reklam sektörünün kuruluşları olan reklam ajansları, birbirinden farklı faaliyet alanlarında çalışmaktadır. Sinema ve Televizyon Reklam Ajansları, Promosyon Reklam Ajansları, Organizasyon Reklam Ajansları, Açık Hava Reklam Ajansları, Reklam ve İlancılık Reklam Ajansları, Oyunculuk ve Reklam Ajansları reklam sektöründe faaliyet gösterenlerdir. Bunların dışında da, bir reklam kampanyasını baştan sona kadar, her mecrada yapabilen, kendi bünyesindeki ekiplerle, yukarıda sayılan reklam ajanslarının faaliyet alanlarından birine ihtiyaç duyduğunda bağlantı kurarak yaptıran, tam hizmet reklam ajansları bulunmaktadır. Yukarıdaki her reklam ajansı, belirlediği faaliyet alanının ihtiyaçlarını karşılayacak uzman ekipleri çalıştırmaktadır. Ama hepsinin bazı ortak özelliği bulunmaktadır. Yani hepsinin çalışanları arasında, mutlaka bir grafik tasarımcı, bir de web tasarımcı bulunmaktadır. Çünkü reklam veren firmalar, hangi mecrada reklam yapmayı seçerse seçsin, mutlaka grafik çalışmalarına ihtiyaç olmaktadır. Aynı şekilde, günümüzde ilerleyen teknolojinin gelişimi olarak, internet alanında iş yapabilecek bir web tasarımcıya ihtiyaç olmaktadır.


Reklam animasyonları, genellikle televizyon, sinema, internet, dijital billboard, outdoor Tv. Gibi reklam mecraları için hazırlanmaktadır. Tasarım programlarından Flash, 3DMax, 3D Canvas v.b. gibi masa üstü bilgisayarlarda kullanılan programlar sayesinde, üç boyutlu grafiklerin yapılabildiği, aynı gerçekteki gibi karakterler, manzaralar, görüntüler, insanlar, hayvanlar, eşyalar çizilebilmekte ve bunlara hareket verilebilmektedir. Reklam animasyonlarında, bugüne kadar kullanılan biçimler; internet mecrasında; hareketli banner, hareketli logo, akan yazılar, değişik hareketleri olan renkler, son zamanlarda gerçeğe yakın sahneler ile karakterler yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Televizyon reklam filmlerinde ise; hareket eden eşyalar, efektler, çizgi kahramanlar v.s. üretilmiş ve yayınlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, reklamda animasyon olayları, gittikçe daha çok kullanılmaya, bu alanda ki yaratıcılığa daha çok önem verilmeye başladığı görülmektedir.


Reklam ajanslarının çalışma biçimleri, birbirinden farklı olmakla birlikte, reklam sektöründe hizmet verdikleri faaliyet dizinleriyle de ilgili olmaktadır. sınırlı hizmet ajansları, kendi alanlarında, örneğin promosyon hizmet ajansıysa, promosyonlarla ilgili araştırmalar yapmakta, bunlarla ilgili farklı, çarpıcı bir ürün bulmaya çalışmaktadır. Reklam veren herhangi bir firmanın, promosyona ihtiyaç duyması halinde de, hazırlamış olduğu ürünü teklif etmektedir. Reklam veren firmanın, bu teklifi kabul etmesi halinde, ürünün üretilmesini sağlamakta ve reklam veren firmanın adına dağıtılmasını sağlamaktadır. Buna benzer olarak, organizasyon reklam ajansları da, reklam veren firmaların organizasyon anlamındaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Gene açık hava reklam ajansları da, reklam veren firmanın veya tam hizmet reklam ajansının istediği, tabela, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları, duvar tasarımları v.b. diğer açık hava reklam araçlarını hazırlamakta ve monte etmektedir.


