İnternetin insanların yaşamlarına girmesiyle birlikte, daha önceden tahmin edilemeyen yeni pazarlama tekniklerinin de ortaya çıkmasını sağladı. Eskiden iş dünyası, ürünler, üretim biçimi ve ürünlerin bileşenleri üzerine yoğunlaşıyordu. Günümüzdeyse, satış sonrası hizmet, servise daha çok önem vermeye başladı. Bununla birlikte, marka, ürün ve hizmetin, tüketici tarafından beğenilmesi, ondan vazgeçmemesi için, her satışın veya satın alma olayının bir deneyim olmasını sağlayan girişimciler, bu yöntemle, tüketicileri kazanmaya özen göstermeye başladılar. Geçmiş pazarlama yöntemlerinde, markaların sözü geçerliydi. Fakat dünden bugüne deneyimli hale gelen tüketiciler, artık firmaların söylediklerini dinlemiyor. Dürüst ve görünür olan firmalara, markalara daha çok karşılık vermeye başladılar. Bu özellik de, yeni trendleri takip eden firmaların, üzerine yoğunlaştığı noktalardan biri haline gelmeye başladı. Üstelik dürüstlük ve görünürlük unsurlarını, sürekli canlı tutmasını bekleyen tüketiciler, onlara karşı duyduğu güvenin karşılığında, var olanları söylemelerini değil, göstermelerini talep etmektedir. Sosyal site ortamları, hem insanların hem de firmaların yaşamlarına çoktan girdi bile. Hatta kimileri için, her gün mutlaka girilmesi gereken ortamlardan biri haline geldi. Bunlardan özellikle Facebook, Twitter, sosyal topluluklar, bloglar, youtube en çok bilinenler ve en çok kullanıcıya sahip sosyal ortamların başında gelmektedir. Firmaların kendilerini bunların dışında tutması, onlar için avantaj değil, oldukça vahim bir dezavantaj olacaktır. Çünkü günümüzün yeni pazarlama trendlerinden bir tanesi haline geldi. Bu da firmaların bu ortamlarda da etkin çalışmalarını gerekli kılıyor. Buradaki etkinlikler, aynı zamanda, şaşırtıcı, çarpıcı, dikkat çekici olmak zorunda. Firmaların tüketicileriyle iletişiminde bunları yapabilmesi çok önemli hale geldi. Yaşamın gittikçe daha da zorlaşması, tüketicilerin bakış açılarını da değiştirdi. Artık daha güvenli mesajlar almak istiyorlar. Onları zora koşacak, uğraşmalarını sağlayacak mesaj istemiyorlar. Huzurlu ve güvenli mesajları tercih ediyorlar. Yani, Pazarlamanın en çok önem taşıyan yeni trendlerinden bir diğeri de, ilişkilerin çok önemli hale gelmiş olmasıdır. Bu ilişkide kurulan iletişim, sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilecektir ve bu ilişki biçiminin, tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları üzerinden kurulması halinde, onların da kendi çevrelerine markayı aktarmaları sağlanabilecektir. Bugünlerde, telefon reklamcılığı, online videolarla pazarlama tekniği, tüketicilerin yaşamına girdi ve bunlar oldukça ilgi görmeye başladı. Bir diğer yeni trend ise, küresel markaların da günümüzde yaptığı gibi, tek bir alana odaklanmak ve tek bu alanı, güçlendirmeye çalışmak olmaktadır. Dağılmadan, farklı alanlara kaymadan bu alan güçlendiriliyor. Bunun dışında, günümüzde bir firmanın ayakta kalabilmesi için, milyonlarca reklam arasında yitip gitmemesi gerekiyor. Tüketiciler, markalarının reklamlarını görebilmeli, onu ayırt edebilmelidirler. Yani marka kesintisiz tanıtım yapmalıdır. Videoları, telefonları, online ortamları kullanarak, tüketicilerle iletişim kurulmalıdır. Bu yeni yöntemlerin hepsini, istikrarlı bir şekilde kullanan markalar, hem tüketicilerin bağlılığını koruyacak hem de gittikçe hedef kitlesini arttıracaktır.

Arşiv

Etiketler