Diğer bütün mecralar gibi açıkhavanın da kendine özgü özellikleri ve unsurları var. Bu reklamlar da diğer bütün reklam uygulamaları gibi bir fikir üzerine kuruluyorlar. Konsept olarak da adlandırabileceğimiz bu fikrin yaratıcı, dikkat çekici ve akılda kalıcı olmasının yanında uygulanabilir de olması gerekiyor. Açıkhava reklamlarında daha büyük görseller ya da uygulamalar yapılabildiği için kişilerin görüş açısını egemenliği altına alabilir. Eğer bir metin kullanılıyorsa bu metin mutlaka mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır. Çünkü açıkhavada mesajın alıcıları genellikle hareket halindedir ve uzun ve karmaşık mesajları algılamak için durup düşünmeleri pek de mümkün değildir.

Açıkhava reklamlarında dikkat çekici ve etkili bir tasarım, doğru şekilde birbirine adapte edilmiş yazılı ve görsel öğeler, özellikle büyük boyutlu ve kaliteli ürün görselleri, sade ve okunabilir yazı karakterleri reklamın başarısını arttıran öğelerdendir. Açıkhavada genellikle canlı renkler tercih edilir çünkü dikkat çekmek ya da dikkati odaklamak canlı renkler aracılığıyla daha kolaydır. Açıkhava reklamlarında eğer gerilla uygulamalar gibi uygulamalar söz konusu değilse ürün ya da marka logosu mutlaka kullanılmalıdır ve bu ürün ya da markanın tanıtılması için de gereklidir. En önemlisi de reklamların doğru olarak yerleştirilmesidir. Yerleştirme planlaması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Açıkhava dendiğinde akla ilk gelen uygulamalar billboardlar, durak raketleri gibi uygulama alanları olsa da, açıkhava yaratıcı çalışmalara en fazla olanak sağlayan mecralardan birisidir.

Açıkhava reklamcılığının tarihi neredeyse reklamın tarihiyle yaşıttır. Ancak zaman içerisinde özellikle uygulama biçimleri açısından diğer bütün mecralar gibi açıkhava da gelişti ve değişti. Günümüzde ev dışında daha fazla vakit geçiren bireylere ulaşmak için kullanılabilecek olan en etkili araç açıkhava reklam alanlarıdır. Kitle iletişiminin de ilk örneği sayılan açıkhava tarih boyunca eksikliklerini gidererek gelişti ve günümüzde de özdenetimin de var olduğu ve ölçülebilir bir reklam alanı olarak varlığını sürdürmektedir.

Açıkhava günümüzde ulaşabildiği kitle ve fark edilirliği açısından güçlü bir araçtır ancak seçici bir araç değildir. Uygulamada ulaşılabilecek olan hedef kitlenin seçilmesi mümkün değildir ve mesajın özet şekilde verilmesi zorunluluğu vardır. Her mecra gibi açıkhavanın da olumlu ya da olumsuz yanlarıyla değerlendirilip, gerçekleştirilecek olan reklam uygulamasının doğru şekilde planlanması gerekir. Aksi halde getirdiği maliyetler de göz önünde bulundurulduğunda etkisiz bir açıkhava reklam uygulaması sadece ciddi bir bütçe yükü olarak kalır.