Geçmişten günümüze, ekonomik sistemlerin gelişimi, firmaların artık yerel olmaktan çıkıp global hale gelişi, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin inanılmaz artışı, bütün bu firma markalarının, ürün ve hizmetlerin hepsinin tanıtım yapmaya başlamasıyla, insanlara aktarılan tanıtım bilgilerinin aşırı derecede fazla olmasına neden oldu. Günün her saatinde, insanların bulundukları her ortamda karşılaştıkları bu tanıtımlar deryası, onların bir çok tanıtım mesajını görmemelerine veya tanıtımlara alışmasına, dolayısıyla ilgilenmemelerine yol açmıştır. Reklam sektörü, dünya çapında, insanların geldikleri bu noktaların farkında olarak, bu yönde çözümler üretmeye başlamıştır. insanların dolayısıyla tüketicilerin ilgisini çekebilmek için, kendi içerisinde yaratıcılık, farklılık, yenilik arayışlarını sürdürmüş, bu alanda, uzmanlarını yönlendirmeye başlamıştır. Bu noktada reklam sektörünün uzmanları, yaratıcı, farklı, yeni, tüketicilerin dikkatini çeken tasarımları ve araçlarını üretmeye başlamıştır.


Metro istasyonlarında bulunan turnikeler reklam amacıyla firmalar tarafından kullanılmaya başlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle anlaşma yapan Turknikte Medya, bu aydan başlayarak, bütün noktalarda bulunan turnikelere giydirme yaparak reklam mecrası olarak kullanacak.


Normalde, billboardların birbirinden farklı ebatları bulunmaktadır. Billboard ebatları, kullanıldığı alana, görüş mesafesine göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada belirlenmiş bir standart uygulanmamaktadır. Bu ölçüler, kullanıldıkları alanlar çerçevesinde standart yakalamışlardır. Örneğin; şehir merkezlerinde kullanılan ebatlar, standart ölçülere sahip olmuşlardır. Genellikle şehir içi billboard ölçüleri; 346 cm en, 196 cm boy olarak kullanılmaktadır. Bunlar şehir merkezlerinde kullanıldıkları için, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlara monte edilmekte ve görüş alanını engellemeyecekleri şekilde kullanılmışlardır. Şehir içi billboardları, en etkili tanıtım mecrası olarak değerlendirilmekte ve burada uygulanan reklamın hem tasarımına hem de billboard ebatlarına çok dikkat edilmektedir.


Reklamın aracı, kullanıldığı mecrayı ifade etmekle beraber, mecralarda kullanılan malzemeleri de bir noktada ifade eder. Örneğin; televizyon hem bir kitle iletişim aracıdır, aslında doğrudan kitle iletişim aracıdır. Fakat reklam tarafından kullanıldığı için, reklam aracı olarak ta karşımıza çıkar. Bu duruma göre reklamcılık araçları; televizyon, radyo, sinema, internet görsel-işitsel-algısal reklam tasarımlarının gösterildiği araçlar olmaktadırlar. Aynı şekilde; gazete, dergi, el ilanları, insertler, kataloglar, broşürler de görsel-algısal reklam tasarımlarının, basılması sonucu kullanılan reklam araçları olmaktadırlar. Diğer bir alan olan, açık hava reklamlarında basılı olarak reklamın uygulandığı; billboard, bina giydirme, araç giydirme, durak ve duvar giydirmeleri, reklam aynaları, silindir kule, megalight, reklam dubaları, reklam yönlendirme levhaları da reklam araçları olmaktadır. Bunların hepsi reklam alanında kullanılan araçlar olmaktadırlar. Yukarıdan da belli olduğu üzere, bu araçların kimisinin reklam aracı olması dışında, farklı ana işlevleri bulunmaktadır. Televizyon örneğinde olduğu gibi. Fakat bazılarının başka işlevleri bulunmayıp direkt olarak, sadece reklam aracı olmaktadırlar.


