Televizyon Reklamları Nasıl Şikâyet Edilir

Televizyon reklamları, kullanıcılara ulaşabileceğiniz etkili ve hızlı reklam araçlarından biridir. Bu reklam türü diğer reklam araçlarına göre üç kat daha etkilidir. Hemen her evde bulunan televizyonlar kültürel ya da toplumsal sınıf fark etmeksizin geniş kitlelere ulaşmanın en kolay yoludur. Yapılan araştırmalar, müşterilerin televizyon reklamlarını izledikleri markalara daha çok güven duyduklarını göstermektedir.

Reklamlar, müşterilerin satın alma tercihlerine yön vererek satış ve gelir artışı amaçlı hazırlanmaktadır. Bunun yanında reklamlar haksız rekabete yol açacak unsurlar ya da rakip şirketlerin itibarından haksız bir şekilde yararlanabilecek durumları da içerebilir. Bu doğrultuda hem tüketici hem de şirketlerin rekabet ilkeleri içinde hareket etmesini sağlamak amacıyla, reklamların yasal düzenlemelere uygun olup olmadığı yetkili merciler tarafından kontrol edilmektedir. Reklamların denetlenmesi aşamasında görev Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kuruluna aittir. Reklam Kurulunun belirlemiş olduğu, tüketiciyi aldatmaya yönelik veya bilgi eksiklilerini zedeleyici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu reklamlar yapılamaz. Reklam Kurulunun yapmış olduğu işler arasında;

Ø  Uyulması gereken kuralların belirleme

Ø  Tüketiciyi koruma amaçlı düzenlemeleri yapma

Ø  İnceleme yapma ve denetleme

Ø  İnceleme sonucunda durdurma, aynı şekilde düzeltme, idari para cezası, gerektiği görülen hallerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme yer almaktadır.

Kişiler ticari reklamlar ile ilgili şikâyetlerini, Reklam Kuruluna E-Devlet üzerinden bırakılabilir. Başvuran kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi ile başvuruda bulunabilir.

Arşiv