Arama ve Sosyal Medya Reklamları ile Çoklu Kanal Stratejisi

Dijital kanalların sayılarının sürekli artması ile birlikte artık markalar reklam stratejilerini çoklu kanal pazarlaması üzerine kurguluyor. Çok kanallı pazarlama konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli detay ise her kanalda etkin bir şekilde yer alabilmek oluyor. 

Online ve offline uygulamalar dahil olmak üzere farklı kanallar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş pazarlama ve iletişim stratejileri olarak da adlandırılan çoklu kanal stratejisi için farklı mecralarda ayrı pazarlama teknikleri uygulamak yerine tüketicilerin nerede oldukları belirlenerek birbirleriyle entegre çözümler üretilir. 

Çok kanallı pazarlamada arama ve sosyal medya reklamları arasında bir köprü oluşturulur. Arama motorları, sosyal ağlar, e-postalar ve bloglar gibi farklı platformlarda oluşturulan bu köprü geri dönüşüm oranlarınızı da etkiler. Çok kanallı pazarlama aynı zamanda ideal tüketici modelini de belirler. Bu model birden fazla olabilir. Bilgiler pazarlama yapmak isteyen kişilerin hangi kanallarda ne tür stratejiler izlemesi gerektiğine de ışık tutar.

Çoklu Kanallar Üzerinde Köprü Oluşturmak

Reklam veren kişilerin hedef kitle ile paylaştıkları içerikler doğrudan pazarlama mesajları yerine tüketicilerin ilgisini çekebilecek ve doğal görünen konular olmalıdır. Bu yaklaşım her kanal için farklı bir dil ve anlatım tarzı ile oluşturulmalıdır. Facebook, Twitter, e-posta, blog ve internet sitesi içerikleri arasında uyum yakalanmalıdır. Hedef kitlenin bütün bu kanalları kullanıyor olması da gözden kaçırılmamalıdır. Bu sebeple, reklam stratejileri ve içerikler tamamen birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

Reklam stratejileriniz birden fazla kanalda yer aldığı için sonuçların da dikkatli bir şekilde ölçümlenmesi gerekir. Hangi kanallarda hangi oranlarda hedef kitle üzerinde etki yaratıldığı ölçülmelidir. Stratejilerin geleceğe yönelik oluşturulabilmesi ve stratejilerin anlık olarak değiştirilebilmesi için her kanalın ayrı ayrı analiz edilmesi gerekir. 

Hedef kitleye çoklu kanallar üzerinden oluşmanız bütçenizi de daha verimli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar. Reklam stratejilerinizi doğru şekilde kurguladığınız zaman farklı platformlarda marka prestijinizi ve bilinirliğinizi de artırmaya başlayabilirsiniz. Arama motorları ve sosyal medya platformlarını entegre bir şekilde kullandığınız zaman reklam planlamanızın daha doğru şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

Arşiv