Dünyanın her tarafında açık hava reklamcılığı oldukça popülerdir. Ev ile iş arasında kalan zamanı değerlendirmek isteyen firmalar, bu mecraların hepsini yoğunlukla tercih etmekte ve kullanmaktadır. Bunların arasında en çok kullandığı mecra da billboard tasarımları ve araçlarıdır. Milyonlarca tüketiciye ulaşabilen billboard tasarımları, hemen her yerde göze çarpmaktadır. Özellikle otobüs duraklarında kullanılan billboardlar, daha çok tercih edilmektedir. Avrupa ülkeleri, açık hava mecralarına milyarlarca dolar harcamakta ve bu alanların geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Açık hava mecrası olarak kullanılan, pek çok çeşit bulunmaktadır. Belki bu sayı 100\'ü geçen sayıda bile olabilir. Açık hava reklam araçlarının içinde, en çok billboardlarda yaratıcılık hızla kendini göstermektedir. Her geçen gün, yeni yeni billboard tasarımları görmekteyiz. Yaratıcılık, bu araçların sadece tasarımında değil, araçlarında da yapılmaya başlanmıştır. Çünkü billboard araçları, insanların en çok dikkatlerini çeken araçlar olmaktadır. Onlarda yapılan değişiklik veya farklılık çok çabuk dikkat çekmekte ve konuşulmaktadır.


Reklam verilerinin dizayn edilmesi, yani firmalara ilişkin, markaları, ürünleri, hizmetleriyle ilgili, özelliklerin, bilgilerin, iletişim adreslerinin, fotoğraf veya imaj, resim, çizim, karakter v.s.\'lerin insanların baktıklarında bir bütün olarak görebilecekleri, bu bütünden mesaj alabilecekleri şekilde dizilmesi, biçim verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Reklam dizaynı, reklam filmleri de dahil, her mecrada kullanılan bir uygulama olmaktadır. Örneğin; bir billboard hazırlanırken; reklam ajansının, reklam veren firmadan aldığı verileri veya reklam tasarımında kullanmak istediği verileri, çeşitli amaçlara hizmet edecek mesajları verebilecekleri şekilde harmanlamaktadır. Bu noktada bir reklam tasarımı şu şekillerde dizayn edilmektedir: birinci şekilde, tasarımcının elinde veriler bulunmaktadır. Tasarımcı elindeki verileri, istenilen mesajları verebilecekleri şekilde düzenlemektedir. Fotoğraflarla oynamakta, değiştirmekte, deforme etmekte veya kafasında oluşturduğu yeni bir biçim vermektedir. Yazıların uygun stillerini bulmakta ve fotoğrafın neresine, nasıl kullanması gerektiği konusunda denemeler yaparak, en sade bütünlüğü elde etmeye çalışmaktadır. Burada yapılan dizayn veya eldeki verilerden oluşturulan yeni tasarım, düzenli, çarpıcı, dikkat çekici hale getirilmektedir.


Reklamda hareketlilik pek çok mecrada yapılabilmektedir. Açık hava reklam araçlarında, televizyon reklamlarında, sinema reklamlarında, internet ortamına uygun reklamlarda, çeşitli şekillerde tasarlanıp uygulanmaktadır. Açık hava reklam araçlarında billboard, köprü üzeri reklam, Tabela, Stand, Döner Pano, Totem, Raket pano, reklam aynaları, gibi araçlar hareketli olarak üretilmektedir. Hem kendi etrafında, en çok görülebileceği alanlara doğru dönebilmekte hem de, kendi içerisine yerleştirilen birden fazla reklam tasarımını belirlenmiş zamanlarda, birbirini takip edecek şekilde çevirebilmektedir.


Firmaların, markalarını, ürün ve hizmet özelliklerini anlattığı, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişim köprüsüdür. Her iki taraf ta reklamlar sayesinde birbirleriyle konuşur, birbirlerine ne istediklerini, neleri sevdiklerini neyi amaçladıklarını anlatırlar. Her iki taraf, birbirlerinin taleplerine göre davranışlarına yön verir ve birbirlerinin beklentilerine cevap olurlar. Reklamlar, reklam ajansları tarafından tasarlanmaktadır. Reklam ajansları, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan bu iletişim köprüsünün temel taşlarını oluştururlar. Reklam ajansları vasıtasıyla, her iki taraf birbiriyle etkili iletişim kurmaktadır. Çünkü reklam ajansları, firmaların amaçlarına uygun reklamları tasarlayabilmek için, piyasayı analiz ederek işe başlamaktadır. Yani tüketicilerin, firma, ürün ve hizmetleri hakkında neler düşündüğünü, geçmişte hangi ürün ve hizmetini kullandıklarını, kullandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili düşüncelerini öğrenmekte ve ona göre reklamları tasarlamaktadır.


