Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılan başvuruyu değerlendirmeye alarak karara bağladı. Yapılan başvuru, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan ‘Siyasi Reklam' başlıklı metnin, Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasına aykırı olup olmadığı gerekçesiyle yapılmıştı. Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasında seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerde uygulanmayacağı hükmü yer alıyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla 31. Maddenin uygulanmasına oy çokluğuyla karar verildi. Karar, ilgili maddede yapılan düzenlemenin, Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasından düzenlenmiş olan seçim kanunlarında yapılan değişiklik kapsamında olmadığı belirtildi.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan hüküm şöyle: “Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasi parti ve aday reklamları yayınlayabilir. Siyasi reklamlar, bu kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.”

Arşiv

Etiketler