Techpanel

Hürriyet.com.tr'ye beş ulaşma yolunun anlatıldığı “Telepati” kampanyası oldukça ilgi gördü. Gazete okurlarının böyle bir yöntemin olması halinde, ilgilenebilecekleri de bu sayede ortaya çıktı. Gündemi takip etmenin yeni yolu olarak “telepati” yönteminin geliştirildiğini duyuran telepati.hurriyet.com.tr internet adresi üç hafta süresince altı bin bireysel kullanıcı tarafından ziyaret edildi.


Yahoo ve Microsoft arasında gelişen beraberliğin temelleri geçen sene atılmıştı, şimdi Yahoo yaptığı resmi açıklamada Amerika ve Kanada içinde gerçekleşecek arama motoru hizmetlerinde organik sonuçlar için Bing altyapısını kullanacağını açıkladı. ComScore\'dan yapılan açıklamaya göre Yahoo\'nun yapacağı geçiş ile Microsoft Bing arama motoru ile Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen web aramlarının %28\'sine hizmet etmiş olacak, bunun yanında Google aramaların toplamının %62\'sine hizmet vermeye devam ediyor.


Özellikle son zamanlarda, Nokia markası birbirinden yaratıcı reklam filmlerine imza atıyor. Markanın reklam filmleri, sadece yaratıcı olmakla kalmıyor. Reklamda verilmek istenilen, yaşam sevinci, hızlılık, ürün özellikleri gibi anlatımlar özenle bütünleştirilmiştir. Bunlardan özellikle, Nokia N Serisi Reklamı, bütün bu özellikleri göstermektedir. Reklamın müziği, verilmek istenilen duyguları destekler nitelikte, hareketli, canlı ve kulağa hoş gelmektedir. Markanın tanıttığı ürün özellikleri, tek bir söz bile kullanılmadan, yani karşılıklı diyaloglar olmadan, uygulama yaparak gösterilmiş. En genel anlamda hissettirdikleri ve yapılabilenler, tek kelimeler halinde ekrana yansıtılmış; kullanımı kolay, uygulamaları pratik, internetten cebe, cepten internete yapılan bütün uygulamalarda hızlı, görüntü kalitesi güzel demektedir. Reklam filmi, ürünün kullanılan menülerinin görüntüleriyle başlamakta, ürünün kullanıcı tarafından açılabilen tarafları gösterilmektedir. Dinle ile başlayan bölümde, sesin kalitesini, insanların mimik ve yüz ifadeleri vermektedir. Gönderim aşamasında ise, pratik bir uygulama ile anında ekrana yansıtılan iletiler, gönderilen iletilerin hızını göstermektedir.


Eskiden diziler çekilirken, çekim hataları izleyicilerden gizlenirdi. En güzel çekimler, derlenip toparlandıktan sonra, izleyicilerin karşısına çıkardı. Fakat günümüzde filmlerin, dizilerin çekim hataları, filmlerin sonunda, dizilerin bölüm sonlarında veya final bölümünden sonra, gösterilmeye başlanmıştır. Çekim hatalarının eğlenceli olduğunun keşfedilmesinden sonra, televizyonlarda yayınlanmaya başlamıştır. Bu hem oyuncuların halk arasında sempati toplamasını sağlamakta hem de dizi veya filme karşı izleyicilerin olumlu duygular hissetmelerini sağlamaktadır. İzleyicilerin, çekim hatalarına karşı bu tutumu, yani çekim hatalarını izlemekten hoşlanmaları, bu sektörün de dikkatini çekmiş, onlar da, reklam  çekim hatalarını, internet üzerinden, video formatıyla yayınlamaya başlamışlardır. Sektör, elbette reklam çekim hatalarını yayınlarken, oyuncuların halk tarafından sempati toplamasını amaçlamıyor. Reklam çekim hatalarının yayınlanması, televizyonlarda veya sinemalarda gösterilmekte olan tanıtımları desteklemektedir. Onlar bu amaçla hataları yayınlamaktadır.


Firmaların reklam filmleri, kendi kurumsal kimliklerini, sahip oldukları vizyonu, benimsedikleri misyonu anlatmak amacıyla çekilmektedir. Bu filmlerde, firmanın üretim yeri, üretim tesisleri, üretim şekli, sağlıklı oluşu, kaliteli oluşu, çalıştırdığı uzmanlar ve bu uzmanlarını deneyimli oluşları v.b. konular yer almaktadır. Yani firmanın tüketicilerine kendini anlatarak, onları inandırmaya çalıştığı filmler olmaktadır. Firma tüketicilerin zihinlerinde, gösterdiği her hangi bir unsurun kalmasını ve ona güven duyulmasını ister. Filmler, genellikle 5-30 dakika uzunluğunda olabilmektedir. Firmaların tanıtım film çekimlerini, gene ajanslar hazırlamaktadır. Reklam ajansları, filmlerin çekimi için yapım firmalarıyla görüşmekte ve filmin senaryosunu yazmaktadırlar. Tanıtım film çekiminde önce prodüksiyon hazırlıkları yapılmaktadır. Kimi senaryo, reklam ajansının metin yazarları tarafından yazılmakta kimisi de yapım firmaları veya ikisinin ortaklığında yazılabilmektedir. Burada önemli olan, filmde yer alacak konuların dizilimi ve aktarım biçimi olmaktadır. Bu tip filmler genellikle, animasyon veya benzeri, diğer reklam türlerinde olmamaktadır. Firmalar gerçek üretim tesislerini ve kurgusunu bunlar üzerinden yaparak tanıtım film çekimini yapmaktadır