THY'nin reklam filmi, Ortadoğu ülkelerinde en çok hayranı olan Kıvanç Tatlıtuğ'la tüketicilerine sesleniyor. Firmanın reklam filmi bu yüzden Ortadoğu'da da gösterilecek. THY'nin yeni reklam filminin çekimleri bitti. Firmanın reklam yüzü olmasını istedikleri Hollywood'un ünlü simaları Nicole Kidman, Charlize Theron ile ilgili projeler de ertelendi. Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşan THY'nin reklam filmi için, 300 bin dolar aldığından söz edilen ünlü simanın, reklam filminin çekimlerindeki fotoğrafları da Billboard olarak kullanılacak.


Günümüzde birbirinden farklı, çok fazla sayıda, belki yüzü geçkin sayıda, reklam biçimi bulunmaktadır. Hem geleneksel reklam biçimleri hem de teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni reklam biçimleri, son zamanlarda, bir insan gününün her saatinde, her bulunduğu yerde kendini göstermektedir. Reklam, insanın pek çok duyu ve duygusuna hitap eden şekilde, genel anlamda bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlardan birincisi, görsel-işitsel-algısal reklamdır. Bunlar genellikle televizyon reklam filmleri, sinema reklam filmleri, internet reklam filmleri ve son zamanlarda reklam videoları için tasarlanan reklamlar olmaktadırlar. Reklam filmleri; karşılıklı diyalogların olduğu film, sözlü veya sözsüz cıngıl, reklam spotları, reklam tanıtım filmleri şeklinde tasarlanabilmektedir. Bu tip yapımlar reklam ajansları tarafından yapılmaktadır. Reklam ajansları bu tip reklam filmlerini, yapım firmaları, oyunculuk ve reklam ajanslarıyla birlikte yapmaktadırlar. Kimi reklam ajansı, geniş bir kadro yapısına sahip olabilmektedir. Bu tip ajanslar az olmasına rağmen bulunmaktadır. Bu tip reklam ajansları, reklam filmlerini kendi bünyelerinde bulunan kadrolarla da yapabilmektedir.


Açık hava tanıtım mecralarından en çok kullanılan araçlardır. Billboard\'lar hem ayaklı hem de uygun görülen yerlere ayaksız olarak, monte edilerek farklı farklı alanlarda kullanılmaktadır. Duvar tasarımları alanında, duvara monte edilmektedir. Yan duvarları geniş olan taşıtlara monte edilmektedir. İş yerlerinin önüne, yanlarına, çevrelerine ayaklı olarak monte edilmektedir. Firmaların bulunduğu bölgenin, uygun görülen sokak aralarına, şehir merkezlerine girerken, karayollarının uygun görülen noktalarına yerleştirilmektedir. Şehir merkezlerinde, AVM\'lerin önlerinde, yanlarında, yakın bölgelerinde kullanılmaktadır. Bunlar, sadece dışarıda yani bir açık hava mecrası olarak kullanılmamaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ortamında da kullanılabilmektedir. Bu araçlara yönelik tasarımlar, çoğunlukla, firmaların öncesinde yaptıkları ve kampanyalarında kullandığı en etkili tasarımı yansıtırlar. Burada kullanılan tasarımlar, firmanın, televizyon reklam filminin görüntülerinden biri veya etkili olduğu görülen, kitle tarafından benimsenmiş bir tasarımı olmaktadır. Ama tek başına kendine özgü tasarlanmış olanlar da yoğunlukla kullanılmaktadır.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara