Otel ve turizm sitesi TripAdvisor hakkında gelen şikayetleri değerlendiren İngiltere Reklam Standartları Otoritesi, sitede yayınlanan seyahat yorumlarını “güvenirliliğinin tespit edilemeyeceği” gerekçesiyle yasakladı.

Otel değerlendirme yorumlarının sahteciliğe açık olduğu ve “güvenilir” yorumların “gerçek” kişiler tarafından yapılıp yapılmadığının tespitinin zor olacağı kararına varan Kurul, “Gerçek Seyahatçi Yorumları” sloganının sitede kullanılmasına yasak getirdi. Otellerinin itibarlarını korumak için İngiltere Reklam Standartları Otoritesine şikayette bulunduğu biliniyor.

Arşiv

Etiketler