Reklam yönetmeni ile diğer sinema, dizi ve film yönetmenleri birçok ortak noktada buluşsalarda, reklamın çok daha farklı bir sektör olması açısından, reklam yönetmenliği bazı keskin çizgiler ile ayrılmaktadır. Çekilecek olan reklam filminin senaryosu dahil olmak üzere, reklam filminin çekiminde ve yapımında en ufak ayrıntıya kadar müdahale edebilen, onların düzgün bir biçimde yapılmasını, verilmek istenilen mesajların çerçevesine oturmasını sağlayan kişilerdir. Günümüzde reklam yönetmenleri, sinema sektöründe ki yönetmenleri hem teknoloji açısından hem de fikir açısından çok geride bırakmışlardır. Sinema sektörü, kendi alanında ki filmlerin çekimi için, reklam sektöründeki yönetmenlere ihtiyaç duymakta ve bazen onlarla birlikte çalışmaktadır. Reklam yönetmenleri, reklam filminde rol oyuncuların davranışlarını, kameramanların çalışmalarını, reklam filminde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin kullanımları ve bunların hepsinin seçilmesi sırasında yönlendirici rol oynamaktadır. Sadece bunlarla kalmayıp, pre prodüksiyon, post prodüksiyon çalışmalarının hepsinde, belirleyici olmakta ve neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir üretmektedir. Reklam yönetmenleri, yazılmış olan senaryoya da müdahale edebilmekte, gerektiğinde kendisi de reklam metnini yazabilmektedir.


Tanıtım filmleri, bilindiği üzere, televizyon kanalları, sinema ve internet mecraları için çekilmektedir. Bunların en yaygın izlenenleri, televizyon filmleridir. Bu mecra için çekilen filmler; karşılıklı diyalogların gerçekleştiği filmler, animasyon filmleri, cıngıllar, sadece görüntü ve yazılardan oluşanlar, spotlar, oyuncularla birlikte eşyaların animasyonuyla oluşturulan filmler ve bu şekilde birbirinden farklı tasarım yapısı ve teması olan onlarca tür reklam filmleri olmaktadır. Reklam filmleri, günümüzde en çok televizyonlarda yayınlandıklarında, en çok izleyiciye sahip olmaktadır. İnsanlar, günlerinin yoğunluğuna bağlı olarak, her gün, en az birkaç saatlerini televizyonların başında geçirmektedirler. Burada sözünü ettiğimiz insanlar, genellikle çalışan kişiler olmaktadır. Çocuklar, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, televizyon kanalarının kendilerine uygun yayın yapanlarını izlemektedir. Ev hanımları, özellikle gündüz saatlerinde, televizyonlarını sürekli açık tutmaktadır. Dolayısıyla reklam filmleri hemen her kesim tarafından, farklı saatlerde, ama mutlakta izlenmektedir.


Nielsen Pazarlama Ölçüm ve Analiz firmasının yaptığı araştırmaya göre, internet üzerinde üzerinde yayınlanan online video reklamları sonuçlara göre televizyon reklamlarından daha etkili olduğunu ortaya koydu. Diğer bir açıdan bakıldığında televizyon reklamlarının ve reklam kampanyalarının internet üzerinde de devam ettirilmesinin büyük bir başarı getireceğini, sadece televizyonun bir reklam mecrası olarak kullanılmasının kampanya ve hedefler açısından bir kayıp olacağı belirtildi.


Reklamda hareketlilik pek çok mecrada yapılabilmektedir. Açık hava reklam araçlarında, televizyon reklamlarında, sinema reklamlarında, internet ortamına uygun reklamlarda, çeşitli şekillerde tasarlanıp uygulanmaktadır. Açık hava reklam araçlarında billboard, köprü üzeri reklam, Tabela, Stand, Döner Pano, Totem, Raket pano, reklam aynaları, gibi araçlar hareketli olarak üretilmektedir. Hem kendi etrafında, en çok görülebileceği alanlara doğru dönebilmekte hem de, kendi içerisine yerleştirilen birden fazla reklam tasarımını belirlenmiş zamanlarda, birbirini takip edecek şekilde çevirebilmektedir.


Günümüzde birbirinden farklı, çok fazla sayıda, belki yüzü geçkin sayıda, reklam biçimi bulunmaktadır. Hem geleneksel reklam biçimleri hem de teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni reklam biçimleri, son zamanlarda, bir insan gününün her saatinde, her bulunduğu yerde kendini göstermektedir. Reklam, insanın pek çok duyu ve duygusuna hitap eden şekilde, genel anlamda bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlardan birincisi, görsel-işitsel-algısal reklamdır. Bunlar genellikle televizyon reklam filmleri, sinema reklam filmleri, internet reklam filmleri ve son zamanlarda reklam videoları için tasarlanan reklamlar olmaktadırlar. Reklam filmleri; karşılıklı diyalogların olduğu film, sözlü veya sözsüz cıngıl, reklam spotları, reklam tanıtım filmleri şeklinde tasarlanabilmektedir. Bu tip yapımlar reklam ajansları tarafından yapılmaktadır. Reklam ajansları bu tip reklam filmlerini, yapım firmaları, oyunculuk ve reklam ajanslarıyla birlikte yapmaktadırlar. Kimi reklam ajansı, geniş bir kadro yapısına sahip olabilmektedir. Bu tip ajanslar az olmasına rağmen bulunmaktadır. Bu tip reklam ajansları, reklam filmlerini kendi bünyelerinde bulunan kadrolarla da yapabilmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara